Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Author or Editor: Dániel Deme x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search

A vérképből meghatározott neutrophil-lymphocyta arány prognosztikai értéke daganatos betegségekben

Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio determined by complete blood count in malignant diseases

Orvosi Hetilap
Author:
Dániel Deme

Bevezetés: Az idült, alacsony fokú és intenzitású gyulladást a rosszindulatú daganatok kialakulására és progressziójára hajlamosító tényezőként tartják számon. A gyulladás folyamatában a fehérvérsejtek kulcsszerepet töltenek be. Számos szakirodalmi adat alapján a szerző néhány fontosabb metaanalízis és validációs vizsgálat eredményét mutatja be, melyek a kiindulási emelkedett neutrophil-lymphocyta arány (NLR) és a rosszindulatú daganatos betegségek rossz prognózisa közötti szoros összefüggést tárták fel. Módszer és eredmények: A szerző a munkahelyén kezelt, előrehaladott daganatos betegek adatai (n = 75) alapján saját megfigyeléseiről is beszámol. Validált módszerrel meghatározta az NLR vágórtékét, a kockázati hányadost, a konfidenciaintervallumot és a p-értéket (a Cox-modell illesztése az NLR, a túlélési és az esemény bekövetkeztét jelző kategorizált változóhoz, majd log-rank teszttel a legszignifikánsabb eltérési pont keresése). A hatásnagyság méréséhez a Hedges-féle g-értéket használta. Megbeszélés: Az irodalmi adatok alapján a vágóérték feletti NLR rövidebb túléléssel társult. Saját adatok alapján az NLR>4,34 vágóérték esetén a vágóérték feletti betegek (n = 22) teljes túlélése szignifikánsan rövidebbnek bizonyult a vágóérték alatti csoporthoz (n = 53) képest (HR 2,3; 95%-os CI 1,37–3,85; p = 0,0012). A hatásnagyság nagynak (0,8) bizonyult. Következtetés: Vizsgálatai alapján a szerző a szakirodalommal egyezően azt találta, hogy az emelkedett NLR kedvezőtlen prognózist jelent. Ez akár a terápia intenzitását is módosíthatja. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1066–1073.

Open access

Absztrakt:

A rosszindulatú daganatsejtek többségében fokozott a glikolízis, amely biztosítja a proliferációhoz szükséges energia legnagyobb részét. A laktátdehidrogenáz (LDH) anaerob körülmények között katalizálja a reverzibilis piruvát–tejsav átalakulást. A daganatsejtek által expresszált LDHA izoenzim hatására a tejsavképződés jelentősen fokozódik. A tejsav indukálja az oxigenizált daganatsejtek proliferációját, az angiogenezist és gátolja a veleszületett és az adaptív immunválaszt. A szérum-LDH-emelkedés rövidebb túléléssel korrelál. A szerzők áttekintik az LDH-emelkedés és a rosszindulatú daganatos betegségek prognózisa közötti összefüggést feltáró fontosabb vizsgálatokat. Orv Hetil. 2017; 158(50): 1977–1988.

Open access

Absztrakt:

A szérumalbuminszint csökkenése figyelhető meg gyulladásos folyamatokban. A helyileg előrehaladott vagy áttétes rosszindulatú daganatokban a szérumalbuminszint ugyancsak csökken, az alultápláltság fennállásától függetlenül. A csökkent albuminszint befolyásolhatja a terápia eredményeit is (például gyógyszerek farmakokinetikája, mellékhatások mértéke). Kiterjedt szakirodalmi adat és gyakorlati tapasztalat bizonyítja a táplálásterápiában részesülő páciensek jobb prognózisát. A szerzők a fontosabb szakirodalmi adatok alapján összefoglalják azon vizsgálatokat, melyek a kiindulási szérumalbuminszint és a rosszindulatú daganatos betegségek prognózisa közötti szoros összefüggést feltárták. Orv Hetil. 2018; 159(3): 96–106.

Open access

Absztrakt:

Mivel a vastagbéldaganatok terápiás lehetőségei limitáltak, az egyes kezelések újraindítása (rechallenge) a terápiás stratégia részévé vált. Ezt példázza esetünk is. 65 éves nőbetegnél sürgősséggel resectio történt sztenotizáló sigmadaganat miatt. Sebészileg inkurábilis multiplex májáttétek igazolódtak. Szövettan: adenocarcinoma (grade II, pT3pN1cM1). 13 ciklus bevacizumab (BEV) + FOLFOX, majd 2 ciklus BEV + kapecitabin és 11 ciklus BEV + 5FU/LV kezelést kapott. 2. vonalbeli terápiaként 28 ciklus cetuximab (CET) + FOLFIRI kezelésben részesült. A 3. vonalban – tekintettel a májra lokalizálódó betegségre és a páciens preferenciája alapján – két ciklus transarterialis chemoembolisatiót kapott (doxorubicin + lipiodol). A 4. vonalban 4 ciklus trifluridin/tipiracil kezelést kapott. Az 5. vonalban 13 ciklus BEV + FOLFIRI (rechallenge) kezelésben részesült, mely 6,5 hónappal hosszabbította meg az élettartamát. Orv Hetil. 2018; 159(31): 1284–1290.

Open access