Search Results

You are looking at 11 - 19 of 19 items for :

  • "insulin therapy" x
  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Cecília Czakó, Gábor László Sándor, Mónika Ecsedy, Zsuzsanna Szepessy, Ágnes Borbándy, Miklós Resch, András Papp, Zsuzsa Récsán, Hajnalka Horváth, Zoltán Zsolt Nagy, and Illés Kovács

Absztrakt:

Bevezetés: Az optikai koherencia tomográfián alapuló angiográfia új noninvazív eszköz, amely lehetővé teszi a retinalis érhálózat vizsgálatát, és segítséget nyújthat a microangiopathiával járó szemfenéki betegségek nyomon követésében. Célkitűzés: Diabeteses betegek mindkét szemén optikai koherencia tomográfiás angiográfiával meghatározni a retinalis kisér-károsodás mértékét az általános rizikófaktorok függvényében. Módszer: Optikai koherencia tomográfiás angiográfia során 36 diabeteses, valamint 45 kontrollszemély mindkét szemén meghatároztuk a retinalis érhálózat sűrűségét. Rögzítettük a magas vérnyomást, a diabetes fennállási idejét, az inzulinkezelést, a HbA1c-szintet, a dyslipidaemia és a diabeteses retinopathia jelenlétét, továbbá a szem tengelyhosszát. A rizikófaktoroknak az érhálózat-sűrűségre és a két szem közötti aszimmetriára kifejtett hatását többváltozós regressziós modellekben vizsgáltuk. Eredmények: Diabeteses betegekben a retinalis érhálózat sűrűsége szignifikánsan alacsonyabb volt, mint kontrollszemélyekben (p<0,05), és ugyanazon beteg két szemének adatai között mért különbség szignifikánsan magasabb volt, mint a kontroll egészséges személyek két szeme között mért különbség (p<0,05). Mind a retinalis érsűrűség, mind a két szem közötti aszimmetria korrelált a diabetes fennállási idejével (p<0,05), kontroll alatt tartva az általános rizikófaktorok hatását. A kontrollcsoporttal összehasonlítva a két szem közötti aszimmetria mértéke szignifikánsan magasabb volt olyan diabeteses betegek két szeme között is, akiknél a diabeteses retinopathia szemfenéki jelei nem voltak láthatók (p<0,001). Következtetések: Diabeteses betegekben csökkent az érhálózat sűrűsége egészséges személyekkel összehasonlítva, továbbá fokozott a két szem közötti aszimmetria. A csökkent érhálózat-sűrűség és a két szem közötti fokozott aszimmetria a betegség fennállási idejével arányos, és alkalmas lehet a diabeteses retinopathia igen korai, szemfenékvizsgálattal még nem látható formáinak kiszűrésére, így segítve a terápia mielőbbi megkezdését. Orv Hetil. 2018; 159(8): 320–326.

Open access

Howorka, K., Fövényi, J.: Functional insulin therapy. [Funkcionális inzulinterápia.] Springer Hungarica Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] Fövényi J

Open access

), 977–983. 16 Inzucchi, S. E., Tunceli, K., Qiu, Y., et al.: Progression to insulin therapy among patients with type 2 diabetes treated with sitagliptin or

Open access
Acta Alimentaria
Authors: Á. Vajda, Cs. Mohácsi-Farkas, L. Ózsvári, and Gy. Kasza

-29. F eher , M.D. , B razier , J. , S chaper , N. , V ega -H ernandez , G. , N ikolajsen , A. & B øgelund , M. ( 2016 ): Patients' with type 2 diabetes willingness to pay for insulin therapy and clinical outcomes . BMJ Open Diabetes

Open access

cardiovascularis biztonságossági tanulmányok eddigi tapasztalatai.] Orv. Hetil., 2016, 157 (16), 603–610. 33 Jermendy, G.: Intensive insulin therapy in type 2 diabetes

Open access

Arabi YM, Tamim HM, Rishu AH. Hypoglycemia with intensive insulin therapy in critically ill patients: predisposing factors and association with mortality. Crit Care Med. 2009; 37: 2536

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László József Barkai, Emese Sipter, Dorottya Csuka, Tímea Baló, Zsuzsa Nébenführer, András Máthé, István Karádi, Pál Pánczél, Zoltán Prohászka, and Nóra Hosszúfalusi

Spain from 2004 to 2013. BMJ Open 2017; 7: e013097. 48 Donnelly JP, Nair S, Griffin R, et al. Association of diabetes and insulin therapy with risk of hospitalization for

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Enikő Kovács, Zsigmond Jenei, Anikó Horváth, László Gellér, Szabolcs Szilágyi, Ákos Király, Levente Molnár, Péter Sótonyi jr., Béla Merkely, and Endre Zima

Van den Berghe, G., Wouters, P., Weekers, F. és mtsai: Intensive insulin therapy in critically ill patients. N. Engl. J. Med., 2001, 345 , 1359–1367. Weekers F. Intensive insulin

Open access

, knowing the most outstanding French contemporaries. Mary Cassatt started to experience visual problems around 1900, but cataracts were not diagnosed until 1912 [ 1 , 3 ]. She also had diabetes mellitus, but since insulin therapy was not available until

Open access