Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Edit Urbán x
  • User-accessible content x
Clear All Modify Search

In spite of the developments in microbiological methods, blood cultures remain the cornerstone for the diagnosis of bacteraemia. Classically, minimum of two bottles are collected on a routine basis: an aerobic bottle, allowing preferential growth of aerobic and facultative anaerobic microorganisms, and an anaerobic bottle, providing suitable environment for strict anaerobic bacteria. Recent reports have documented a decrease in anaerobic bacteraemias and have questioned the need for routine anaerobic blood cultures. Bacteraemia due to anaerobic organisms occurs in 0.5–12% of blood cultures worldwide; however, recent studies from Europe and the USA presented inconsistent data regarding the prevalence of anaerobic bacteraemias between 1993 and 2006.The aims of this retrospective survey were to determine the prevalence of bacteraemias due to anaerobic bacteria and evaluate the importance of anaerobic blood cultures in a university hospital in Szeged, Hungary. We examined the occurrence of bacteraemias due to anaerobic bacteria during a 5-year period, from January 2005 to 2009, in order to identify current trends of anaerobic bacteraemias in our university.

Open access

Abstract

Stenotrophomonas maltophilia is an aerobic, oxidase-negative and catalase-positive bacillus. S. maltophilia is a recognized opportunistic pathogen. Due to the advancements in invasive medical procedures, organ transplantation and chemotherapy of malignant illnesses, the relevance of this pathogen increased significantly. The therapy of S. maltophilia infections is challenging, as these bacteria show intrinsic resistance to multiple classes of antibiotics, the first-choice drug is sulfamethoxazole/trimethoprim. Our aim was to assess the epidemiology of S. maltophilia from various clinical samples and the characterization of resistance-levels and resistotyping of these samples over a long surveillance period. The study included S. maltophilia bacterial isolates from blood culture samples, respiratory samples and urine samples and the data for the samples, received between January 2008 until December 2017, a total of 817 S. maltophilia isolates were identified (respiratory samples n = 579, 70.9%, blood culture samples n = 175, 21.4% and urine samples n = 63, 7.7%). Levofloxacin and colistin-susceptibility rates were the highest (92.2%; n = 753), followed by tigecycline (90.5%, n = 739), the first-line agent sulfamethoxazole/trimethoprim (87.4%, n = 714), while phenotypic resistance rate was highest for amikacin (72.5% of isolates were resistant, n = 592). The clinical problem of sulfamethoxazole/trimethoprim-resistance is a complex issue, because there is no guideline available for the therapy of these infections.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az anaerob baktériumok fontos etiológiai szerepet töltenek be invazív infekciókban, klinikailag szignifikáns kórokozók véráramfertőzésekben és szeptikémiában, valós prevalenciájukról azonban világszerte, így hazánkban is kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: Az anaerob baktériumok által okozott, mikrobiológiai diagnózissal igazolt véráram-infekciók gyakoriságának összefoglaló értékelése a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáin a beküldött hemokultúraminták retrospektív elemzésével. Módszer: A vizsgálat során 5 éves periódus (2013. 01. 01.–2017. 12. 31.) alatt az SZTE klinikáiról beküldött hemokultúraminták elemzése történt; az összehasonlítás alapját egy hasonló időtartamú (2005–2009), ugyanezen központban elvégzett vizsgálat képezte. Eredmények: 2013 és 2017 között átlagosan 23 274 ± 2756 hemokultúrapalack vizsgálata történt meg, melyek közül átlagosan 10,5% volt pozitív, és 0,4% volt pozitív anaerobokra (3,5–3,8/1000 palack). A klinikailag szignifikáns anaerob kórokozók közül a Bacteroides/Parabacteroides csoport (39,9%) és a Clostridium fajok (32,8%) fordultak elő a legnagyobb arányban. Következtetések: Az anaerob baktériumok viszonylag alacsony számuk ellenére fontos etiológiai tényezőknek tekinthetők véráramfertőzésekben. Eredményeink felhívják a figyelmet a modern identifikálómódszerek jelentőségére az adekvát anaerobdiagnosztikában. Orv Hetil. 2020; 161(19): 797–803.

Open access
Authors: Melinda Pénzes, Edit Czeglédi, Péter Balázs and Róbert Urbán

Absztrakt:

Bevezetés: A serdülőkori dohányzói életutak jellemzőinek ismerete elengedhetetlen a hatékony dohányzásprevenciós programok tervezéséhez. Célkitűzés: Longitudinális vizsgálattal azonosítani a serdülők cigarettahasználatának változásait, valamint a dohányzói életutak alakulásában szerepet játszó kockázati tényezőket. Módszer: Hároméves, évenkénti adatgyűjtéssel folytatott kutatásunkat nagyvárosi serdülők (n = 1092) két életkori kohorszában (6. és 9. iskolai évfolyam) végeztük, önkitöltős kérdőíves módszerrel. A cigarettahasználati adatok alapján öt dohányzói életútcsoportot határoztunk meg. Eredmények: A minta 67,5%-a megőrizte nem dohányzó magatartását, 11,3%-a mindvégig dohányzott, 14,3%-a rászokott, 3,3%-a leszokott, 3,7%-a kísérletező maradt. Az egyes dohányzói életútcsoportba tartozók jelentősen különböztek egymástól a cigarettázó barátok száma, szülői dohányzás, családszerkezet, tanulmányi eredmény és heti zsebpénz kiindulási vizsgálatban tapasztalt jellemzői alapján. Következtetések: A serdülők nem kezelhetők homogén populációként a dohányzást megelőző programokban, mert különböző dohányzó magatartású csoportjaikban eltérő kockázati tényezők kerülnek előtérbe. Orv. Hetil., 2017, 158(2), 67–76.

Open access

Abstract

Introduction

Chronic sinusitis caused by anaerobes is a particular concern clinically, because many of the complications are associated with infections caused by these organisms. The aim of this study was to evaluate the incidence of anaerobic bacteria in chronic sinusitis in adults as a part of a prospective microbiological study.

Materials and methods

Over a one-year period, aspirations of maxillary sinus secretions and/or ethmoid cavities were derived in n = 79 adult patients with chronic sinusitis by endoscopy in a tertiary-care teaching hospital in Hungary. The qualitative and quantitative compositions of the total cultivable aerobic and anaerobic bacterial and fungal flora cultured on the samples were compared. Correct anaerobic species level identifications were carried out according to standard methods.

Results

Bacteria were recovered for all of the 79 aspirates and the numbers of the significant cultured isolates (with colony forming units ≥103) were between 1 and 10. A total of 206 isolates, 106 anaerobic and 100 aerobic or facultative-anaerobic strains were isolated. The most common aerobic bacteria were Streptococcus pneumoniae (n = 40), Haemophilus influenzae (n = 29), Moraxella catarrhalis (n = 6), Staphylococcus aureus (n = 7) and Streptococcus pyogenes (n = 6). The anaerobic bacteria included black-pigmented Prevotella spp. and Porphyromonas spp. (n = 27), Actinomyces spp. (n = 13), Gram-positive anaerobic cocci (n = 16), Fusobacterium spp. (n = 19) and Cutibacterium acnes (n = 8).

Conclusions

This study illustrates the microbial dynamics in which anaerobic and aerobic bacteria prevail and highlights the importance of obtaining cultures from patients with chronic sinusitis for guidance in selection of proper antimicrobial therapy.

Open access

Abstract

Obligate anaerobic bacteria are considered important constituents of the microbiota of humans; in addition, they are also important etiological agents in some focal or invasive infections and bacteremia with a high level of mortality. Conflicting data have accumulated over the last decades regarding the extent in which these pathogens play an intrinsic role in bloodstream infections. Clinical characteristics of anaerobic bloodstream infections do not differ from bacteremia caused by other pathogens, but due to their longer generation time and rigorous growth requirements, it usually takes longer to establish the etiological diagnosis. The introduction of matrix-assisted laser desorption-ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has represented a technological revolution in microbiological diagnostics, which has allowed for the fast, accurate and reliable identification of anaerobic bacteria at a low sample cost. The purpose of this review article is to summarize the currently available literature data on the prevalence of anaerobic bacteremia in adults for physicians and clinical microbiologists and to shed some light on the complexity of this topic nowadays.

Open access
Authors: Zsuzsanna Ágoston, Gabriella Terhes, Péter Hannauer, Márió Gajdács and Edit Urbán

Abstract

Streptococcus suis is an emerging zoonotic human pathogen, which is a causative agent of invasive infections in people who are in close contact with infected pigs or contaminated pork products. It is associated with severe systemic infections, most commonly meningitis and sepsis, which may lead to high rates of morbidity and mortality. Serotype 2 is the most prevalent type in S. suis infections in humans. We have reported a case of a very rapidly proceeding fatal human S. suis infection in a splenectomized, but otherwise immunocompetent patient in Hungary. We would like to highlight the attention for this pathogen for the risk group patients, not only pig breeders, veterinarians, abattoir workers, meat processing and transport workers, butchers and cooks, that those persons who are immunocompromised including those with spleen removed, persons with diabetes mellitus, cancer and alcoholism, are also at greater risk of infection.

Open access

Abstract

The biofilm formation by oral bacteria on the implant surface is one of the most remarkable factors of peri-implant infections, which may eventually lead to bone resorption and loss of the dental implant. Therefore, the elimination of biofilm is an essential step for the successful therapy of implant-related infections. In this work we created a basic in vitro model to evaluate the antibacterial effect of three widely used antiseptics.

Commercially pure (CP4) titanium sample discs with sand blasted, acid etched, and polished surface were used. The discs were incubated with mono-cultures of Streptococcus mitis and Streptococcus salivarius. The adhered bacterial biofilms were treated with different antiseptics: chlorhexidine-digluconate (CHX), povidone-iodine (PI), and chlorine dioxide (CD) for 5 min and the control discs with ultrapure water. The antibacterial effect of the antiseptics was tested by colorimetric assay.

According to the results, the PI and the CD were statistically the most effective in the elimination of the two test bacteria on both titanium surfaces after 5 min treatment time. The CD showed significant effect only against S. salivarius.

Based on our results we conclude that PI and CD may be promising antibacterial agents to disinfecting the peri-implant site in the dental practice.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A hemopoetikus őssejt-transzplantáció során fellépő fertőzéses komplikációk egyikét képezi a cytomegalovírus- (CMV-) infekció és -reaktiváció, amelynek előfordulási aránya alacsonyabb autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) követően, összehasonlítva az allogén transzplantáció recipienseivel. Célkitűzés: A vizsgálat célja a cytomegalovírus-infekció és -reaktiváció gyakoriságának felmérése kvantitatív real-time PCR módszer alkalmazásával autológ őssejt-transzplantált betegekben. Szükséges-e surveillance-szűrés, és mely betegcsoportban, vagy elegendő a klinikai tünetek vezérelte monitorozás? Módszer: A szerzők intézetükben 2014–2017 között autológ őssejt-transzplantációban részesült 123 beteg dokumentációját elemezték retrospektív vizsgálatban. A betegeket az alapbetegség szerint csoportosították (lymphomák, myeloma multiplex), valamint megkülönböztették a transzplantációt megelőző indukciós kezelés típusa szerint. Eredmények: Hasonló arányban történt ASCT myeloma multiplexes (MM) és lymphomás (NHL) betegek esetében [(66 (43,7%) vs. 57 (46,3%)]. A betegektől származó 1082 plazmaminta vizsgálata során 86 (7,95%) bizonyult pozitívnak CMV nukleinsav jelenlétére real-time (RT) PCR módszerrel. Cytomegalovírus-reaktiváció 44 (37,5%) betegnél alakult ki, ebből tünetmentes volt 38 beteg (30,8%), míg 6 esetben (4,9%) a reaktivációval összefüggésbe hozható tünetek voltak megfigyelhetők. A szerzők közel kétszeres gyakorisággal dokumentáltak CMV-reaktivációt a NHL betegcsoportban, mint a MM betegcsoportban (46 vs. 26%). Következtetés: Autológ őssejt-transzplantációban részesülő betegek esetében surveillance CMV-monitorozás végzése nem indokolt, azonban jól meghatározott betegcsoportban klinikai gyanú esetén elvégzett molekuláris teszt lehetővé teszi a vírusreaktiváció korai felismerését, így időben megkezdhető a preemptív kezelés, és ezáltal csökkenthető a mortalitás.

Open access

From year to year, it is important to get an overview of the occurrence of causative agents in febrile neutropenic patients to determine the empiric treatment. Thus our aims were to evaluate a four-year period regarding the prevalence of bloodstream infections and the most important causative agents. During this period, 1,361 patients were treated in our hematology ward because of various hematological disorders. 812 febrile episodes were recorded in 469 patients. At that time, 3,714 blood culture (BC) bottles were sent for microbiological investigations, 759 of them gave positive signal. From the majority of positive blood culture bottles (67.1%), Gram-positive bacteria, mainly coagulase-negative staphylococci (CNS), were grown. Gram-negative bacteria were isolated from 32.9% of the positive blood culture bottles, in these cases the leading pathogen was Escherichia coli. The high prevalence of CNS was attributed to mainly contamination, while lower positivity rate for Gram-negative bacteria was associated with the use of broad-spectrum empiric antibiotic treatment.

Open access