Search Results

You are looking at 131 - 140 of 584 items for :

  • "resistance" x
  • User-accessible content x
Clear All

Absztrakt:

Az esszé áttekinti, mit jelentett 1968 a politika világában Nyugaton és Keleten. Felidézi Párizs és a hasonló ihletésű német diákmozgalmak újbaloldali, anarchista gondolatvilágát, az ugyanebben az időben Amerikában kibontakozó polgárjogi és háborúellenes mozgalom törekvéseit. Szembehelyezi ezzel a szocialista Közép-Európa 68-as történetét: prágai tavasz, varsói márciusi tüntetések, magyarországi újbaloldali megmozdulások. Egy második, részletesebb áttekintés bemutatja, hogy alakult ki az ellenkultúra, milyen helyet foglalt el ezekben a mozgalmakban, hogy alakította át a politika tárgyát, színtereit és eszközeit Amerikában, majd az egész világon, és hogyan jutott el a vasfüggönyön túlra, Közép-Európába is.

Open access

Az elmúlt évtizedek során a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás alkalmazása fontos része lett a hypertonia diagnosztikájának és a terápiás döntések irányításának. Míg korábban a klinikumban elsősorban a fehérköpeny-hypertoniások meghatározására használták az ambuláns vérnyomás-monitorozást, egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arról is, hogy a rendelői vérnyomásnál pontosabban jelzi előre a célszervkárosodások fellépésének kockázatát. Az automata készülékkel történő ambuláns vérnyomásmérés számos egyéb esetben is igazolta hasznosságát, például terápiarezisztens hypertoniában, borderline hypertoniában vagy terhességi hypertoniában. A hypertoniakutatás és -kezelés várható jövendő iránya a vérnyomás cirkadián ciklusának pontos feltárása, a kezelés okozta vérnyomás-variabilitás leírása, valamint a mindennapi életvitel okozta vérnyomásváltozás mértékének megismerése. Orv. Hetil., 2010, 44, 1823–1833.

Open access
Community Ecology
Authors: S. Ongaro, S. Martellos, G. Bacaro, A. De Agostini, A. Cogoni, and P. Cortis

The Mediterranean is one of the major biodiversity hotspots of the world. It has been identified as the “core” of the speciation process for many groups of organisms. It hosts an impressive number of species, many of which are classified as endangered taxa. Climate change in such a diverse context could heavily influence community composition, reducing ecosystems resistance and resilience. This study aims at depicting the distribution of nine orchid species in the island of Sardinia (Italy), and at forecasting their future distribution in consequence of climate change. The models were produced by following an “ensemble” approach. We analysed present and future (2070) niche for the nine species, using Land Use and Soil Type, as well as 8 bioclimatic variables as predictors, selected because of their influence on the fitness of these orchids. Climate change in the next years, at Mediterranean latitudes, is predicted to results mainly in an increase of temperature and a decrease of precipitation. In 2070, the general trend for almost all modelled taxa is the widening of the suitable areas. However, not always the newly gained areas have high probability of presence. A correct interpretation of environmental changes is needed for developing effective conservation strategies.

Open access
Resolution and Discovery
Authors: Martial Duchamp, Vadim Migunov, Amir H. Tavabi, Adnan Mehonic, Mark Buckwell, Manveer Munde, Anthony J. Kenyon, and Rafal E. Dunin-Borkowski

Silicon oxide-based resistive switching devices show great potential for applications in nonvolatile random access memories. We expose a device to voltages above hard breakdown and show that hard oxide breakdown results in mixing of the SiOx layer and the TiN lower contact layers. We switch a similar device at sub-breakdown fields in situ in the transmission electron microscope (TEM) using a movable probe and study the diffusion mechanism that leads to resistance switching. By recording bright-field (BF) TEM movies while switching the device, we observe the creation of a filament that is correlated with a change in conductivity of the SiOx layer. We also examine a device prepared on a microfabricated chip and show that variations in electrostatic potential in the SiOx layer can be recorded using off-axis electron holography as the sample is switched in situ in the TEM. Taken together, the visualization of compositional changes in ex situ stressed samples and the simultaneous observation of BF TEM contrast variations, a conductivity increase, and a potential drop across the dielectric layer in in situ switched devices allow us to conclude that nucleation of the electroforming—switching process starts at the interface between the SiOx layer and the lower contact.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Harriet Beitscher-Campbell, Kenneth Blum, Marcelo Febo, Margaret A. Madigan, John Giordano, Rajendra D. Badgaiyan, Eric R. Braverman, Kristina Dushaj, Mona Li, and Mark S. Gold

Background

The reward deficiency syndrome hypothesis posits that genes are responsible for reward dependence and related behaviors. There is evidence that both bulimia and anorexia nervosa, especially in women, have been linked to a lifetime history of substance use disorder (SUD). There are difficulties in accepting food as an addiction similar to drugs; however, increasingly neuroimaging studies favor such an assertion.

Case presentations

We are reporting the evidence of comorbidity of eating disorders with SUD found within these case presentations. We show 50 case reports derived from two independent treatment centers in Florida that suggest the commonality between food and drug addictions. In an attempt to provide data from this cohort, many participants did not adequately respond to our questionnaire.

Discussion

We propose that dopamine agonist therapy may be of common benefit. Failure in the past may reside in too powerful D2 agonist activity leading to D2 receptor downregulation, while the new methodology may cause a reduction of “dopamine resistance” by inducing “dopamine homeostasis.” While this is not a definitive study, it does provide some additional clinical evidence that these two addictions are not mutually exclusive.

Conclusion

Certainly, it is our position that there is an overlap between food- and drug-seeking behavior. We propose that the studies focused on an effort to produce natural activation of dopaminergic reward circuitry as a type of common therapy may certainly be reasonable. Additional research is warranted.

Open access

Abstract

Pharmaceuticals which are widely used in aquatic can easily migrate into the environment and aquatic animals, and can increase the risk of drug resistance and allergic symptoms if consumed by humans. In order to achieve high-throughput analysis of pharmaceuticals with different physical and chemical properties from complex matrices, we developed a new method for various types pharmaceuticals in fish and shrimp tissue. Series solid-phase extraction (s-SPE) with different adsorbents was selected for extracting and purifying analytes with different paddings. s-SPE were combined with ultra performance liquid chromatography triple quadruple tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for the detection of 30 pharmaceuticals antibiotics in fish samples. This method was stabilized and reliable to determinate the pharmaceuticals in fish and shrimp samples. As the method combined multiple Chinese national standards method, it could be easily treat the multi-pharmaceuticals from the fish and shrimp samples once time. It provided for both quantitative and qualitative methods and they could be applied to single- or multi-residue methods.

Open access

Reaven, G. M.: Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes, 1988, 37 , 1595–607. Reaven G. M

Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: András Dávid Tóth, Gergely Varga, Nikolett Wohner, Péter Farkas, Laura Horváth, Gergely Szombath, Andrea Ceglédi, András Kozma, Péter Reményi, Tamás Masszi, and Gábor Mikala

compendium of known drug resistance mechanisms with emerging tumor profiling technologies. Leukemia 2019; 33: 863–883. 8 Abraham J, Salama NN, Azab AK. The role of P-glycoprotein in

Open access

Célkitűzés

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a kognitív kontrollal kapcsolatos elméleti koncepciókat, kiemelve azokat a fő komponenseket, amelyek szoros összefüggést mutatnak a nyelvi folyamatokkal. Rámutatunk többek között arra, hogy a nyelvi kompetencia és performancia egyes faktorai milyen összefüggést mutatnak a kognitív kontroll funkciókkal.

Módszer

Tanulmányunkban egynyelvű nyelvfejlődési zavart mutató és tipikusan fejlődő kétnyelvű gyermekek kognitív kontroll teljesítményét elemezzük a legújabb kutatási eredmények alapján. Az áttekintésbe bevont tanulmányok kiválasztása során a következő szempontokat vettük fi gyelembe: a célcsoportot iskoláskorú, egynyelvű nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek vagy iskoláskorú, tipikus fejlődésű kétnyelvű gyermekek alkossák; a használt vizsgálóeljárások a válaszgátlás, az interferenciával szembeni ellenállás, a munkamemória-frissítés és a kognitív fl exibilitás fejlettségéről nyújtsanak információkat.

Eredmények

Összességében elmondható, hogy a két vizsgált csoport heterogenitásának és az eltérő módszertani megközelítéseknek köszönhetően a szakirodalomban számos ellentmondással találkozhatunk. Mégis az általunk vizsgált kognitív kontroll funkciók tekintetében az a tendencia fi gyelhető meg, hogy míg az interferenciával szembeni ellenállás, a munkamemória-frissítés és a kognitív fl exibilitás gyengébb a nyelvfejlődési zavart mutató gyermekeknél egynyelvű, tipikusan fejlődő társaikhoz képest, addig a kétnyelvű gyermekek ezekben a funkciókban többnyire jobb teljesítményt nyújtanak az egynyelvűekhez viszonyítva, kivéve a válaszgátlást.

Következtetések

Az eredmények alapján elmondható, hogy az interferenciával szembeni ellenállás és a kognitív fl exibilitás szorosabb összefüggést mutat a nyelvi fejlettséggel, mint a válaszgátlás. Ez az interakció azonban eltérő irányt mutat a fenti két nyelvi csoportban. Míg a nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek gyengébb kognitív kontroll teljesítménye hozzájárul az alacsonyabb szintű nyelvi teljesítményeikhez, addig a kétnyelvű gyermekek előnye e kognitív funkciók terén a speciális nyelvhasználati szokásoknak és a két nyelv közötti folyamatos versengésnek köszönhető.

Purpose

The goal of this study is to present the theoretical conceptions related to cognitive control, highlighting those main components that show a close relationship with language processing. Further, our goal was to review these functions in two distinct language groups: children with developmental language disorders and typically developing bilingual children. Specifi cally, we were interested in the way certain factors of language competence and performance interact with the cognitive control functions.

Method

We compared the cognitive control functions between monolingual children with developmental language disorders and their typically developing peers, as well as between bilingual children and their monolingual peers. The following aspects were considered for our review: the target population - school-age monolingual children with developmental language disorders or school-age typically developing bilingual children; studies that employed tasks that measure response inhibition, resistance to interference, working memory updating and cognitive fl exibility.

Results

Overall, there are many confl icting results in the literature due to the heterogeneity of the groups and the differences across methodological approaches. Despite these inconsistencies, children’s cognitive control functions are highly associated with their language skills; while the children with developmental language disorders show defi cits in resistance to interference, working memory updating, and cognitive fl exibility compared to their typically developing peers, the bilingual children show superior performance in these functions compared to their monolingual peers. Response inhibition was the only function that did not differ across groups.

Conclusions

Based on the above, language development shows a close relationship with a number of cognitive control functions. The interaction between cognitive control and language, however, indicates different directions in the two target groups. Whereas poor cognitive control in children with developmental language disorders may contribute to their lower level of language skills, the cognitive advantage of bilingual children is the result of their bilingual language use and practice across different social contexts.

Open access

] ISO 834-10 ( 2014 ), Fire resistance tests – Elements of building construction . [5] Hurley M. J. ( 2016 ), SFPE

Open access