Search Results

You are looking at 61 - 70 of 202 items for :

  • "personality traits" x
  • Behavioral Sciences x
  • User-accessible content x
Clear All

Célkitűzés

A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson azon nemzetközi empirikus kutatások főbb eredményeiről, melyek azzal foglalkoznak, hogy az IKT-eszközök használata milyen összefüggést mutat a kognitív működéssel, személyiségvonásokkal. A kognitív működés területei közül a következőkre fókuszál a tanulmány; gondolkodás, figyelem és emlékezet, végrehajtó funkciók, intelligencia. A személyiségvonások közül az impulzivitás, szenzoros élménykeresés és kontrollhelyelvárás szerepe jelenik meg.

Az áttekintés módszertana

Az összefoglaló tanulmány olyan kutatások eredményeire támaszkodik, melyek nemzetközi színtéren született empirikus vizsgálatok a fent felsorolt témákon belül. A tanulmány törekszik a témában friss, releváns nemzetközi empirikus kutatások áttekintésére. A főbb eredmények és az ezekből levont következtetések: Az IKT-eszközök használata feltételezhetően eredményez bizonyos átalakulásokat kognitív működésünkben, azonban a kutatások eredményei arra a következtetésre vezetnek, hogy nem önmagában az IKT-használat az, ami a kognitív változásokat eredményezi, hanem az IKT-eszközök nem megfelelő használata. Vagyis valószínűleg a megfelelő IKT-használati szokások elsajátítása a kulcs abban, hogy az IKT-eszközök kognitív működésünkre gyakorolt negatív hatásainak mérséklésével ki tudjuk használni ezen eszközök előnyeit. Az IKT-eszközök nem megfelelő, problematikus használata olyan személyiségtényezőkkel mutat összefüggést, mint az impulzivitás (türelmetlenség, alacsony önkontroll és kitartás), gátolatlanság unalomintolerancia, külső kontrollos kontrollhelyelvárás. Kérdéses azonban, hogy ezen személyiségbeli jellemzőket valóban az IKT-eszközök bizonyos típusú használata idézi-e elő, vagy fordítva; az eleve ilyen személyiségvonással jellemezhető személyek hajlamosabbak a problematikus IKT-használatra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre nagy bizonyossággal választ tudjunk adni, több randomizált kontrollált kutatásra van szükség a területen. A tanulmányban szereplő empirikus kutatásokat így kutatásmódszertani szempontból is fontos megvizsgálni annak érdekében, hogy árnyaltabb következtetéseket tudjunk megfogalmazni elemzésük révén.

Aim

The goal of this paper is to review the main findings of the international empirical studies which are focusing on the relationship of ICT-usage and cognitive functioning, and on the relationship of ICT-usage and personality factors. In the field of cognitive functioning, this paper studies the followings; reasoning, attention, memory functions, executive functions, intelligence. From the personality traits, this paper engages in impulsivity, sensory seeking and locus of control.

The methodology of the review

This paper reviews the relevant and up-to-date international empirical studies, which are made in the aforementioned fields. Main findings and conduisons: The usage of ICT- devices presumably results in changes in our cognitive functioning, but we can conclude from the results of the reviewed studies, that these changes are the impacts of the maladaptive use of these devices. So probably the most important issue is the acquirement of adequate habits in the filed of ICT-usage to moderate the ICT-devices' negative effects on our cognitive functioning, and to maximize the benefits of these devices.The maladaptive, problematic use of ICT-devices is in relationship with some personality traits, with impulsivity (impatience, low self-control, lack of persistence), with disinhibition, boredom susceptibility, and external locus of control. At the same time the direction of casuality is questionable, so we don't know, if problematic ICT-usage causes these changes in our personality, or conversely; people with these personality traits susceptible more to problematic ICT-usage? If we want to answer this question, we need more randomized controlled studies in this field. Therefore it is important to examine the methodology of the empirical studies which are appeared in this paper, in order to make accurate conclusions about them.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Romina Miranda-Olivos, Trevor Steward, Ignacio Martínez-Zalacaín, Gemma Mestre-Bach, Asier Juaneda-Seguí, Susana Jiménez-Murcia, José A. Fernández-Formoso, Nuria Vilarrasa, Misericordia Veciana de las Heras, Nuria Custal, Nuria Virgili, Rafael Lopez-Urdiales, José M. Menchón, Roser Granero, Carles Soriano-Mas, and Fernando Fernandez-Aranda

Cronbach's alpha was excellent ( α = 0.96). Impulsivity measure (UPPS-P) This 59-item questionnaire is a multi-dimensional assessment of impulsivity using five distinct personality traits related to impulsive behavior. Specifically, it measures lack of

Open access

the expression of psychopathology and personality traits; (b) identify trauma related to the experience of racial discrimination, ethnic violence, xenophobia, and other forms of oppression; (c) develop good rapport with people of color by appropriately

Open access

Attention Deficit Hyperactivity Disorder symptoms in Turkish University students; impact of personality traits, depression and anxiety . Comprehensive Psychiatry , 55 ( 3 ), 497 – 503 . 10.1016/j.comppsych.2013.11.018 Dalley , J. W. , & Robbins , T. W

Open access

( Buss 2008 ). It can facilitate the recognition of subtle cues of partner's potential infidelity and activate the preventive behaviors. Approaches to jealousy are various: jealousy as a personality trait, jealousy as a specific emotion, jealousy as a set

Open access

: Guilford Press . Throuvala , M. A. , Janikian , M. , Griffiths , M. D. , Rennoldson , M. , & Kuss , D. J. ( 2019 ). The role of family and personality traits in Internet gaming

Open access

neurobiological and psycho-social factors (e.g., personality traits, cognitive deficits, or bias) ( Goodman, 2008 ). Carnes, Murray, and Charpentier (2005) have reported that the majority of a sample of 1,603 with CSBD reported a lifetime prevalence of other

Open access

rituals, as described by Zinberg ( 1984 ). Although individual dispositions and personality traits are variable, an individual’s experience of race may be consequential in shaping someone’s set. For instance, as argued by Du Bois ( 1903 ), African

Open access

perspectives and information that may not have been captured previously in standard surveys. This study was particularly interested in gamers' views of the perceived importance of avatars in connection to self-identity (i.e., personality traits, abilities

Open access

cases do not meet the full criteria of personality disorder and rather represent a mere personality trait. Similarly, the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, & Kaemmer, 1989 ) scores of

Open access