Search Results

You are looking at 61 - 70 of 104 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A pandémia hatása a személyes kapcsolathálózati struktúrára.

Otthoni munkavégzés: védelem a vírustól vagy társas izoláltság?

Effect of Covid-19 on personal network structures

Home office: virus protection or social isolation?
Scientia et Securitas
Authors:
Beáta Dávid
,
Boglárka Herke
,
Éva Huszti
,
Gergely Tóth
,
Emese Túry-Angyal
, and
Fruzsina Albert

Covid: Perceived Partner Responsiveness Buffers People from Lower Relationship Quality Associated with Covid-Related Stressors. https://www.researchgate.net/publication/341436083 . [Letöltve

Open access

1 Introduction: contents and context With special focus on free speech, as well as on classroom surveillance (proliferating in the Covid-pandemic digital learning environment), this paper aims to identify contextual dimensions that are relevant and

Open access

Hazai népesedési folyamatok az elmúlt évtizedben

Population trends in Hungary in the last decade with an outlook

Scientia et Securitas
Authors:
Zsolt Spéder
,
Lajos Bálint
,
Veronika Horváth
,
Balázs Kapitány
, and
Csilla Obádovics

://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000044.TV 2 Bálint L. (2022) A Covid19 járvány néhány demográfiai jellemzője 2020-ban és 2021-ben Magyarországon. In: Kolosi T., Szelényi I., & Tóth I

Open access

Mennyit ér a biztonság? Biztonság mint a Magyarországra érkező német szenior turisták költését befolyásoló tényező

How much does security worth? Security, as a component for the tourism spending of German senior travellers

Scientia et Securitas
Author:
Csaba Bíró

: International Tourist Behavior in Spain during COVID-19. Sustainability, Vol. 13. No. 8. 4356. https://doi.org/10.3390/su13084356 18 Eurostat (2019) Population structure and

Open access

Közösségi tanulás járvány idején

Social Learning in Pandemic

Educatio
Authors:
Katalin Forray R.
and
Tamás Kozma

. (2013): Az innováció fogalmának történeti áttekintése. Gazdaság és Társadalom , Vol. 5. No. 4. pp. 81–95. 13 Khan, M. H. A. et al. (2020) COVID

Open access

Longer-term seeding effects on epidemic processes: a network approach

A korai fertőzések helyzetének hosszú távú hatásai a járványterjedésre: egy hálózati megközelítés

Scientia et Securitas
Authors:
Gergely Ódor
,
Domonkos Czifra
,
Júlia Komjáthy
,
László Lovász
, and
Márton Karsai

models explain covid-19 postlockdown dynamics. Scientific Reports, Vol. 11. No. 1. pp. 1–12. 2 Barrat, A., Barthelemy, M., & Vespignani, A. (2008) Dynamical

Open access

A válságok hatása a politikai rendszerekre

The impact of crisis on political systems

Scientia et Securitas
Author:
István Stumpf

://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 6 Drinóczi T. (2015) Jurisztokrácia és az alkotmányoligarchia vagy a többszintű alkotmányosság

Open access

A települési zöldinfrastruktúra biztonsági kérdései

Security issues of urban green infrastructure

Scientia et Securitas
Author:
Tamás Dömötör

.] 22 Sólyomfi A. H. (2021) A Magyarországon regisztrált bűncselekmények változásának alakulása a Covid-19 járvány időszakában. Studia Mundi – Economica Vol. 8. No. 3. pp. 86

Open access

Zsigeri fájdalom, nocebo-hatások, placebo-analgézia

Visceral pain, nocebo-effects, placebo-analgesia

Scientia et Securitas
Author:
György Bárdos

. p. 463. 42 Lenzer, J. (2020) Covid-19: Should vaccine trials be unblinded? British Medical Journal (Online), 371

Open access

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors:
Judit T. Kárász
,
Olivér Nagybányai-Nagy
,
Nándor Takács
, and
Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access