Search Results

You are looking at 141 - 150 of 2,478 items for :

  • "treatment" x
  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: László Zubek, Léna Szabó, János Gál, Ádám Öllős, and Gábor Élő

Az életvégi döntések az intenzív osztályokon kezelt betegek többségét érintik, ezért fontos ezen döntések hazai és külföldi gyakorlatának megismerése, valamint harmonizációja az etikai irányelvekkel és a jogi szabályozással. Célkitűzés: A hazai intenzív terapeuták életvégi döntésekkel (kezelés meg nem kezdése, kezeléskorlátozás, haldoklási folyamat megrövidítése) kapcsolatos szokásainak felmérése és összehasonlítása nemzetközi adatokkal. Kutatásuk távlati célja, hogy az intenzív terapeuták munkájukat eredményesen, jogszerűen és a betegekkel, illetve hozzátartozóikkal egyetértésben végezhessék. Módszer: Magyarországon 2007–2008-ban felmérést végeztek egy kérdőív segítségével az intenzív terapeuták körében. A kérdőíveket elektronikus formában juttatták el a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 743 regisztrált tagjának, és visszaérkezésük után feldolgozták őket a teljes anonimitás megőrzése mellett. A 103 választ statisztikailag elemezték, és összehasonlították más európai országok adataival. Eredmények: A válaszokból kiderült, hogy a hazai intenzíves orvosok gyakorlata nagyon paternalisztikus. Az intenzíves orvosok döntéseiket általában egyedül hozzák meg (3,75/5 pont), kevésbé veszik figyelembe a cselekvőképes betegek (2,57/5 pont) vagy közeli hozzátartozóik (2,14/5 pont) illetve az ápolószemélyzet véleményét (2,37/5 pont). A terápia meg nem kezdését preferálják a kezelés visszavonásával szemben. Ez a gyakorlat a tévedés jelentős veszélyét hordozza magában, és emberéletekbe kerülhet a gyors döntéshozatal során. A válaszadók becslései alapján az életvégi döntések gyakorisága 3,7–9,1%, ami kisebb, mint más európai országokban. Következtetések: Az első magyarországi felmérés alapján a betegjogok kiterjesztése szükséges hazánkban. Teret kell adni az önrendelkezés jobb érvényesülésének az életvégi döntésekben, valamint javítani kell az orvosi gyakorlat jogszerűségét. Orv. Hetil., 2010, 38, 1530–1536.

Open access

2013, research evidence on IGD has been accumulated in epidemiology ( Fam, 2018; Mihara & Higuchi, 2017 ), neurobiology ( Fauth-Bühler & Mann, 2017; Kuss, Pontes, & Griffiths, 2018 ), clinical assessment ( King et al., 2020 ), treatment ( King et al

Open access

rational treatment target for metabolic disease than obesity alone. Curr. Atheroscler. Rep., 2006, 8 , 144–156. Dujovna C. A. Adiposopathia is a more rational treatment target for

Open access

McHutchison, J. G., Lawitz, E. J., Shiffman, M. L. és mtsai, IDEAL Study Team: Peginterferon Alfa-2b or Alfa-2a with Ribavirin for Treatment of Hepatitis C Infection. N. Engl. J. Med., 2009, 361

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gergely Fehér, Zsolt Nemeskéri, Gabriella Pusch, Iván Zádori, Gyula Bank, Zsuzsanna Gurdán, János Mészáros, Kornél Mák, Antal Tibold, and Sámuel Komoly

–888. 14 Jääskeläinen SK. Pathophysiology of primary burning mouth syndrome. Clin Neurophysiol. 2012; 123: 71–77. 15 Ritchie A, Kramer JM. Recent advances in the etiology and treatment

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Réka Tabák, Ádám Tabák, and Viktória Várkonyi

Workowski, K. A., Berman, S. M.: Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm. Rep., 2006, 55 , 1–94. Berman S. M. Sexually transmitted diseases treatment

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Sirous Azizi, Afsaneh Dadarkhah, Zahra Rezasoltani, Seyed Ahmad Raeissadat, Reza Kazempoor Mofrad, and Sharif Najafi

treatment [ 6 ]. Various therapeutic and lifestyle interventions might reduce the risk of structural damage and hence the risk of disease activity. Weight reduction plays an important role in reducing the load of the knee joint in overweight patients

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Marcello Andrea Tipaldi, Gianluigi Orgera, Miltiadis E. Krokidis, Florindo Laurino, Fabio Capuano, and Michele Rossi

vascular grafts are used [ 1 – 2 ]. Surgical repair in such cases is associated with a very poor prognosis and high mortality that may reach up to 30% [ 3 ]. Endovascular approach is an established treatment method of pseudoaneurysms in other vascular

Open access

Pospisilik, J. A., Martin, J., Doty, T., et al.: Dipeptidyl peptidase IV inhibitor treatment stimulates cell survival and islet neogenesis in treptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes, 2003, 52 , 741–750. Doty T

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Károly Kalmár Nagy, Szabolcs Horváth, Péter Szakály, László Piros, and Róbert Langer

Kalmár Nagy, K., Baumann, J., Szakály, P., et al.: Simultaneous pancreas-kidney transplantation – an alternative option for the treatment of type 1 diabetes mellitus with renal failure. [Szimultán hasnyálmirigy-vese transzplantáció – a

Open access