Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "economic models" x
  • User-accessible content x
Clear All

This paper addresses the hottest potato of economics today, namely why the profession seems to have been lulled into a sense of false security in spite of flourishing economic models as well as subfield-knowledge in various disciplines? The embarrassing question of the Queen of England ‘why did nobody see the crisis of 2008 coming’ emblematically signalled the failure of the collective imagination of the entire profession to understand the system and its emerging patterns. The present paper can be seen therefore as a clarion call for grounding a shift towards an economics barded with the lessons learnt in complexity science in shaping modern governance.

Open access

A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés költségvetési hatása

The budget impact of lung cancer screening with low-dose computed tomography

Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Nagy, László Szilbehorn, Anna Kerpel-Fronius, Mariann Moizs, Gábor Bajzik, and Zoltán Vokó

Összefoglaló. Bevezetés: Korábbi vizsgálatunk szerint a kis dózisú komputertomográfiával évente végzett tüdőrákszűrés 50–74 éves dohányzók körében költséghatékony, és az 55–74 évesek körében költségmegtakarító. Célkitűzés: Ennek a vizsgálatnak a célja a korábbi hosszú távú költséghatékonysági elemzés kiegészítése egy finanszírozó szempontú, rövid és középtávú költségvetési hatásvizsgálattal. Módszer: Egészség-gazdaságtani modellünk az 50–74 éves, naponta dohányzó lakosság tüdőrákszűrésének költségét hasonlítja össze a szervezett szűrésben nem részesülő, naponta dohányzó lakosság költségével. Ehhez megvizsgáljuk a célpopuláció létszámának alakulását, az eredményes elérés és felfedezés valószínűségét, továbbá a szűrés nyomán felmerülő terápiás költségeket és megtakarításokat. A szűrés és a kivizsgálások után diagnosztizált betegek útját az érvényben lévő hazai ellátási protokollnak megfelelően követjük. A kezelések eredményességét a HUNCHEST-felmérés adatai alapján, a kezelésekhez tartozó beavatkozások költségét közfinanszírozási adatok alapján számoljuk. Eredmények: A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés az érintett lakosság 10%-ának várható részvétele mellett a kezdeti évben mintegy 3,3 milliárd, az 5. évben 1,9 milliárd Ft éves többletkiadással jár. A 3. évig szűréssel felfedezett betegek terápiája többe kerül, mint a szűrés nélkülieké, ugyanakkor a 4. és 5. évben a szűrés nélküli csoportban a későbbi stádiumban felismert betegek kezelési költsége már meghaladja a szűrt betegek terápiás költségét. A 3. évtől folyamatosan növekvő terápiás megtakarítás a teljes szűrés költségét a 10. évre az 1. év kiadásának 20%-ára csökkenti. Következtetések: A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés bevezetése évi 2,6 milliárd Ft többletforrást igényelne, és folyamatos kiadáscsökkenés mellett hosszú távon akár nettó megtakarítást is eredményezhet a nem szervezett szűréshez képest. A kockázati csoportok pontosítása, például kiemelt földrajzi területeken végzett célzott szűrés tovább javíthatja az eredményeket. Orv Hetil. 2021; 162(24): 952–959.

Summary. Introduction: Our earlier analysis indicated that screening lung cancer patients with low-dose computed tomography amongst smokers between age of 50–74 and between age of 55–74 is cost-effective and cost-saving, respectively. Objective: This study aims to extend the long-term cost-effectiveness analysis with short- and mid-term budget impact analysis. Method: The health economic model compares the cost of nationwide screening amongst smokers between 50–74 years to the current occasional screening policy. The analysis determines the size of the target population, recruitment rates and market uptake. Health care finance costs associated with the patient pathways are determined by national guidelines and clinical practice. Screening and treatment effectiveness are based on the HUNCHEST survey and international scientific literature, while the cost of health states and events are determined using national tariffs. Results: Assuming 10% uptake of low-dose computed tomography screening for the target population will cost an additional 3.3 billion HUF and 1.9 billion HUF in the 1st and 5th years, respectively. Until the 3rd year, new patients’ treatment costs exceed costs due to late discovery and delay in treatment. This pattern is changing from the 4th year on. Due to timely care savings by the 10th year in the screened population will reduce total costs to the 20% of the first year costs. Conclusions: Introduction of national screening for lung cancer patients with low-dose computed tomography is estimated to cost around additional 2.6 billion HUF/year and could end up in net savings in the long run. Identification of risk groups according to regional or other strata could increase the effectiveness and efficiency of the program. Orv Hetil. 2021; 162(24): 952–959.

Open access

, 15 - 17 December 2010 , pp. 1927 – 1932 . [16] Halvgaard R. , Poulsen , N. K. , Madsen , H. , Jergensen J. B. Economic model

Open access

. Acta Oeconomica , 69 ( 1 ): 81 – 99 . Forgon , M. ( 2000 ): Ágazati kapcsolatok a gazdasági modellezésben (Input-output tables in economic modelling – in Hungarian

Open access

. ( 2012 ): A Theory of Optimal Capital Taxation . NBER Working Paper 17989 . Ratto , M. – Roeger , W. – In't Veld , J . ( 2009 ): QUEST III: An Estimated Open-economy DSGE Model of the Euro Area with Fiscal and Monetary Policy . Economic

Open access

, that enable the renting, exchanging, sharing and gifting of idle tangible and/or intangible resources providing wide access and high efficiency” ( Lengyel 2017 : 3) Szűts and Yoo (2015) “a sociological and economic model based on the sharing of physical

Open access

Banking Performance: A Panel Quantile Regression Analysis . Economic Modelling , 67 ( December ): 300 – 306 . 10.1016/j.econmod.2017.01.018 Leonard , M. – Sloan , J. – Lee , T. – Elsheimer , B. ( 2008 ): An Introduction to Similarity

Open access

. Economic Modelling , 59 ( December ): 520 – 528 . 10.1016/j.econmod.2016.07.020 Zhang , Z. ( 1999 ): Rural Industrialization in China. From Backyard Furnace to Township and Village Enterprises . East Asia , 17 ( 3 ): 61 – 87 . 10.1007/s12140

Open access

. References [1] Pannell D. J . Sensitivity analysis of normative economic models: Theoretical framework and practical strategies , Agricultural Economics , Vol. 16 , No. 2 , 1997 , pp. 139 ‒ 152 . 10.1111/j.1574-0862.1997.tb00449.x [2] Zádor J

Open access

. B. – Meara , J. G. – Shrime , M. G. ( 2020 ): The Impact of Physician Migration on Mortality in Low and Middle- Income Countries: An Economic Modelling Study . BMJ Global Health 5 ( 1 ): e001535 . 10.1136/bmjgh-2019-001535 Sandu , D

Open access