Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

Absztrakt

Bevezetés: A hepatitis C-vírus (HCV) nagy szerkezeti variabilitást mutat. A genom szekvenálása és filogenetikai analízise alapján 7 típusa és 67 szubtípusa különíthető el, melyek földrajzi megoszlása különböző. A 2014-ben bevezetett direkt ható antivirális terápia (DAA) alkalmazása óta meghatározásuk kiemelten fontossá vált, mivel a gyógyszerek típusa, dózisa, a kezelések optimális időtartama genotípus/szubtípus függő. Célkitűzés: Magyarországon 1992-ben kezdődött a krónikus C-vírus-hepatitises betegek kezelése, az ehhez szükséges speciális diagnosztikát Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumunkban vezettük be. Meghatároztuk a magyarországi HCV1b NS5A/PKR-BR régiójának nukleotidszekvenciáját és a magyarországi betegekből izolált vírustípus- és szubtípus-előfordulást. A jelen összefoglalóban 6092 krónikus C hepatitises beteg (175 szerotípus, 5917 genotípus) 1996 és 2017 közötti eredményét elemezzük típus/szubtípus, életkor, nem és a magyarországi régiókon belüli megoszlás alapján, valamint követjük a genotípusarányok két évtized alatti változását. Módszer: Szerotípusvizsgálat (1996–1999). Genotípusvizsgálat: hibridizáció (2000–2016), real-time PCR-módszer (2016–; Cobas 4800 HCV GT). Eredmények: A genotípusmegoszlás átlaga: GT1a: 5,6%; GT1b: 84,6%; GT1a + 1b: 5,1%; GT2: 0,1%; GT3: 1,8%; GT4: 0,1%; vegyes: 1,6%; GT1 (szubtípusa nem differenciált): 1,1%. Nő : férfi = 52% : 48%. A víruspozitív betegek 37%-a az 50–60 éves korosztályba tartozott. A négy magyarországi régióban, valamint Budapesten és környékén jelentős genotípusaszimmetria nem igazolódott. A 3-as genotípus prevalenciája az utóbbi években 1,6%-ról 2,8%-ra emelkedett; a 40 év alattiakban megduplázódott a számuk. Következtetés: Hazánkban 20 év alatt a HCV típus/szubtípus megoszlásában jelentős változás nem történt, jelenleg is az 1/b a leggyakoribb. Minőségi előrelépést hozott a real-time PCR-genotípusmódszer bevezetése, a kapott eredmények letisztultak, kevés közöttük a vegyes szubtípusú, ami a hatékonyabb gyógyszerválasztást segíti. Orv Hetil. 2018; 159(Suppl 2): 2–8.

Open access

of initial mole ratios of alcohol to phthalic anhydride, b = c 0 ALC / c 0 PHT , equal to 3:1, 5:1, 10:1. The effect of temperature on the reaction rate was determined at b = 5:1, in the range of temperatures 413–453 K. The concentration of

Open access

1s+helyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-e744c4fa1b59?version=1.0 [Letöltve: 2019. 09. 10.] 2 Buda M. (2015) Az iskolai zaklatás . Szaktárnet

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Emese Kiss, Judit Dohán, János Németh, and Gyula Poór

. 2011 19 10 18 Verity, J. H., Marr, J. E., Ohno, S., et al.: Behcet’s disease, the Silk Road and HLA-B51

Open access

2000. A beszéd temporális sajátosságai kétnyelvűeknél (kisiskoláskortól időskorig) [The temporal characteristics of speech in bilingulas (from primary school to old age)]. In: Gósy (2000b, 51-63). A beszéd

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: András Lakos, Péter Torzsa, and Tamás Ferenci

Harrison, L. H., Trotter, C. L., Ramsay, M. E.: Global epidemiology of meningococcal disease. Vaccine, 2009, 27(Suppl. 2), B51–B63. 10 Vyse, A., Anonychuk, A., Jäkel, A

Open access

21.7 a 17.6 b 51.3 a 41.7 bc 3412.4 ± 31.6 Mean values with the same letter within each column

Open access

H 2 (Figure 5 (b)) [ 51 ]. Figure 5. Separation materials with small pore sizes (0.2–2.0 nm) for inter-gas separations in conventional microseparators. (a) MMM hollow fibers of MOF and

Open access
Central European Geology
Authors: Ildikó Gyollai, Ákos Kereszturi, Zsolt Kereszty, Máté Szabó, and Elias Chatzitheodoridis

split up to 2–3 sub-veins. The opaque minerals, mostly kamacite, occur along the walls of the shock veins. The chondrules in this zone are strongly fragmented (B6-1 and B5-1), and moved along the microfault in the shock veins. Between the shock veins

Open access