Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for

  • Author or Editor: Balázs Nagy x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search

Abstract

Shape analysis has special importance in the detection of manipulated redistricting, which is called gerrymandering. In most of the US states, this process is made by non-independent actors and often causes debates about partisan manipulation. The somewhat ambiguous concept of compactness is a standard criterion for legislative districts. In the literature, circularity is widely used as a measure of compactness, since it is a natural requirement for a district to be as circular as possible. In this paper, we introduce a novel and parameter-free circularity measure that is based on Hu moment invariants. This new measure provides a powerful tool to detect districts with abnormal shapes. We examined some districts of Arkansas, Iowa, Kansas, and Utah over several consecutive periods and redistricting plans, and also compared the results with classical circularity indexes. We found that the fall of the average circularity value of the new measure indicates potential gerrymandering.

Open access

Abstract

Government involvement in the venture capital (VC) market has become an important catalyst of the entrepreneurial ecosystem of young and innovative firms. There is an extensive literature describing the VC model, but the models of its government backed variants are not comprehensively discussed. The article focuses on the model of purely government backed venture capital (GVC) and hybrid venture capital (HGVC). The conclusion of this article is that, by the logic of their models, GVCs are destined to underperform than private VCs. Many articles see HGVCs as a step forward compared to GVCs, as they involve private participants. The novelty of the current article lies in bringing out the drawbacks deriving from the system of hybrid venture capital funding by creating a complex theoretical framework of the HGVC model. We show that due to the crowding in of private participants, this scheme creates a two-goal system where the private profit maximising interests conflict with the economic policy goals. The complex system of HGVC is exposed to increased moral hazard issues that might lead to higher distortions than GVC. The conclusions are especially relevant in the case of developing industries.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Stercz, Károly Nagy, and József Ongrádi

Az emberi adenovírusok modellként szolgálnak genetikai kutatásokban és génterápiában. Az általuk immunkompetens egyénekben okozott légúti, gyomor-bél rendszeri és szemfertőzések többnyire szövődménymentes lefolyásúak. Lappangó állapotukból azonban reaktiválódhatnak és akár halálos opportunista fertőzéseket okozhatnak immunszuppresszált egyénekben. Az immunszuppresszió okától függően különféle szerotípusú adenovírusok egyedül vagy kombinációkban eltérő szerveket betegíthetnek meg. Súlyos kombinált immundeficientiában szenvedő gyermekekben tüdő- és májgyulladást, vérzéses hólyaghurutot okozhatnak az A- és C-species szerotípusai. A szerzett immunhiányos állapotok közül gyermekkori haemapoeticus őssejt átültetését követő légúti, bélrendszeri és húgyúti gyulladásokban a 31-es típus gyakori. Szervátültetést követően a B-species szerotípusai okozhatják az átültetett szerv pusztulását. AIDS során az F-speciesbe sorolt új szerotípusok, valamint a D-species tagjai okoznak bélgyulladást, a B-species rekombináns szerotípusai pedig húgyúti fertőzéseket. Lymphomák, daganatok, szisztémás lupus erythematosus rosszabbodását adenovírusok okozta immunszuppresszió elősegítheti. Az opportunista adenovírusok diagnosztikájában a szerológiai eljárások nem megbízhatóak, a vírus-DNS, illetve a kópiaszám nyomon követése célszerű. Kezelésre cidofovirszármazékok, ribavirin, ganciclovir, vidarabin, mikro-RNS alkalmas. Orv. Hetil., 2012, 153, 1896–1904.

Open access

2016 tavaszán Mohács-Sárháton egy késő középkori kincslelet került elő, mely összesen 61 dénárból, illetve egy ezüst fülesgombból áll. A kincslelet összetételében kivétel nélkül nova moneta-vereteket találunk, melyeket 1521 és 1525 között bocsátottak ki. Így a legkésőbbi veret alapján elrejtését, illetve földben maradását a törökök 1526. évi kivonulásával hozhatjuk összefüggésbe.

Open access

Jellemző megküzdési módok és a társadalmi problémák kezelése

Typical Coping Styles and Handling Social Problems

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Luca and Balázs Katalin

Háttér és célkitűzés

A vizsgálat célja a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok felmérése, a vizsgálati személyek megküzdési stílusának és szociálisprobléma-megoldó képességeinek függvényében. A vizsgálat elméleti alapjául az attitűdök és a viselkedéses szándékok kapcsolatát tárgyaló Tervezett Viselkedés Elmélete (TVE, Ajzen, 1991), valamint a megküzdés és a szociálisprobléma-megoldás irodalma szolgál; korábbi kutatási eredményeink a vizsgálat empirikus előzményeinek tekinthetők (pl. Nagy és Balázs, 2018a).

Módszer

A vizsgálat kérdőíves módon zajlott, a személyek online felületen vagy papíralapon jelölték meg válaszaikat, célcsoportunk a felnőtt korosztály volt. A vizsgálati személyek a szociálisprobléma-megoldás felmérésére alkalmas SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002, adaptálta Kasik, Nagy és Fűzy, 2009) skála, illetve a megküzdési stílusokat felmérő CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler és Parker, 1994) kérdéseit válaszolták meg. Továbbá, a klímaváltozás, a természetes élőhelyek védelme, a diabétesz, az egészséges életmód, a nélkülöző gyermekek megsegítése és a családon belüli erőszak megelőzése kapcsán a problémák kezelésére irányuló viselkedéses szándékukról nyilatkoztak. A mintát 275 fő, 109 férfi és 166 nő alkotja; átlagéletkoruk 30 év, többségében gimnáziumi és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

Eredmények

A vizsgálat eredményei alapján a különböző társadalmi problémák kezelésére vonatkozó viselkedéses szándékaik alapján a személyek három csoportja képezhető, mely csoportok életkoruk, megküzdési stílusaik és szociálisprobléma-megoldási képességeik tekintetében egyértelműen elkülönülnek. Következtetések: Habár a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok alakulását egyéb tényezők is befolyásolhatják, eredményeink alapján mindenképpen hatással van rájuk az életkor, a jellemző megküzdési stílus, valamint a szociálisprobléma-megoldás képessége.

Background and purpose

The purpose of this study is to measure the behavioral intentions toward social problem-solving in line with coping styles and social problem-solving abilities. Attitudes and behavioral intentions of the Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), and the literature of coping and of social problem-solving give the basis of the research. The empirical antecedents are our studies.

Method

The target group of the study was adults’ age group. Respondents fi lled out questionnaires online or paper-pencil forms and answered the items of SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu and Maydeu-Olivares, 2002, adapted by Kasik, Nagy and Fűzy, 2009) that investigate social problem-solving and CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler and Parker, 1994) that measures coping styles. After that, they indicated their intentions regarding the solution of climate change, protection of natural habitat, diabetes, healthy lifestyle, donation to indigent children and prevention of violence. The sample of the study consisted of 275 participants, consisting 109 men and 166 women. The mean age was 30 years. Most of the participants had fi nished secondary education or had a college degree.

Results

According to the results, three groups of participants can be identifi ed based on their behavioral intentions, and these groups can be characterized by different mean age, variant patterns of coping styles and social problem-solving abilities.

Conclusion

Although there are other factors which can affect behavioral intentions toward social problem-solving, coping and social problem-solving abilities could infl uence them together with the variable of age.

Open access

Absztrakt:

A Down-szindróma a leggyakrabban előforduló autoszomális kromoszóma-rendellenesség. A klasszikus értelmezés szerint a meiosis során létrejövő nondiszjunkció következménye. Előfordulása idősebb anyai életkorban gyakoribb. A genetikai rendellenesség kórélettana az intenzív kutatások ellenére sem teljesen tisztázott. Az újabb kutatások szerint egy másfajta mechanizmus állhat a 21-es triszómia hátterében, mint amilyet eddig gondoltunk. A petefészekmozaicizmus-modell alapján a 21-es triszómia (vagy bármely gyakori triszómia) a kromoszóma praemeioticus mitózisban bekövetkező szegregációs hibájára vezethető vissza. A meiosisba lépő örökítősejt tehát már egy eleve triszómiás petesejt lesz, melynek így a későbbiekben a szükségszerű (úgynevezett „szekunder”) nondiszjunkciója zajlik. A triszómiás petesejtek érésükben lemaradni látszanak a diszómiás (azaz normális) petesejtekhez képest. Az idő előrehaladtával a petefészekben relatíve felhalmozódnak: a triszómiás/diszómiás petesejtek aránya kedvezőtlenebb lesz előrehaladott anyai életkorban. Ha gátoljuk az ovulációt – bár az apoptózis miatt a petesejtek száma továbbra is csökkenni fog –, feltételezhető, hogy a triszómiás/diszómiás petesejtek aránya nem romlik, idősebb anyai életkorban is kedvezőbb marad. Összefoglaló közleményünkben – korábbi adataink bemutatásával és kiegészítésével – arra szeretnénk rámutatni, hogy a petefészekmozaicizmus-modell alapján idősebb anyai életkorban vállalt terhesség esetén előnyös lehet az anamnézisben szereplő hosszabb távú orális fogamzásgátlás. Orv Hetil. 2018; 159(28): 1146–1152.

Open access

Lehetséges összefüggés egy autizmusspektrum-zavarban érintett gyermek metilfenidát-kezelése és az azt követően kialakult gynaecomastia között

Possible association between methylphenidate treatment in a child with autism spectrum disorder and subsequent gynecomastia

Orvosi Hetilap
Authors: Nóra Kollárovics, Péter Nagy, and Judit Balázs

Összefoglaló. Bár a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar kezelése során alkalmazott metilfenidát-monoterápiával összefüggésben jelentkező gynaecomastiáról bizonyos nemkívánatos hatások adatbázisai beszámolnak, a szakirodalom áttekintése alapján ez idáig mindössze 5 esettanulmányt publikáltak a témában. Tanulmányunkban egy autizmusspektrum-zavarral és figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral egyaránt diagnosztizált gyermek esetét mutatjuk be, akinél 6 hónapon át tartó, folyamatos metilfenidát-monoterápiájával összefüggésben kétoldali gynaecomastia kialakulását tapasztaltuk. A kezelés azonnali leállítása mellett 10 napos klomifénkezelés történt. A metilfenidát-terápia azonnali leállítását követően 14 nappal a gynaecomastia mindkét oldalon visszahúzódott. 3 hónapos, gyermekpszichiátriai szempontból gyógyszermentes időszakot követően a metilfenidát-terápia újraindítása történt, de 1 hónap elteltével a nem kívánt mellékhatás ismét jelentkezett. A metilfenidát-terápia és a gynaecomastia kialakulása közötti kapcsolat számos mechanizmussal kapcsolatban kérdéseket vet fel. Gyermekpszichiátriai szempontból érdekes kérdés, hogy releváns lehet-e a gyógyszeres terápia következményeként kialakuló nemkívánatos mellékhatás megjelenésében az autizmusspektrum-zavar és a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar komorbid fennállása. A jelenség hátterében felmerül továbbá a neuroendokrin-immunológiai rendszer szabályozásának esetleges megváltozása. Esettanulmányunk felhívja a gyakorló orvoskollégák figyelmét a metilfenidát-terápia alkalmazása mellett potenciálisan kialakuló gynaecomastia monitorozására. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1703–1708.

Summary. Although gynecomastia associated with methylphenidate monotherapy in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder has already been reported in some adverse event databases, based on a review of the literature it appears that only five case reports have been published. In our study, we present the case of a child diagnosed with both autism spectrum disorder and attention deficit/hyperactivity disorder, who developed bilateral gynecomastia in association with continuous methylphenidate monotherapy for 6 months. With immediate cessation of methylphenidate therapy, clomiphene treatment was given for 10 days. A total of 14 days after cessation of methylphenidate treatment gynecomastia receded on both sides. After a methylphenidate drug-free period of 3 months, methylphenidate therapy was restarted, but 1 month later the side effect reappeared. The relationship between methylphenidate and the development of gynecomastia raises questions about a number of mechanisms. From a child psychiatrist point of view, it is an interesting question whether the presence of comorbid autism spectrum disorder and attention deficit/hyperactivity disorder may be relevant in the onset of adverse events by medication. The phenomenon may also be caused by altered regulation of the neuroendocrine-immune system. Our case report draws the attention of practicing physicians to monitoring of potential gynecomastia during methylphenidate therapy. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1703–1708.

Open access

A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés költségvetési hatása

The budget impact of lung cancer screening with low-dose computed tomography

Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Nagy, László Szilbehorn, Anna Kerpel-Fronius, Mariann Moizs, Gábor Bajzik, and Zoltán Vokó

Összefoglaló. Bevezetés: Korábbi vizsgálatunk szerint a kis dózisú komputertomográfiával évente végzett tüdőrákszűrés 50–74 éves dohányzók körében költséghatékony, és az 55–74 évesek körében költségmegtakarító. Célkitűzés: Ennek a vizsgálatnak a célja a korábbi hosszú távú költséghatékonysági elemzés kiegészítése egy finanszírozó szempontú, rövid és középtávú költségvetési hatásvizsgálattal. Módszer: Egészség-gazdaságtani modellünk az 50–74 éves, naponta dohányzó lakosság tüdőrákszűrésének költségét hasonlítja össze a szervezett szűrésben nem részesülő, naponta dohányzó lakosság költségével. Ehhez megvizsgáljuk a célpopuláció létszámának alakulását, az eredményes elérés és felfedezés valószínűségét, továbbá a szűrés nyomán felmerülő terápiás költségeket és megtakarításokat. A szűrés és a kivizsgálások után diagnosztizált betegek útját az érvényben lévő hazai ellátási protokollnak megfelelően követjük. A kezelések eredményességét a HUNCHEST-felmérés adatai alapján, a kezelésekhez tartozó beavatkozások költségét közfinanszírozási adatok alapján számoljuk. Eredmények: A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés az érintett lakosság 10%-ának várható részvétele mellett a kezdeti évben mintegy 3,3 milliárd, az 5. évben 1,9 milliárd Ft éves többletkiadással jár. A 3. évig szűréssel felfedezett betegek terápiája többe kerül, mint a szűrés nélkülieké, ugyanakkor a 4. és 5. évben a szűrés nélküli csoportban a későbbi stádiumban felismert betegek kezelési költsége már meghaladja a szűrt betegek terápiás költségét. A 3. évtől folyamatosan növekvő terápiás megtakarítás a teljes szűrés költségét a 10. évre az 1. év kiadásának 20%-ára csökkenti. Következtetések: A kis dózisú komputertomográfiával történő tüdőrákszűrés bevezetése évi 2,6 milliárd Ft többletforrást igényelne, és folyamatos kiadáscsökkenés mellett hosszú távon akár nettó megtakarítást is eredményezhet a nem szervezett szűréshez képest. A kockázati csoportok pontosítása, például kiemelt földrajzi területeken végzett célzott szűrés tovább javíthatja az eredményeket. Orv Hetil. 2021; 162(24): 952–959.

Summary. Introduction: Our earlier analysis indicated that screening lung cancer patients with low-dose computed tomography amongst smokers between age of 50–74 and between age of 55–74 is cost-effective and cost-saving, respectively. Objective: This study aims to extend the long-term cost-effectiveness analysis with short- and mid-term budget impact analysis. Method: The health economic model compares the cost of nationwide screening amongst smokers between 50–74 years to the current occasional screening policy. The analysis determines the size of the target population, recruitment rates and market uptake. Health care finance costs associated with the patient pathways are determined by national guidelines and clinical practice. Screening and treatment effectiveness are based on the HUNCHEST survey and international scientific literature, while the cost of health states and events are determined using national tariffs. Results: Assuming 10% uptake of low-dose computed tomography screening for the target population will cost an additional 3.3 billion HUF and 1.9 billion HUF in the 1st and 5th years, respectively. Until the 3rd year, new patients’ treatment costs exceed costs due to late discovery and delay in treatment. This pattern is changing from the 4th year on. Due to timely care savings by the 10th year in the screened population will reduce total costs to the 20% of the first year costs. Conclusions: Introduction of national screening for lung cancer patients with low-dose computed tomography is estimated to cost around additional 2.6 billion HUF/year and could end up in net savings in the long run. Identification of risk groups according to regional or other strata could increase the effectiveness and efficiency of the program. Orv Hetil. 2021; 162(24): 952–959.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Bence Balázs, József Bálint Nagy, Zoltán Tóth, Fruzsina Nagy, Sándor Károlyi, Ibolya Turcsányi, Andrea Bistyák, Attila Kálmán, Rita Sárközi, and Gábor Kardos

Abstract

Multidrug resistance due to the production of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) is a major problem in human as well as in veterinary medicine. These strains appear in animal and human microbiomes and can be the source of infection both in animal and in human healthcare, in accordance with the One Health theorem. In this study we examined the prevalence of ESBL-producing bacteria in food-producing animals. We collected 100 porcine and 114 poultry samples to examine the prevalence of ESBL producers. Isolates were identified using the MALDI-TOF system and their antibiotic susceptibility was tested using the disk diffusion method. ESBL gene families and phylogroups were detected by polymerase chain reactions. The prevalence of ESBL producers was relatively high in both sample groups: 72 (72.0%) porcine and 39 (34.2%) poultry isolates were ESBL producers. Escherichia coli isolates were chosen for further investigations. The most common ESBL gene was CTX-M-1 (79.3%). Most of the isolates belong to the commensal E. coli phylogroups. The porcine isolates could be divided into three phylogroups, while the distribution of the poultry isolates was more varied. In summary, ESBL-producing bacteria are prevalent in the faecal samples of the examined food-producing animals, with a dominance of the CTX-M-1 group enzymes and commensal E. coli phylogroups.

Open access
Pollack Periodica
Authors: László Pusztai, Balázs Kocsi, István Budai, and Lajos Nagy

Abstract:

A key role of production managers at manufacturing companies is to make economy-based decisions related to production scheduling. If the production is subject to uncertain factors, like human resource or lack of standardization, production planning becomes difficult and calls for advanced models that are tailored to the manufacturing process. This research investigates a real furniture manufacturing system from both managerial and materialflow points of view. Statistical simulation was run on the manufacturing process, where the possible production structures were given. ANOVA analysis was calculated in order to identify those activities that have the most significant influence on the profit.

Open access