Search Results

You are looking at 11 - 20 of 88 items for :

  • "screening instruments" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) pszichometriai jellemzői egyetemista mintán

Psychometric poperties of the Hungarian version of Level of Personality Functioning – Brief Form 2.0 (LPFS-BF 2.0 H)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Láng
and
Béla Birkás

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A DSM-5-ben szereplő Személyiségzavarok Alternatív Modellje a személyiségzavarok diagnosztikai kritériumait két főbb dimenzió mentén írja le: a személyiségműködés zavarainak jellege és mértéke („A” kritérium), valamint a patológiás személyiségjegyek mintázatának („B” kritérium) konfigurációjaként. Az előbbi kritérium értékeléséhez a Személyiségműködés Színvonala Skálát (Level of Personality Functioning Scale, LPFS) javasolják. A skála átdolgozott, rövidített változata korábbi eredmények alapján nemcsak a diagnosztikai munkában, de a kutatásban is hasznosnak és megbízhatónak bizonyult. Cél: Jelen vizsgálat célja, a Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) kidolgozása és pszichometriai jellemzőinek meghatározása, valamint értékelése, egyetemista mintán. Módszerek: A kérdőív eredeti, és más nyelvi verzióinak validálási tapasztalataira alapozva, 530 személyből (379 nő és 151 férfi) álló mintán validáltuk a magyar nyelvi változatot. A LPFS-BF 2.0 H mellett, a személyiségzavarok diagnosztikájában ugyancsak használt Temperamentum és Karakter kérdőív – Rövid Változatból (TCI-55) kiválogatott 26 állítást használtuk fel, a három releváns karakterdimenzió mérésére. A maladaptív személyiségvonások felmérése céljából a DSM-5 Személyiségleltár Rövid Változatát (PID-5-BF) használtuk, míg a Közvetlen Kapcsolatok Élményei – Kapcsolati Struktúrák (ECR-RS) kérdőívvel a kötődési elkerülésre és szorongásra reflektáltunk, amelyek a szelf- és az interperszonális működés indikátoraiként funkcionáltak. Eredmények: A megerősítő faktorelemzések igazolták a kétfaktoros struktúrát a magyar mérőeszköz esetében is (χ 2 = 117,168; p < 0,001; CFI = 0,982; TLI = 0,977; RMSEA = 0,044; RMSEA 90% CI = 0,034–0,055), amelynek mind szerkezeti validitása, mind pedig belső megbízhatósága (Cronbach-α = 0,69–0,81) megfelelőnek bizonyult. Mindkét faktor szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot mutatott a diszfunkcionális személyiségműködés indikátoraival, legtöbb esetben a predikciókkal egyező mértékben és irányban. Következtetések: A LPFS-BF 2.0 H mind kutatási céllal, mind pedig szűrőeszközként alkalmazható, és így a pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok eszköztárának hasznos részévé válhat.

Open access

). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire . American Journal of Psychiatry , 157 , 1873 – 1875 Kawa , I. , Carter

Open access

SKSK Screeningverfahren zur Erhebung von kompensatorischem und süchtigem Kaufverhalten Hogrefe Göttingen, Germany [Screening instrument for the measurement of compulsive and compulsive buying

Open access

per target behavior showed uniformly high loadings on a single factor, suggesting unidimensionality for each subscale. A second argument supporting the development of the SSBA is that extant clinical screening instruments are insufficient or

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Irene Montiel
,
Jéssica Ortega-Barón
,
Arantxa Basterra-González
,
Joaquín González-Cabrera
, and
Juan Manuel Machimbarrena

) Potenza et al. (2019) Brief clinical screening instrument (survey or interview) for adolescents and adults, that measures the biological, psychological, and social problems in excessive gamblers. It has 2

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Susumu Higuchi
,
Yoneatsu Osaki
,
Aya Kinjo
,
Satoko Mihara
,
Masaki Maezono
,
Takashi Kitayuguchi
,
Takanobu Matsuzaki
,
Hideki Nakayama
,
Hans-Jürgen Rumpf
, and
John B. Saunders

estimated prevalence of ICD-11 GD ( Darvesh et al., 2020 ). The development of a screening instrument for a newly conceptualized disorder is of great importance. Firstly, it can serve as an instrument to identify individuals with the disorder for the

Open access

, Basil, Mathews, & Osinowo, 2006 ) including scholars carrying out research into SA. Invalid screening instruments for assessing SA in women Another reason for skewed prevalence rates may be the tools used to

Open access

A depresszió klinikai képe és differenciáldiagnosztikája időskorban

Clinical picture and differential diagnosis of depression in old age

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Szekeres
,
Dóra Perczel-Forintos
, and
Szilvia Kresznerits

screening instrument for depression in elderly medical inpatients. BMJ 1992; 305(6850): 397. 40 Bird AS, MacDonald AJ, Mann AH, et al. Preliminary

Open access

Assist Working Group, 2002 ) is a validated ( Humeniuk et al., 2008 ) screening instrument assessing the risk of abuse of diverse substance groups using seven items each. In this study, eight different substance groups (alcohol, amphetamine, cannabis

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Espen Aarseth
,
Anthony M. Bean
,
Huub Boonen
,
Michelle Colder Carras
,
Mark Coulson
,
Dimitri Das
,
Jory Deleuze
,
Elza Dunkels
,
Johan Edman
,
Christopher J. Ferguson
,
Maria C. Haagsma
,
Karin Helmersson Bergmark
,
Zaheer Hussain
,
Jeroen Jansz
,
Daniel Kardefelt-Winther
,
Lawrence Kutner
,
Patrick Markey
,
Rune Kristian Lundedal Nielsen
,
Nicole Prause
,
Andrew Przybylski
,
Thorsten Quandt
,
Adriano Schimmenti
,
Vladan Starcevic
,
Gabrielle Stutman
,
Jan Van Looy
, and
Antonius J. Van Rooij

necessary validity research or developing a proper theoretical foundation for behavioral addictions. This type of research will thus provide us with more screening instruments (confirmatory thinking), instead of stimulating the fundamental validation and

Open access