Search Results

You are looking at 11 - 20 of 113 items for :

  • "Information Technology" x
  • User-accessible content x
Clear All

P. , Kumar S. , Satija M. P. ( 2012 ), Problems in searching online databases: A case study of select central university libraries in India . DESIDOC Journal of Library and Information Technology , 32 ( 1 ), 59 – 63

Open access

. , Noprisson H. ( 2018 ), Consumer-level factors of purchase intention in online travel booking application based on product perspective . International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology 3 ( 7 ), 205

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anita Pálinkás, Nóra Kovács, Valéria Sipos, Ferenc Vincze, Magor Papp, Árpád Czifra, Róza Ádány, and János Sándor

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 2009-ben került kialakításra az alapellátási tevékenység értékelését célzó, országosan egységes indikátorrendszer, amely jól kiépített informatikai és jogszabályi háttérrel, illetve finanszírozási vonzattal működik. A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer csak részben (a praxisok földrajzi elhelyezkedése tekintetében) veszi figyelembe azt, hogy a betegek ellátásának hatékonyságát háziorvostól független tényezők is befolyásolják, ugyanakkor az egészségbiztosító csak a háziorvost tudja hatékonyabb munkára ösztönözni többletfinanszírozási eszközével. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a praxisok teljesítményértékelési rendszerének módszertani továbbfejlesztése révén olyan indikátorok kialakítása volt, amelyek alkalmasak a teljesítménynek a háziorvos által nem befolyásolható praxisjellemzőktől független értékelésére. Módszer: A felnőtteket ellátó háziorvosi praxisok hatékonyságának jellemzésére kidolgozott 12 NEAK-indikátor 2016. júniusi adatait elemeztük. A praxisjellemzők (az ellátottak kora, neme, a praxisokhoz tartozók relatív iskolázottsága, a praxis megyéje, településtípusa) hatásaitól megtisztított indikátorokat alakítottunk ki. A háziorvosok teljesítményének az országos referenciaszinttől való eltéréseit statisztikai teszttel értékeltük. A jelenlegi és a korrigált indikátorokon alapuló értékelés alapján történő teljesítmények összevetésével elemeztük a monitoringnak és a kapcsolódó többletfinanszírozás felhasználásának megfelelőségét és átalakításának lehetőségeit. Eredmények: A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer a többletfinanszírozás 34,46%-át hasznosítja a háziorvosi munka hatékonyságának elismerésére, a finanszírozás nagy része a teljesítmények konzerválását szolgálja. Emellett nem képes minden olyan teljesítmény azonosítására, amely lényegesen hatékonyabb az átlagnál, aminek következtében a jelenlegi többletfinanszírozás 8,83%-ának megfelelő összeg kifizetése marad el. Ha többletfinanszírozásban csak a praxisjellemzők alapján várhatónál szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtó praxisok részesülnének, akkor az egy praxisban elérhető havi többletfinanszírozás 176 042 Ft-ról 406 604 Ft-ra növekedne. Következtetés: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg működtetett értékelési rendszer kiegészítése a praxisjellemzőkre korrigált indikátorok alkalmazásával a jelenlegi monitoringnak és rendelkezésre álló finanszírozás felhasználásának hatékonyságát javítaná. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1542–1553.

Open access

References [1] DIN EN 50600 ( 2012 ), Information technology – Data centre facilities and infrastructures . Deutsches Institut für Normung

Open access

Commentary on: Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research

The diagnostic pitfalls of surveys: If you score positive on a test of addiction, you still have a good chance not to be addicted

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Aniko Maraz, Orsolya Király, and Zsolt Demetrovics

. Müller , K. W. , Glaesmer , H. , Brähler , E. , Woelfling , K. & Beutel , M. E. ( 2014 ). Prevalence of Internet addiction in the general population: Results from a German population-based survey . Behaviour & Information Technology , 33 ( 7

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Palicz, Tibor Sas, József Tisóczki, Balázs Bencsik, and Tamás Joó

information technology: a time to act. J Med Syst. 2017; 41: 104. 11 Emsisoft. The state of ransomware in the US: report and statistics 2019. Available from

Open access

Logistics Management 8 ( 1 ): 1 – 14 . Corso , M. – Paolucci , E. ( 2001 ): Fostering Innovation and Knowledge Transfer in Product Development through Information Technology

Open access

microfluidic parasite analysis. In: Proceedings of the Interdisciplinary Doctoral School, Faculty of Information Technology, Pázmány Péter Catholic University, 2012–2013. Academic Year, Budapest, 2013, 47

Open access

. [13] Ziade H. , Ayoubi R. , Velazco R. ( 2004 ), A survey on fault injection techniques . The International Arab Journal of Information Technology , 1 ( 2

Open access

Outcomes. In: Soumitra, D. – Geiger, T. – Lanvin, B. (eds): The Global Information Technology Report 2015. Geneva, ICTs for Inclusive Growth World Economic Forum and INSEAD. 5

Open access