Search Results

You are looking at 51 - 60 of 90 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Kontaktkutatás, vezetői információs rendszer

Contact tracing, management support system

Scientia et Securitas
Authors:
Eszter Bokányi
,
Péter Pollner
, and
Tamás Joó

., & Shoptawb, S. (2020) The Value and Ethics of Using Technology to Contain the COVID-19 Epidemic. The American Journal of Bioethics, Vol. 20. No. 7. pp. W7–W11. https://doi.org/10

Open access

A pandémia hatása a személyes kapcsolathálózati struktúrára.

Otthoni munkavégzés: védelem a vírustól vagy társas izoláltság?

Effect of Covid-19 on personal network structures

Home office: virus protection or social isolation?
Scientia et Securitas
Authors:
Beáta Dávid
,
Boglárka Herke
,
Éva Huszti
,
Gergely Tóth
,
Emese Túry-Angyal
, and
Fruzsina Albert

Covid: Perceived Partner Responsiveness Buffers People from Lower Relationship Quality Associated with Covid-Related Stressors. https://www.researchgate.net/publication/341436083 . [Letöltve

Open access

Longer-term seeding effects on epidemic processes: a network approach

A korai fertőzések helyzetének hosszú távú hatásai a járványterjedésre: egy hálózati megközelítés

Scientia et Securitas
Authors:
Gergely Ódor
,
Domonkos Czifra
,
Júlia Komjáthy
,
László Lovász
, and
Márton Karsai

models explain covid-19 postlockdown dynamics. Scientific Reports, Vol. 11. No. 1. pp. 1–12. 2 Barrat, A., Barthelemy, M., & Vespignani, A. (2008) Dynamical

Open access

Mennyit ér a biztonság? Biztonság mint a Magyarországra érkező német szenior turisták költését befolyásoló tényező

How much does security worth? Security, as a component for the tourism spending of German senior travellers

Scientia et Securitas
Author:
Csaba Bíró

: International Tourist Behavior in Spain during COVID-19. Sustainability, Vol. 13. No. 8. 4356. https://doi.org/10.3390/su13084356 18 Eurostat (2019) Population structure and

Open access

Közösségi tanulás járvány idején

Social Learning in Pandemic

Educatio
Authors:
Katalin Forray R.
and
Tamás Kozma

. (2013): Az innováció fogalmának történeti áttekintése. Gazdaság és Társadalom , Vol. 5. No. 4. pp. 81–95. 13 Khan, M. H. A. et al. (2020) COVID

Open access

A válságok hatása a politikai rendszerekre

The impact of crisis on political systems

Scientia et Securitas
Author:
István Stumpf

://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 6 Drinóczi T. (2015) Jurisztokrácia és az alkotmányoligarchia vagy a többszintű alkotmányosság

Open access

A települési zöldinfrastruktúra biztonsági kérdései

Security issues of urban green infrastructure

Scientia et Securitas
Author:
Tamás Dömötör

.] 22 Sólyomfi A. H. (2021) A Magyarországon regisztrált bűncselekmények változásának alakulása a Covid-19 járvány időszakában. Studia Mundi – Economica Vol. 8. No. 3. pp. 86

Open access

, thus, it was not a novelty in December 2019 that mankind was faced with the SARS-CoV-2, a much stronger virus causing the COVID-19 disease consisting in grave pneumonia and complications. While the events with global effect slowed down and momentarily

Open access

Zsigeri fájdalom, nocebo-hatások, placebo-analgézia

Visceral pain, nocebo-effects, placebo-analgesia

Scientia et Securitas
Author:
György Bárdos

. p. 463. 42 Lenzer, J. (2020) Covid-19: Should vaccine trials be unblinded? British Medical Journal (Online), 371

Open access

Közoktatás-politika 2018–2022

Public Education Policy 2018–2022

Educatio
Author:
István Nahalka

Összefoglaló. A tanulmány a magyar közoktatásban 2018 és 2022 között bekövetkezett változásokat és az oktatáspolitika alakulását meghatározó fontosabb tényezőket vizsgálja. Kiemeli az iskolai esélyegyenlőtlenségek növekedését, az intézmények szelekciójával összefüggő folyamatok negatív tendenciáit, megvizsgálja a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásának alakulását, a COVID-járvány okozta súlyos helyzetet, foglalkozik a pedagógushiánnyal, az oktatásban dolgozók bérhelyzetének romlásával. A 2018–2022 közötti kormányzati időszakot a közoktatás tekintetében a tanulmány a szélsőségesen centralizált szisztéma „finomhangolásaként” jellemzi, példaként bemutatva a viszonyok változatlanságát a központi tartalomszabályozás, valamint az innovációs folyamatok terén.

Summary. The paper examines the main changes and important factors affecting educational policy in the Hungarian public education between 2018 and 2022. It emphasizes the increase of inequality of chances, the negative tendencies of formation of school selection processes, examines the story of implementation of Digital Educational Strategy, the oppressive educational situation caused by COVID–19, deals with the lack of teachers, and the deterioration of wages of employees working at educational institutions. The paper characterizes the governmental public educational policy between 2018 and 2022 as a „fine tuning” of an extremist centralized system, presenting the unchangingness of relations in the central regulation of curriculum content and innovation processes as examples.

Open access