Search Results

You are looking at 11 - 20 of 109 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A szennyvíz alapú epidemiológia jelentősége a COVID–19 járványban és azon túl

The importance of wastewater-based epidemiology in the COVID-19 pandemic and beyond

Scientia et Securitas
Authors:
Tamás Pándics
,
Eszter Róka
,
Bernadett Khayer
,
Zoltán Kis
,
Luca Bella Kovács
,
Nóra Magyar
,
Tibor Málnási
,
Orsolya Oravecz
,
Bernadett Pályi
,
Eszter Schuler
, and
Márta Vargha

. 210. pp. 294–303. https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384 2 COVID-19 WBE Collaborative (2021) https://www.covid19wbec.org/covidpoops19

Open access

Az Európai Unió és a tagállamok válasza a COVID–19 pandémiára – a szabad mozgás jogának közegészségügyi korlátozásai

European Union and Member State Responses to the COVID-19 Pandemic – Restricting the Free Movement of EU citizens on Public Health Grounds

Scientia et Securitas
Authors:
Laura Gyeney
and
Marcel Szabó

Friedery R. (2020) A szabad mozgás tagállamok közötti korlátozásának kérdései a COVID-19 idején. In: Gárdos-Orosz F. & Lőrincz V. O. (szerk.) Jogi diagnózisok. A Covid-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest

Open access

The potential of the Visegrad Cooperation (V4) for the safe restarting of tourism in the region following the COVID-19 epidemic

A Visegrádi Együttműködésben (V4) rejlő potenciál a régió turizmusának Covid-19 járványt követő biztonságos újraindításában

Scientia et Securitas
Authors:
Gábor Michalkó
,
József Németh
,
Panna Tokodi
,
Tamás Kamal Abboud
, and
Zoltán Birkner

, T., … Zhirnov, A. (2020) COVID-19 policy response and the rise of the sub-national governments. Canadian Public Policy, Vol. 46. No. 4. pp. 565–584. 3

Open access

A COVID–19 járvány hatása a leghátrányosabb helyzetű településeken élők mindennapjaira: ahogy a hátrányos helyzetűek és a szociális szolgáltatásokat nyújtók látják

The effects of Covid-19 on the everyday life of people living in the most disadvantaged areas: as they and professionals in the social service sector see

Scientia et Securitas
Authors:
Beáta Dávid
,
Tünde Szabó
,
Éva Huszti
, and
István Bukovics

://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html 9 Kostyál L. Á., Széman Zs., Almási V. E., Fabbietti, P., Quattrini, S., Socci, M. … Gagliardi, C. (2021) Impact of the COVID-19 Pandemic on Family

Open access

. The questions at the heart of this article are: What do children's rights include when applied to the vulnerable group of Roma children in Germany? What are the vulnerability factors Roma children face during the COVID-19 pandemic? In 1989

Open access

. ‘In the last few decades, economic liberalization has spread across the former socialist region at a higher pace than in the world …’ ( Porčnik, 2019 ). Accession to the EU, the economic crisis and recently the COVID-19 pandemic have changed provisions

Open access

-school outcomes. I also explore the impact of Covid-19 emergency measures, introduced in March 2020, on the rights of children from Gypsy/Traveller backgrounds. In its official policy on Gypsy/Travellers, the Scottish Government tends to emphasise their

Open access
Educatio
Authors:
Áron Szilveszter
,
Réka Kassai
,
Zsófia K. Takács
, and
Judit Futó

Összefoglaló. A COVID–19-vírusjárvány miatt 2020 márciusától júniusáig bevezetett iskolai digitális munkarend az oktatási rendszer minden résztvevőjét számos új feladat elé állította. Feltételezzük, hogy különösen nagy kihívást jelenthetett a hátrányos helyzetű családok számára (Jakab 2020). Jelen tanulmányban egy kérdőíves kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a szocioökonómiai státusz, a háztartási rendezettség, a családi rutin, valamint a gyermek tanulásba tett erőfeszítése közül mely tényezők jelzik előre az iskolai digitális munkarendben a tanulási sikerességet. A mintát középosztálybeli és hátrányos helyzetű, romatelepen élő, alsó tagozatos gyermeket nevelő felnőttek alkották. A hierarchikus lineáris regresszió eredményei azt mutatják, hogy a szocioökonómiai státusz önmagában nem szignifikáns prediktora a tanulási sikerességnek, azonban a tanulási erőfeszítés, a háztartási rendezettség és a családi rutin igen. A fenti eredmények – habár pusztán összefüggéseket és nem feltétlen kauzális kapcsolatokat mutatnak – alátámasztják, hogy hátrányos helyzetű gyermekek feltételezhetően sikeresen támogathatók a távoktatásban való eredményes részvételben egy, a fenti változókat célzó, intervencióval.

Summary. Because of the COVID-19 pandemic, the education system switched to digital distant learning education from March to June 2020. These changes posed a number of new challenges to students, teachers and parents alike. We assume that disadvantaged families were in an even more vulnerable position (Jakab 2020). Thus, we aimed to conduct a study to examine whether and how certain factors, including socioeconomic status, household chaos, family routine, and children’s learning effort affected learning success during this period of homeschooling. The sample consisted of high/middle-class and disadvantaged (living in a Roma settlements) caregivers of 1st–4th grader children. Our results indicate that socioeconomic status alone was not a significant predictor of learning success, however, learning effort, household chaos, and family routine were found to be important predictors. These results – although purely correlational – might suggest that a targeted intervention can be expected to effectively help disadvantaged children adapt to and succeed in a digital distant learning education setting.

Open access

Abstract

Vocational education and training is more complex than academic education. It is also subject to important differences among countries due to at least two factors: a) the particular fabric of the productive system of the country and b) the involvement of social actors (employers and unions) as well as the labor market relations and the balance between capital and work.

Historical and comparative vocational education and training has deployed a series of analytical tools which have contributed to identify different patterns of existing vocational education systems. Some institutions have also worked in order to help vocational education advance in the past decades: among these, the European Center for the Development of Vocational Training (Cedefop) has twice devised future scenarios in Vocational education, at the turn of the 20th century and right before the Covid-19 pandemics.

The combination of current VET systems and suggested scenarios indicate that transformations are subject to negotiation among actors within countries (administration, employers, unions, teachers) and across countries; as well as subject to legitimation of decisions before the wider society. The sociology of conventions is a useful approach to analyse processes of negotiation and legitimation behind historical developments in VET systems; we suggest applying it to tackle current VET scenarios.

Open access

. , Griffiths , M. D. , & Dsouza , D. D. ( 2020 ). Online gaming during the COVID-19 pandemic in India: Strategies for work-life Balance . International

Open access