Search Results

You are looking at 11 - 20 of 88 items for :

  • "screening instruments" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) pszichometriai jellemzői egyetemista mintán

Psychometric poperties of the Hungarian version of Level of Personality Functioning – Brief Form 2.0 (LPFS-BF 2.0 H)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Láng
and
Béla Birkás

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A DSM-5-ben szereplő Személyiségzavarok Alternatív Modellje a személyiségzavarok diagnosztikai kritériumait két főbb dimenzió mentén írja le: a személyiségműködés zavarainak jellege és mértéke („A” kritérium), valamint a patológiás személyiségjegyek mintázatának („B” kritérium) konfigurációjaként. Az előbbi kritérium értékeléséhez a Személyiségműködés Színvonala Skálát (Level of Personality Functioning Scale, LPFS) javasolják. A skála átdolgozott, rövidített változata korábbi eredmények alapján nemcsak a diagnosztikai munkában, de a kutatásban is hasznosnak és megbízhatónak bizonyult. Cél: Jelen vizsgálat célja, a Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) kidolgozása és pszichometriai jellemzőinek meghatározása, valamint értékelése, egyetemista mintán. Módszerek: A kérdőív eredeti, és más nyelvi verzióinak validálási tapasztalataira alapozva, 530 személyből (379 nő és 151 férfi) álló mintán validáltuk a magyar nyelvi változatot. A LPFS-BF 2.0 H mellett, a személyiségzavarok diagnosztikájában ugyancsak használt Temperamentum és Karakter kérdőív – Rövid Változatból (TCI-55) kiválogatott 26 állítást használtuk fel, a három releváns karakterdimenzió mérésére. A maladaptív személyiségvonások felmérése céljából a DSM-5 Személyiségleltár Rövid Változatát (PID-5-BF) használtuk, míg a Közvetlen Kapcsolatok Élményei – Kapcsolati Struktúrák (ECR-RS) kérdőívvel a kötődési elkerülésre és szorongásra reflektáltunk, amelyek a szelf- és az interperszonális működés indikátoraiként funkcionáltak. Eredmények: A megerősítő faktorelemzések igazolták a kétfaktoros struktúrát a magyar mérőeszköz esetében is (χ 2 = 117,168; p < 0,001; CFI = 0,982; TLI = 0,977; RMSEA = 0,044; RMSEA 90% CI = 0,034–0,055), amelynek mind szerkezeti validitása, mind pedig belső megbízhatósága (Cronbach-α = 0,69–0,81) megfelelőnek bizonyult. Mindkét faktor szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot mutatott a diszfunkcionális személyiségműködés indikátoraival, legtöbb esetben a predikciókkal egyező mértékben és irányban. Következtetések: A LPFS-BF 2.0 H mind kutatási céllal, mind pedig szűrőeszközként alkalmazható, és így a pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok eszköztárának hasznos részévé válhat.

Open access

). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire . American Journal of Psychiatry , 157 , 1873 – 1875 Kawa , I. , Carter

Open access

SKSK Screeningverfahren zur Erhebung von kompensatorischem und süchtigem Kaufverhalten Hogrefe Göttingen, Germany [Screening instrument for the measurement of compulsive and compulsive buying

Open access

per target behavior showed uniformly high loadings on a single factor, suggesting unidimensionality for each subscale. A second argument supporting the development of the SSBA is that extant clinical screening instruments are insufficient or

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Irene Montiel
,
Jéssica Ortega-Barón
,
Arantxa Basterra-González
,
Joaquín González-Cabrera
, and
Juan Manuel Machimbarrena

) Potenza et al. (2019) Brief clinical screening instrument (survey or interview) for adolescents and adults, that measures the biological, psychological, and social problems in excessive gamblers. It has 2

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Susumu Higuchi
,
Yoneatsu Osaki
,
Aya Kinjo
,
Satoko Mihara
,
Masaki Maezono
,
Takashi Kitayuguchi
,
Takanobu Matsuzaki
,
Hideki Nakayama
,
Hans-Jürgen Rumpf
, and
John B. Saunders

estimated prevalence of ICD-11 GD ( Darvesh et al., 2020 ). The development of a screening instrument for a newly conceptualized disorder is of great importance. Firstly, it can serve as an instrument to identify individuals with the disorder for the

Open access

Assist Working Group, 2002 ) is a validated ( Humeniuk et al., 2008 ) screening instrument assessing the risk of abuse of diverse substance groups using seven items each. In this study, eight different substance groups (alcohol, amphetamine, cannabis

Open access

Recommendations for increasing research on co-occurring serious mental illness and gambling problems

Commentary on: Disordered gambling and psychosis: Prevalence and clinical correlates (Cassetta et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Rebecca E. Pullman
,
Marc N. Potenza
, and
Shane W. Kraus

geographically diverse, and which include measures of symptom severity and types of gambling that are common in this population Screening Screening instruments for assessing gambling problems within this

Open access

Factors associated with postural control in nursing home residents

Oral presentation at the 13th Conference of the Hungarian Medical Association of America – Hungary Chapter (HMAA-HC) at 30–31 August 2019, in Balatonfüred, Hungary

Developments in Health Sciences
Authors:
R.L. ErdŐs
,
I. Jónásné Sztruhár
,
A. Simon
, and
É. Kovács

. Falls risk factors and a compendium of falls risk screening instruments . J Geriatr Phys Ther 2010 ; 33 ( 4 ): 184 – 97 . 10.1519/JPT.0b013e3181ff2a24 20. Chou CY , Chien CW , Hsueh IP , Sheu CF , Wang CH , Hsieh CL . Developing a

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Mónika Schulte-Altedorneburg
and
Dániel Bereczki

screening instruments. Stroke, 2009, 40 (2), 523–529. Robinson, R. G., Spalletta, G.: Poststroke depression: A review. Can. J. Psychiatry, 2010, 55 (6), 341–349. Schubert, D. S. P

Open access