Search Results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for :

  • "vancomycin" x
  • User-accessible content x
Clear All

, Werner G: Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE). Aktuelle Daten und Trends zur Resistenzentwicklung. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 55, 1387–1400 (2012) Werner G

Open access

most frequently encountered bacterial species in microbiology laboratories in Nigeria [ 6 , 7 ]. Molecular data on this pathogen in Nigeria is however very limited. As early as 1950, vancomycin, the first glycopeptide antibiotic to be

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Marcell Szabó, Anna Bozó, Sándor Soós, Katalin Darvas, László Harsányi, and Ákos Csomós

), 421–433. 5 Leclercq, R., Derlot, E., Duval, J., et al.: Plasmid-mediated resistance to vancomycin and teicoplanin in Enterococcus faecium. N. Engl. J. Med., 1988

Open access

, making it a suitable choice for the treatment of MRSA infections [ 10–13 ]. Therefore, due to the efficiency of ceftaroline in previous studies, its fewer side effects, and the increased prevalence of vancomycin-resistant S. aureus (VRSA) in recent

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Hagen Frickmann, Kerstin Köller, Irina Veil, Mirjam Weise, Alicja Ludyga, Norbert Georg Schwarz, Philipp Warnke, and Andreas Podbielski

. McBride SJ , Upton A , Roberts SA : Clinical characteristics and outcomes of patients with vancomycin-susceptible Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium bacteraemia – a five-year retrospective review . Eur J

Open access

Ltd, Liverpool, United Kingdom), chosen on the basis of the common susceptibility profile of the species. Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) value Against staphylococci, vancomycin and oxacillin do not give reliable results with

Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Réka Ráhel Bicskó, Renáta Nyilas, Judit Szabó, Ádám Jóna, Ferenc Magyari, Mariann Szarvas, Árpád Illés, and Lajos Gergely

treatment options. Front Cell Infect Microbiol. 2017; 7: 55. 10.3389/fcimb.2017.00055 . 6 Benamu E, Deresinski S. Vancomycin-resistant enterococcus infection in the hematopoietic stem cell transplant

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Julia Münch, Ralf Matthias Hagen, Martin Müller, Viktor Kellert, Dorothea Franziska Wiemer, Rebecca Hinz, Norbert Georg Schwarz, and Hagen Frickmann

The effectiveness of a disinfectant-based decolonization strategy for multidrug-resistant bacteria like extended spectrum β-lactamase (ESBL)-positive Gram-negative bacteria with or without additional fluoroquinolon and carbapenem resistance as well as vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus was assessed.

Between 2011 and 2015, 25 patients from Libya, Syria, and the Ukraine with war traumata were treated at the Bundeswehr hospital Hamburg. The patients were heavily colonized and infected with multidrug-resistant bacteria, altogether comprising 371 distinct combinations of pathogens and isolation sites. Local disinfection was assessed for effectiveness regarding successful decolonization of multidrug-resistant bacteria.

Altogether, 170 cases of successful decolonization were observed, comprising 95 (55.8%) such events at sampling sites that were accessible to disinfecting procedures. The remaining 75 (44.2%) decolonization events had to be considered as spontaneous. In contrast, 95 out of 172 (55.2%) colonized isolation sites that were accessible to disinfection procedures were successfully decolonized. Patient compliance with the enforced hygiene procedures was associated with decolonization success. Systemic antibiotic therapy did not relevantly affect isolation time.

Disinfecting washing moderately supports local decolonization of multidrug-resistant pathogens in comparison with spontaneous decolonization rates if the patients’ compliance with the applied hygiene procedures is ensured.

Open access

, Van den Braak N, Van Belkum A, Goessens WH, Kreft D, Stroebel AB, Verbrugh HA: Comparison of eight methods to detect vancomycin resistance in enterococci. J Clin Microbiol 36, 592–594 (1998) Verbrugh HA

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Hematológiai és őssejt-transzplantált betegek véráram-infekcióiról kevés adat áll rendelkezésre. Epidemiológiájuk naprakész ismerete ugyanakkor elengedhetetlen a hatékony terápia megválasztásához. Célkitűzés: Jelen kutatás célja a véráram-infekciók gyakoriságának, a kórokozók megoszlásának és rezisztenciájának elemzése, a 7 és 30 napos halálozás, illetve az ezt befolyásoló rizikófaktorok vizsgálata volt. Módszer: 2016. január és 2017. július között a Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályon ápolt betegek véráram-infekcióira vonatkozó adatok kerültek feldolgozásra. Az adatokat, az intézményi adatbázisokból gyűjtöttük össze és retrospektív módon elemeztük, leíró statisztikai módszerek alkalmazásával. A rezisztenciára vonatkozó adatokat összevetettük az Országos Epidemiológiai Központ 2016-os adataival. Eredmények: Összesen 362 beteg 624 pozitív vérmintájából 216 kontaminációnak bizonyult. A 408 nem kontamináns izolátumhoz kapcsolódó epizódok száma 353 volt. A monomikrobás (N = 320) epizódok hátterében 149 (47%) esetben Gram-pozitív, 166 (52%) esetben Gram-negatív, 5-ben (2%) pedig gomba kórokozó igazolódott. Gram-pozitív speciesek: koaguláz-negatív staphylococcusok (49%), Staphylococcus aureus (16%), Streptococcus species (15%). Gram-negatív speciesek: Escherichia coli (46%), Klebsiella species (19%) és Pseudomonas aeruginosa (17%). A Staphylococcus aureusok 19%-a, a Staphylococcus epidermidis törzsek 73%-a methicillinrezisztens, az enterococcusok 20%-a vancomycinrezisztens, az Acinetobacter baumannii és Pseudomonas aeruginosa törzsek 40% illetve 11%-a multirezisztens, a Gram-negatívok 27%-a fluorokinolonrezisztens, az Enterobacteriales 14%-a kiterjedt spektrumú béta-laktamáz-termelő volt. A 7 és 30 napos halálozás 12% és 21% volt. Halálozás szempontjából szignifikánsan magasabb kockázatot jelentett a fungaemia (p = 0,007) és a myeloma multiplex mint alapbetegség (p = 0,045). Következtetések: Kutatásunkban a Gram-negatív baktériumok enyhe túlsúlyát és az országos átlagnál kedvezőbb rezisztenciát figyeltünk meg. Halálozás szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek a myeloma multiplexes betegek és a gombainfekciók.

Open access