Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: László Kuti x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Agrokémia és Talajtan
Authors: János Kalmár, László Kuti, János Kátai, Renáta Figler, and György Füleky

A Nyírség egyik jellegzetes talajtípusa a kovárványos barna erdőtalaj. Mind hazánkban, mind külföldön sokan vizsgálták a kovárványképződést és állítottak fel természettudományosan megalapozott elméleteket a képződés mikéntjére vonatkozóan. Leggyakrabban a vas-vegyületek lefelé irányuló mozgásávbal és adott mélységben történő kicsapódásával próbálták meg leírni a jelenséget. Munkánk célja ásványtani, talajtani és mikrobiológiai vizsgálatok segítségével megválaszolni a kovárványképződésének kérdését.

A Nyírség tamáspusztai homokdomb alapvetően homogénnek tekinthet ásványi összetételét tekintve. A kovárványszintek képződésének korábban leírt kémiai és szemcseösszetételbeli kritériumai teljesülnek (pH 4.5–6.5 közé esik, a szemcseösszetétel pedig a kovárványrétegben meghaladja a leiszapolható rész 10 %-ot). Részletesen vizsgálva a kovárványrétegeket benne a homokszemcsék korrodáltak, töredezettebbek, ami mind egykori gyökérnedvek korróziójának eredménye lehet. A homokszemcsék kötőanyaga a kovárványrétegben elsősorban vas-oxihidroxidból áll, és a kovárványréteg eredetileg képlékeny, gyúrt, szakadozott szerkezetet mutat. A kovárványréteg felső része erodált, ami egykori talajfelszínen történő elhelyezkedését jelzi. A réteg alsó része tagolt és gyakran benyúlik az alatta elhelyezkedő homoktestbe. Véleményünk szerint a vas-oxihidroxid kiválások a kovárványrétegben alapvetően biológiai (növényi vas felvétel, majd elhalás után mikrobiális bontás segítségével létrejött vas-oxihidroxid akkumuláció) akkumulációs és kiválási folyamatokra utalnak. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a kovárványrétegek az egykori homokdomb felszínén képződtek és nem később bekövetkezett vasmozgás során jöttek létre.

Open access

Abstract

In recent years, in order to increase the energy efficiency of older buildings in Hungary, several tenders have supported the modernization of the thermal insulation. Various thermal insulation materials have been installed on walls, on slab and on floor. Unfortunately there are cases where thermal insulation materials are not installed in accordance with the construction permit or the manufacturer’s instructions, which poses a serious danger in case of a fire. During the research the effects of heat on the behavior of Expanded PolyStyrene, a thermal insulation material often used in Hungary is examined. Laboratory tests and computer simulations were carried out, which are presented in detail in this paper. The aim of the research is to contribute to increase the fire safety of buildings.

Open access

Abstract

In Hungary a lot of people live in condominiums or in block of flats where fire often occurs despite of precise design and effective fire protection arrangements. This means a hazard for the people living there, for the building constructions and also for the environment. A deeper knowledge of the burning process and examining the negative effects of fire load on building constructions with scientific methods are actual questions nowadays. In order to get to know the phenomena more accurately, fire spread in a bedroom was modeled and numerical simulation was carried out, which is presented in this paper in detail. These experiences may help increasing the fire safety and preventing fires in apartments. The simulations were carried out considering the characteristics of the Hungarian architecture.

Open access