Search Results

You are looking at 11 - 20 of 20 items for :

  • "fejlődés" x
  • Social Sciences and Law x
  • User-accessible content x
Clear All
Educatio
Authors: Balázs Hámori and Katalin Szabó†

gazdasági rendszer? Budapest, Akadémiai Kiadó. 32 Szalavetz A. (2004) Technológiai fejlődés, szakosodás, komplementaritás, szerkezetátalakulás. Közgazdasági Szemle

Open access

Erdős K. & Varga A. (2010) Az egyetemi vállalkozó – legenda vagy valóság az európai regionális fejlődés elősegítésére? Közgazdasági Szemle , Vol. 57. No. 5. pp. 457–472. 16

Open access

Competence, Learning Motivation and School Achievement. Educational Psychology , 22/3. pp. 317–330. 54 Zsolnai A. (2013) A szociális fejlődés segítése. Budapest, Gondolat

Open access

Academia and the innovation, Hungarian] https://www.researchgate.net/publication/316669476_Az_akademiai_szfera_es_az_innovacio_-_a_hazai_felsooktatas_es_a_gazdasagi_fejlodes (Last Visit: 10.01.2021) . Polónyi , I. (Ed.), ( 2018 ). Innováció

Open access

folyamatos szakmai fejlődés jellemzői óvodapedagógusok nézőpontjából. (The Master Teacher grade and the characteristics of continuous professional development from the perspective of kindergarten teachers) . Iskolakultúra , 30 ( 9 ), 3 – 25 . https

Open access

Összefoglaló. Az inkluzív intézményvezetés fogalma a 2000-es évek elején került be a pedagógiai szakmai gondolkodásba annak a felismerésnek az eredményeképpen, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek meghatározó szerepük van az inklúziós politikák átültetésében, a befogadó gyakorlat és az inkluzív iskolai kultúra eredményes megvalósításában (Ainscow–Sandil 2010; Ruairc 2013). A tanulmányban bemutatott kutatás, melyet a European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2019-ben indított (Supporting Inclusive School Leadership, SISL), három szakaszban vizsgálja a részt vevő tagállamok szakpolitikáit, illetve intézményi gyakorlatait. A projekt célja az inkluzív intézményvezetést elősegítő szakpolitikai környezet bemutatása, azoknak a kompetenciáknak a leírása, melyek a sikeres inkluzív intézményvezetőt, illetve intézményvezetést jellemezhetik, illetve a képzés, továbbképzés és a professzionális fejlődés lehetőségeinek támogatása önértékelő eszköz kidolgozásával.

Summary. The concept of inclusive school leadership was introduced into pedagogical professional thinking in the early 2000s, as a result of the realisation that the leaders of educational institutions have a decisive role in transposing inclusive policies, effective implementation of inclusive practices and inclusive school culture (Ainscow and Sandill, 2010; Ruairc, 2013). The research presented in the study, launched by the European Agency for Special Needs and Inclusive Education in 2019 (Supporting Inclusive School Leadership SISL) examines the policies and institutional practices of the participating member states in 3 phases. The aim of the project is to present a policy environment conducive to inclusive institution-management, to describe the competences that can characterise a successful inclusive leader of institution or institution management, and to support the opportunities for training, further training and professional development by developing a self-assessment tool.

Open access

Alsó tagozatosok kortárskapcsolatai az offline és online térben+

Offline and Online Relationships among Primary School Children

Educatio
Authors: Borbála Károlyi and Anikó Fehérvári

. 22 Zsolnai A. (2013) A szociális fejlődés segítése . Budapest, Gondolat. 23 Zsolnai A. (2017) A média hatása a szociális viselkedésre és a

Open access

February 2011 ) < http://jno.hu/hu/?&menu=&doc=alkotmany-konz-osszefoglalo-110214 > accessed 25 May 2015. Szabó , M. , ‘ A fenntartható fejlodés: nemzetközi jogi elmélet és

Full access

) Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés . Budapest, Medicina Könyvkiadó. 14 Lányiné Engelmayer Á. (2014) Változásban a pszichológiai és

Open access

Barnucz N. (2019b) Digitális egyenlőtlenségek a szociológiai elemzések tükrében. In: Karlovitz J. T. (ed.) Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés

Open access