Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Katalin Székely x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search

Alsó légúti minták molekuláris mikrobiológiai vizsgálata a koronavírus-járvány időszakában

Molecular microbiological testing of lower respiratory tract samples during COVID–19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Sándor Károlyi
,
Emese Juhász
,
Miklós Iván
,
Edina Szabó
,
Petronella Farkas
,
Kamilla Székely
, and
Katalin Kristóf

Bevezetés: A BioFire FilmArray Pneumonia plus Panel (bioMérieux) az alsó légúti fertőzések mikrobiológiai diagnosztikájára kidolgozott „real-time” PCR-rendszer, mely 18 baktérium, 9 vírus és 7 antibiotikum-rezisztenciagén kimutatására képes. A két órán belül eredményt adó módszer segíti a pneumonia differenciáldiagnosztikáját, a terápiás döntéshozatalt. Célkitűzés: Laboratóriumunkban pneumonia kivizsgálása érdekében végzett PCR-paneltesztek eredményeinek áttekintése, a hagyományos bakteriológiai feldolgozás eredményeivel való összehasonlítása. Módszerek: A 2020. október és 2021. szeptember közötti időszakban 820, feltételezetten pneumoniás kórházi betegtől származó alsó légúti mintát vizsgáltunk a PCR-panellel. A mintákból a multiplex PCR-vizsgálat mellett tenyésztést is végeztünk. A kiegészítő SARS-CoV-2-PCR-vizsgálatok orr-garat törletből vett mintákból történtek. Eredmények: A minták 40%-a SARS-CoV-2-pozitív betegtől származott. A minták 60%-ánál jelzett patogént vagy rezisztenciagént a PCR-panel. A három leggyakrabban kimutatott kórokozó a Pseudomonas aeruginosa, a Staphylococcus aureus és az Acinetobacter baumannii volt. A PCR-rel detektált baktériumok 44%-a tenyésztéssel nem igazolódott, és viszont: tenyésztéssel számos olyan baktériumot, gombafajt, antibiotikum-rezisztenciamechanizmust igazoltunk, melyet a PCR-panel nem vizsgált, vagy melyre negatív eredményt adott. A SARS-CoV-2-pozitív csoportban a S. aureus adta az azonosított kórokozók 25,8%-át. A leggyakrabban kimutatott rezisztenciagén a mecA/C (MRSA) volt. A SARS-CoV-2-pozitív betegek mintáinak 2%-ában, míg a SARS-CoV-2-negatív betegek mintáinak 13%-ában mutattunk ki egyéb légúti vírusgént is. Következtetés: A kórházi pneumoniák gyakori kórokozóit PCR-vizsgálataink eredményei igazolták. A PCR-panel célspektrumában nem szereplő kórokozók jelentősége és az antibiotikumrezisztenciák multifaktoriális volta miatt a pneumoniaspecifikus multiplex PCR-vizsgálatokat tenyésztéssel együtt javasolt végezni, és ezek eredményét együttesen érdemes értelmezni. Orv Hetil. 2022; 163(33): 1295–1302.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Mátrai
,
Gabriella Liszkay
,
Vanda Plotár
,
Zsolt Orosz
,
Judit Székely
,
Erika Hitre
,
Alexandra Bartal
,
Zoltán Langmár
,
Katalin Bőcs
,
Ferenc Rényi Vámos
,
Ákos Sávolt
, and
László Tóth

A dermatofibrosarcoma protuberans alacsony vagy közepes malignitású, ritka, rosszindulatú daganat. A tumort a lassú, de agresszív lokális növekedés, az alacsony áttétképzési és a magas helyi kiújulási arány jellemzi. Az elsődleges kezelés a radikális sebészi eltávolítás hagyományos kimetszéssel vagy Mohs-féle sebészi technikával. Pozitív sebészi szél, recidív tumor esetén radio-, kemoterápia, illetve újabban imatinib mesylat alkalmazható. Célkitűzés: A szerzők 26, dermatofibrosarcoma protuberans miatt onkológiai centrumban multidiszciplinárisan kezelt beteg hosszú távú klinikopatológiai utánkövetését végezték. Módszer és eredmények: A betegek átlagéletkora 44,7 év volt. Az utánkövetés átlagideje 60,57 hónap volt. Tizenöt betegnél (57,7%) sikerült R0 eltávolítást végezni, míg 11 betegnél (42,3%) csak R1 reszekciót. Az R0 reszekciók eléréséhez átlagosan 1,87 kimetszésre volt szükség. Adjuváns kezelésként a primer tumor eltávolítását követően 6 beteg (23%) részesült radioterápiában és 2 (7,6%) beteg kemoterápiában. Tizenhat betegnél nem észleltünk kiújulást. Tíz betegnél (38,4%) alakult ki recidíva, amely miatt további kezeléseket folytattunk. Egy beteg távoli áttétek miatt elhunyt. Statisztikai módszerekkel vizsgáltuk az irodalomban prognosztikai faktornak számító 50 év feletti életkor és a sebészi radikalitás hatását a helyi kiújulásra. Következtetések: A dermatofibrosarcoma protuberans multidiszciplináris kezeléssel eredményesen kezelhető daganat. Pontosabb következtetések levonásához nagyobb esetszám és multicentrikus randomizált vizsgálatok szükségesek.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Bodnár
,
Klára Holics
,
Rita Ujhelyi
,
László Kádár
,
Lajos Kovács
,
Katalin Bolbás
,
Gyöngyi Székely
,
Kálmán Gyurkovits
,
Enikő Sólyom
, and
Ágnes Mészáros

Bevezetés: A cystás fibrosis progresszív genetikai betegség, amely korlátozhatja a betegek mindennapi életét, befolyásolja életminőségüket. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a hazai cystás fibrosisban szenvedő betegek életminőségének felmérését. Módszer: Az életminőség értékelésére betegségspecifikus kérdőív (The Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised) magyar nyelvre validált változatát alkalmazták. A betegség súlyossági állapotát Shwachman–Kulczycki-pontszám segítségével határozták meg. Spirometriai vizsgálat is történt. Eredmények: A vizsgálatban 59 beteg (átlagéletkor 14,03±4,8 év) vett részt öt magyarországi centrumból. A 8–13 éves korosztályban a gyermekek és szüleik válaszai között a következő korrelációkat állapították meg: fizikai aktivitás = 0,77 (p<0,001); érzelmi állapot = 0,07 (p<0,001); étkezési zavarok = 0,51 (p<0,001); kezelés terhe = 0,21 (p<0,001); testkép = 0,54 (p<0,001); légúti tünetek = 0,49 (p<0,001); emésztési tünetek = 0,40 (p<0,001). Következtetések: A gyermekkori életminőség felmérése során a gyermekek és szüleik véleménye szorosan megegyezett azokban a dimenziókban, amelyek a fizikális területre vonatkoztak, azonban a pszichoszociális doménekben lényeges különbségek voltak mérhetők. Cystás fibrosisos gyermekek életminőség-vizsgálata során mind a gyermekek, mind a szülők véleményének figyelembevétele ajánlott. Orv. Hetil., 2013, 154, 784–791.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Klaudia Farkas
,
Hajnal Székely
,
Péter Bacsur
,
Balázs Bánky
,
Zsuzsa Bianka Élthes
,
László Harsányi
,
Katalin Edit Müllner
,
Ágnes Milassin
,
Károly Palatka
,
Patrícia Sarlós
,
Tamás Szamosi
,
Tamás Molnár
, and
Pál Miheller
Open access