Search Results

You are looking at 131 - 140 of 2,558 items for :

  • "treatment" x
  • User-accessible content x
Clear All

chlorhexidine var¬nish implemented treatment strategy for chronic periodontitis: short-term clinical observations . J Clin Periodontol 32 , 750 – 756 ( 2005 ) 3. van der Weijden

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Nóra Papp, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Kinga Gyergyák, Rita Filep, Sámuel Gergely Bartha, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs, and Ágnes Farkas

Ethnomedicine using mostly plants is of pivotal importance nowadays in several Transylvanian regions in Romania. In this study (2007–2015), one Swabian-German, one Hungarian, three Csángó-Hungarian and nine Székely-Hungarian villages were selected to collect ethnomedicinal treatments for various gastrointestinal diseases. Some of the studied villages have partial or no permanent medical and pharmaceutical services. The 374 inhabitants interviewed used mostly medicinal plants based on ancient knowledge. The 78 (53 wild and 25 cultivated) plants documented have 181 local names and are used to treat ailments such as loss of appetite, bloating, stomach ache, gastric ulcer, and diarrhea, mostly in tea form. This knowledge decreases continuously because of loss of interest among young people and through frequent use of media sources and books. Although some of these plants have also been described in official medicinal sources, several data suggest the need for further fieldwork and new experimental analyses to highlight the valuable role of these plants in recent phytotherapy.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Romics, Judit Demeter, Imre Romics, and Péter Nyirády

A primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma igen ritka, főleg időskorban előforduló betegség, amely 1%-át adja az összes non-Hodgkin- és 2%-át az extranodalis lymphomáknak, a heretumoroknak pedig összesen 5%-ában fordul elő. Az entitást először 1866-ban írták le, ám a mai napig igen ritka és multidiszciplináris terápiát igénylő kórállapot, amely az időben megkezdett és adekvát kezelés nélkül letális lehet. A szerzők a testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését, tulajdonságait és a társszakmák bevonásával történő kezelési lehetőségeit kívánják bemutatni egy általuk kezelt 68 éves beteg esetén keresztül, aki a primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését követően orchidectomiában, majd kemo- és radioterápiában részesült. A kezelést követő kontroll PET-CT és liquorvizsgálat nem talált daganatot vagy patológiás sejtalakokat, a kezeléssel a lymphoma teljes remisszióját érték el. Orv. Hetil., 2014, 155(2), 69–71.

Open access

). The identification of brain network activity dysfunctions could have important implications for the development of neurobiologically based treatments for both behavioral and drug addiction. Recently, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS

Open access

). The identification of brain network activity dysfunctions could have important implications for the development of neurobiologically based treatments for both behavioral and drug addiction. Recently, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS

Open access

Introduction Over the past decades, implants have been considered the treatment of choice to replace missing teeth, as they have shown high survival rates (ranging from 90 to 98%) after being in function for at least 10 years [ 1–6 ]. Unfortunately

Open access

Abstract  

Phosphogypsum (PG) is a residue of the phosphate fertilizer industry that has relatively high concentrations of harmful radioactive materials. The reduction in concentration of the radionuclides from PG was investigated. The removal process is based on leaching of radionuclides using suitable organic extractants. The studied radionuclides were 226Ra, 210Pb, 238U and 40K. The factors affect the leaching process such as type of leaching materials, contact time, concentration of the desired solvent, liquid to solid ratio, and temperature were studied. Based on the experimental results, about 71.1, 76.4, 62.4, and 75.7% of 226Ra, 210Pb, 238U and 40K respectively were successfully removed from the PG. The reduction in the concentration of radionuclides was accompanied by reduction in the concentration of rare earth elements (∑REE) equals to 69.8%. Using the desired organic extractant under optimum conditions for treatment of the PG waste leads to obtain a decontaminated product that can be safely used in many industrial applications.

Open access

Abstract

A welded steel protective cover used for the heat treatment of steel sheet coils is investigated. The protective cover is made of austenitic stainless steel and consists of three main segments, welded together, which have 1400 mm height each. The plate thicknesses at the lower, middle and upper segments are different. The investigation aimed to improve the lifetime and the number of heat cycles of the protective cover by changing the geometry, the effect of the thicknesses and the material. Damaged covers have been evaluated, made calculations of stress and deformations, and carried out a series of finite element simulations. Both horizontal and vertical corrugated sheets were simulated and compared. The non-corrugated plates were also investigated, but their performance was behind the corrugated ones. The original geometry and that of the horizontal corrugated plate are identical from the stress level point of view. The vertical position of the corrugated plate provided a better result than the horizontal one. The calculated and simulated results for the original geometry are close to the measured damage.

Open access

A túlsúly és az elhízás bizonyítottan a jövő egyik legjelentősebb egészségügyi problémája. A fejlett országokban a túlsúlyos és elhízott emberek aránya ötévente megduplázódik. Egy európai vizsgálat adatai szerint minden második felnőtt túlsúlyos, és a becslések szerint 2000 és 2030 között az elhízottak száma megduplázódhat. Ahogy növekszik világszerte az elhízottak és a cukorbetegek száma, úgy nő az érdeklődés a természetes alapú készítmények iránt. Az elhízás terápiájában több száz gyógynövény ismert, de a forgalmazott és alkalmazott teakeverékeket szájhagyomány vagy más információforrás alapján alkalmazzák. A nagyszámú növény botanikailag rendkívül sokféle, számos rendszertani egységből kerül ki, így az sem meglepő, hogy a hatóanyagok kémiailag szintén sokfélék. A különböző hatóanyagok más-más hatásmechanizmuson keresztül fejtik ki hatásukat. Az elhízás, a diabetes kezelésére engedélyezett növényi gyógyszerkészítmény még nincs forgalomban, így a lakosság vagy engedély nélküli, vagy ismeretlen minőségű, vagy más célra engedélyezett termékeket fogyaszt. Ez a helyzet sok országra jellemző, ami visszaélésekre ad lehetőséget, valamint a betegek számára sem ad kellő biztonságot a gyógynövények alkalmazásában.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László Zubek, Léna Szabó, János Gál, Ádám Öllős, and Gábor Élő

Az életvégi döntések az intenzív osztályokon kezelt betegek többségét érintik, ezért fontos ezen döntések hazai és külföldi gyakorlatának megismerése, valamint harmonizációja az etikai irányelvekkel és a jogi szabályozással. Célkitűzés: A hazai intenzív terapeuták életvégi döntésekkel (kezelés meg nem kezdése, kezeléskorlátozás, haldoklási folyamat megrövidítése) kapcsolatos szokásainak felmérése és összehasonlítása nemzetközi adatokkal. Kutatásuk távlati célja, hogy az intenzív terapeuták munkájukat eredményesen, jogszerűen és a betegekkel, illetve hozzátartozóikkal egyetértésben végezhessék. Módszer: Magyarországon 2007–2008-ban felmérést végeztek egy kérdőív segítségével az intenzív terapeuták körében. A kérdőíveket elektronikus formában juttatták el a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 743 regisztrált tagjának, és visszaérkezésük után feldolgozták őket a teljes anonimitás megőrzése mellett. A 103 választ statisztikailag elemezték, és összehasonlították más európai országok adataival. Eredmények: A válaszokból kiderült, hogy a hazai intenzíves orvosok gyakorlata nagyon paternalisztikus. Az intenzíves orvosok döntéseiket általában egyedül hozzák meg (3,75/5 pont), kevésbé veszik figyelembe a cselekvőképes betegek (2,57/5 pont) vagy közeli hozzátartozóik (2,14/5 pont) illetve az ápolószemélyzet véleményét (2,37/5 pont). A terápia meg nem kezdését preferálják a kezelés visszavonásával szemben. Ez a gyakorlat a tévedés jelentős veszélyét hordozza magában, és emberéletekbe kerülhet a gyors döntéshozatal során. A válaszadók becslései alapján az életvégi döntések gyakorisága 3,7–9,1%, ami kisebb, mint más európai országokban. Következtetések: Az első magyarországi felmérés alapján a betegjogok kiterjesztése szükséges hazánkban. Teret kell adni az önrendelkezés jobb érvényesülésének az életvégi döntésekben, valamint javítani kell az orvosi gyakorlat jogszerűségét. Orv. Hetil., 2010, 38, 1530–1536.

Open access