Search Results

You are looking at 71 - 80 of 109 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors:
Judit T. Kárász
,
Olivér Nagybányai-Nagy
,
Nándor Takács
, and
Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access

Közoktatás-politika 2018–2022

Public Education Policy 2018–2022

Educatio
Author:
István Nahalka

Összefoglaló. A tanulmány a magyar közoktatásban 2018 és 2022 között bekövetkezett változásokat és az oktatáspolitika alakulását meghatározó fontosabb tényezőket vizsgálja. Kiemeli az iskolai esélyegyenlőtlenségek növekedését, az intézmények szelekciójával összefüggő folyamatok negatív tendenciáit, megvizsgálja a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásának alakulását, a COVID-járvány okozta súlyos helyzetet, foglalkozik a pedagógushiánnyal, az oktatásban dolgozók bérhelyzetének romlásával. A 2018–2022 közötti kormányzati időszakot a közoktatás tekintetében a tanulmány a szélsőségesen centralizált szisztéma „finomhangolásaként” jellemzi, példaként bemutatva a viszonyok változatlanságát a központi tartalomszabályozás, valamint az innovációs folyamatok terén.

Summary. The paper examines the main changes and important factors affecting educational policy in the Hungarian public education between 2018 and 2022. It emphasizes the increase of inequality of chances, the negative tendencies of formation of school selection processes, examines the story of implementation of Digital Educational Strategy, the oppressive educational situation caused by COVID–19, deals with the lack of teachers, and the deterioration of wages of employees working at educational institutions. The paper characterizes the governmental public educational policy between 2018 and 2022 as a „fine tuning” of an extremist centralized system, presenting the unchangingness of relations in the central regulation of curriculum content and innovation processes as examples.

Open access

Összefoglaló. A klinikai orvosbiológiai vizsgálatok elkezdéséhez a kutatásban részt vevők biztonságát ellenőrző Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) kutatásetikai bizottságainak hozzájárulása szükséges. A járványt csak tudományos eredményekkel lehet legyőzni, ezért kitörésekor gyorsították a COVID–19 kutatási protokollok bírálatát. A koronavírus világjárvány szükségessé tett egy megváltozott kutatási adatkezelést is. A járványok megoldása a megelőzés. Bár a vírusellenes vakcinák adása hamar megkezdődött, ami jelentős tudományos teljesítmény, mégis tudományellenes hullám söpör végig a világon, és a kötelező védőoltások körüli jogi, etikai viták fellángoltak. Áltudományos érvelésekkel félrevezetnek embereket. Az ETT nemzeti kutatásfejlesztési programot javasolt a járvány következményeinek leküzdésére.

Summary. Biomedical research activities are subjects to prior professional-ethical approval. ETT (the Medical Research Council in Hungary) through its research-ethics committees ensures the safety of people and protects their interests and health in various clinical investigations and trials. Thus, science, ethics, and safety cannot be separated in biomedical research. The ETT operates three national ethics committees. The opinions of ethical bodies are binding; clinical and biomedical research may not be initiated without the consent of the relevant ETT committees. This is in line with international regulations. The ETT has published the “Codex of Bioethics. On the concepts and practice of biomedical research” on its website.

When the epidemic broke out, the ETT Presidency initiated immediate legislative changes that allowed for online meetings as well as digital consent to investigations, in addition to the previously exclusive personal ones. In the epidemic, time became the determining dimension, but this and the aim of the research could not be combined with such “lightening” that would endanger the safety and interests of the participants in the COVID studies. Thus, under the still strict requirements, the time for reviewing the COVID-19 protocols had to be radically shortened. However, the ETT research ethics committees also rejected submissions during the epidemic. A total of 171 COVID-19-related research protocols were approved in Hungary in 2020. The ETT Presidency initiated a national Research and Development program on infectious diseases, a call for scientific clinical R&D proposals on COVID-19, and also elaborated its priorities.

Throughout human history, the solution to epidemics has always been to prevent the spread of disease through vaccinations. The average production time for traditional vaccines is about 15 years, whereas in the year of the SARS-CoV-2 virus pandemic outbreak, mass vaccinations began with completely new coronavirus vaccines partly made using brand new molecular biology technology that had never been used before. Despite the tremendous professional scientific achievements, a wave of hostilities is sweeping across the world, and the ethos and successes of science, and scientific communities in research are being questioned when their roles are dominant and outstanding. The concept of compulsory vaccination has been arguably classified as a human right. With this, the world of vaccinations was tied to concepts that it really had nothing to do with. Arbitrary pairing and joint treatment of remote concepts favours the spread of fatal diseases such as measles and poliomyelitis, for which there are already vaccines. Meanwhile, pseudosciences are misleading the public.

The coronavirus pandemic has also necessitated changes in data management. The ETT has previously initiated a number of legal and professional proposals on health data management and access to research data, and has developed its own data protection rules following the introduction of the GDPR.

Open access

A létfontosságú rendszerek védelmére vonatkozó szabályozás fejlesztése

Development of the regulations of the critical infrastructure protection

Scientia et Securitas
Authors:
Mária Judit Mógor
and
István Angyal

Összefoglalás. Jelen cikk célja a létfontosságú rendszerek védelmére vonatkozó szabályozás fejlesztési folyamatának és az elért eredmények vizsgálata. A szerzők feldolgozták a kritikus infrastruktúrák nemzetközi és hazai szabályozására jellemző, az elmúlt mintegy tízéves időszak változásait. Az elemzés a hazai eredmények áttekintését követően a reziliencia, az ellenálló képesség fejlesztésére irányuló nemzetközi és hazai intézkedéseket, a közeljövőben várható fordulatokat, jogalkotási lépéseket ismerteti.

Summary. This article’s goal is to overview the development and the results of the critical infrastructure protection regulation. The authors have analyzed the legal circumstances of the past 10 years both on an international and a national level.

After looking back at the initial regulations of the national critical infrastructure and its enforcement the authors present the challenges of Covid-19, the possible responses and the basic elements of the revised legal framework.

The authors touch upon the changes that are important for the operators, such as risk analysis and the operator security plan, emphasizing the exercises of the latter.

The final part of this publication details the last decade’s change of approach via the NATO’s seven baseline requirements for civil preparedness and the preparation of the new EU directive. It will also exhibit the measures, that were taken to improve resilience, and checks that were made to upgrade the level of critical infrastructure protection.

Open access

Túl az etikán – a humán kutatások kockázatérzékenysége és pszichológiai aspektusai

Beyond ethics – risk sensitivity and psychological aspects of human research

Scientia et Securitas
Author:
Valéria Csépe

Összefoglaló. A humán kutatások eredményeit bemutató közlemények számos adattal szolgálnak a megismerni kívánt jelenségre vonatkozóan. Általánosan elfogadott elvárás a vonatkozó etikai szabályok szigorú betartása, az előírt vizsgálati protokollok betartása. Az emberekkel végzett vizsgálatoknak azonban van egy olyan dimenziója, amelyre az etikai szabályok nem térnek ki, s amelyek a vizsgálati eredményeket, illetve azok reprezentativitását is befolyásolják. Ezek mindegyike a pszichológia vizsgálódási területéhez tartozik, legyen szó a pszichológiai kutatások etikai kérdéseiről, vagy az orvosbiológiai kutatások, orvosi beavatkozások, illetve azok elfogadásának pszichológiai aspektusairól. A tanulmány a pszichológia megváltozott etikai felfogásának rövid bemutatását követően a genetikai kutatások pszichológiai aspektusait és az egészség-magatartás kritikus kérdéseit elemzi. Az utóbbiak esetében a kockázatészlelés, valamint a bizalom, megbízhatóság pszichológiai modelljeiből kiindulva mutatja be az oltási hajlandóság és az oltásellenesség ismert pszichológiai faktorait.

Summary. Publications presenting the results of human research provide a wealth of data on the phenomenon to be explored. It is a generally accepted expectation to adhere strictly to the relevant ethical rules and to the required protocols. However, studies in humans have a dimension that is not fully covered by ethical rules and that also affects the studies’ results and their representativeness. All of these belong to the field of research in psychology, be it the ethical issues of psychological research or the psychological aspects of biomedical research, medical interventions, and their acceptance. Researchers of these and other scientific areas widely believe that science is morally neutral, that is, its task is the discovery of facts, the further development of the investigations’ tools and methods to perform correct analysis and draw reliable conclusions. However, research and development are characterized by a kind of moral neutrality, the essence of which is that the researcher not participating in the decisions on applications is neutral in general. This means that the curiosity driven research should not pay attention to risks associated with the use of results. However, many recent concerns related to the long-term effects of broadly applied inventions speaks for the need on consensus how the consequences could or should be forecasted.

Following a brief presentation of the changed ethical perception of psychology, I give some examples on the psychological aspects of genetic research and that of the critical issues in health behavior. Concerns psychological in nature have been articulated in the last decade and it became increasingly clear that genetic testing can also have psychological factors that must be considered. Moreover, the recent focus on psychological aspects of human research shed light on the complexity of health behavior, and questions have been raised about the known psychological factors of the human reactions to suggested therapies, especially those of the vaccination propensity, rejection, and anti-vaccination movements. Although there are only a few systematic studies on this issue, the proper solutions of the Covid-19 should consider the psychological aspects of the acceptance and rejection of vaccination. We may consider that the first waves of the Covid-19 epidemic created situations requiring altered psychological coping, to which psychological research responded primarily by examining the epidemiological situation, illness, and the resulting psychological aspects of lifestyle (treatment of social isolation, stress management, anxiety, depression). Therefore, scientific data on risk perception and psychological factors of vaccine acceptance may contribute to preparedness for globally predicted epidemics and decision-making processes.

Open access

Válaszkeresés járvány idején a felmerülő erkölcsi kérdésekre

Searching for answers to moral issues that arise during an epidemic

Scientia et Securitas
Author:
Mihály Kránitz

Összefoglaló. Most már második éve általános tapasztalat – és nemcsak egy kis területen, hanem az egész világon – a COVID–19 halálos járvány terjedése (az elnevezés pontosan: SARS-CoV-2), amelyet már nem lehetett egyszerű megfázásnak vagy gyorsan elmúló betegségnek tekinteni, hanem egy olyan súlyos állapotnak, mely fenyegeti minden ember életét, függetlenül attól, hogy ki hol él. Az egészségügyi kutatók az ellenanyag kifejlesztéséért küzdöttek, mely megállíthatja a vírus terjedését. A gyógyítás kérdései mellett azonban filozófiai és vallási kérdések is felmerültek, melyekre pszichológusok és hittudósok is keresik a választ. Az ember teremtettségéből és szabad akaratából kiindulva a jelen tanulmány a Bibliában közölt kinyilatkoztatás és a keresztény tanítás alapján vállalkozik nemcsak lehetséges válaszokat adni, hanem a járvány komolyságával számolva a jelenség hitbeli és teológiai magyarázatát is megfogalmazni.

Summary. The Covid-19 epidemic, which began in late 2019 and early 2020, has reached everyone: the family, the workplace, and public life. The phenomenon also requires a comprehensive solution. The unfortunate experience has taught everyone that there is no age limit for the virus because it affects everyone equally. It has become clear that it is not individual solutions that are needed, but only community path finding, that no one lives alone in isolation. Throughout its two-thousand-year history, Christianity has accompanied man in both its successes and failures.

God’s revelation-based teaching is unchanged and to this day He provides His resulting answers to everyone by placing the whole man before God. This Christian-minded anthropology means that man lives in a personal relationship that assigns him to God alone. In terms of faith, it thus approaches the crisis, the disease, the drama of being, in a different way, which sees the reality of life and death in a greater context.

The spread of the current epidemic has been interpreted by many as a divine punishment. But God, the Creator, who is good, cannot be the source of good and evil at the same time, he cannot be the starting point of evil. It is precisely because of these characteristics that spiritual and moral behavior is valued in the epidemiological situation. Christianity does not see God-consciously directing punitive action in unpleasant events for people and humanity, as God is first and foremost a Father.

In the Old Testament, there is no connection between a particular disease or other plague and the personal sins of those who suffer it. Far from the New Testament, the conclusion is that it links the plagues, diseases, and epidemics we experience to the sins committed by individual people. The turn of the New Testament, then, is also significant in the presentation of God. It is no longer the image of the fearsome and terrible God that emerges, but the teaching of Jesus, who says of His Father, “God is love.” The God of the New Testament is a God of co-suffering and compassion who thinks not of punishment but of forgiveness.

Troubles are not necessarily attributable to the sins of individuals, but actually to the sins of all mankind. Therefore, it is necessary for everyone to feel somehow responsible for the other when they see that their sins continue. However, the viral situation has also shown unparalleled human behaviors and values, especially on the part of healthcare professionals. Perhaps involuntarily, among those who acted for others, man’s better self manifested itself, so they were able to make sacrifices as well. Of them, too, Jesus said, just before his suffering, that “no one loves more than he who gives his life for his friends.” It is love that overcomes fear, that can be the cure for a virus.

Open access

A koronavírus-válság hatása a felsőoktatásra

Európai és globális körkép

Effect of the Coronavirus on Higher Education

European and Global Overview
Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

Irodalom/References 1 Covid-19 (2020) Higher Education challenges and responses . International University Association IUA

Open access

A politikai filozófia a világjárványról

The Pandemic, from the Perspective of Political Philosophy

Scientia et Securitas
Author:
Ferenc Hörcher

/04966/04966.htm [letöltve: 2021. július] 2 Baccini, L., Brodeur, A. & Weymouth, S. (2020) The COVID-19 Pandemic and the 2020 U.S. Presidential Election, IZA DP

Open access
Scientia et Securitas
Authors:
Mónika Lakatos
,
Zita Bihari
,
Beatrix Izsák
, and
Olivér Szentes

Összefoglaló. A WMO 2021 elején kiadott állapotértékelője szerint a COVID–19 miatti korlátozások ellenére az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja tovább emelkedett. A tengerszint emelkedés a közelmúltban gyorsult, rekordmagas volt a jégvesztés Grönlandon, az Antarktisz olvadása is gyorsulni látszik. Szélsőséges időjárás pusztított, élelmiszer-ellátási gondok léptek fel, és 2020-ban a COVID–19 hatásával együtt nőtt a biztonsági kockázat több régióban is. Az éghajlatváltozás felerősíti a meglévő kockázatokat, és újabb kockázatok is fellépnek majd a természeti és az ember által alkotott rendszerekben.

Az éghajlatváltozás hatása a hazai mérési sorokban is megjelenik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) homogenizált, ellenőrzött mérései szerint 1901 óta 1,2 °C-ot nőtt az évi középhőmérséklet. Két normál időszakot vizsgálva egyértelmű a magasabb hőmérsékletek felé tolódás, a csapadék éven belüli eloszlása megváltozott, az őszi másodmaximum eltűnőben van. Nőtt az aszályhajlam, gyakoribbá váltak a hőhullámok, intenzívebb a csapadékhullás, emiatt az éghajlatvédelemi intézkedések mellett a jól megalapozott alkalmazkodás is indokolt. A biztonsági kockázatok csökkenthetők az OMSZ és Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés által.

Summary. The first part of the article gives an overview of the state of the global climate in 2020 based on the report compiled by the World Meteorological Organization (WMO, 2021) and network of partners from UN. According to this report, the 2020 was one of the three warmest years on record, despite a cooling La Niña event. The global mean temperature for 2020 (January to October) was 1.2 ± 0.1 °C above the 1850–1900 baseline, used as an approximation of pre-industrial levels. The latest six years have been the warmest on record. 2011-2020 was the warmest decade on record. The report on the “State of the Global Climate 2020” illustrates the state of the key indicators of the climate system, including greenhouse gas concentrations, increasing land and ocean temperatures, sea level rise, melting ice and glacier and extreme weather. It also highlights impacts on socio-economic development, migration and displacement and food security. All key climate indicators and associated impact information published in this report highlight continuing climate change, an increasing occurrence and intensification of extreme events, and severe losses and damage, affecting people, societies and economies. Extreme weather events triggered an estimated 10 000 000 displacements in 2020. Because of COVID-19 lockdowns, response and recovery operations were leading to delays in providing assistance. After decades of decline, the increase in food insecurity since 2014 is being driven by conflict and economic slowdown as well as climate variability and extreme weather events. Climate change will amplify existing risks and create new risks for natural and human systems. Risks are unevenly distributed and are generally greater for disadvantaged people and communities in countries at all levels of development.

The global changes have local effects in Hungary as it is shown in the second part of the article. The climate monitoring at the Hungarian Meteorological Service is based on measurements stored in the Climate data archive. We apply data management tools to produce high quality and representative datasets to prepare climate studies. The data homogenization makes possible to eliminate inhomogeneities due to change in the measuring practice and station movements. Applying spatial interpolation procedure for meteorological data provide the spatial representativeness of the climate data used for monitoring. The surface temperature increase is slightly higher in Hungary than the global change from 1901. The annual precipitation decreased by 3% from 1901, although this change is not significant statistically. The monthly temperatures shifted to warmer monthly averages in the most recent normal period between 1991 and 2020 comparing to the 1961–1990 in each months. The annual course of the monthly precipitations changed, especially autumn. The monthly sum in September and in October increased substantially. The frequency of heatwave days increased by more than two weeks in the Little Plain and in the southern part of the Great Hungarian Plain from 1981, which is the most intense warming period globally. The intensification of the precipitation in the recent years is obvious in our region. The cooperation of the Disaster Risk Management and the Hungarian Meteorological Service could expand the adaptive capacity of the society to climate change.

Open access

Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején

Parental Assistance during Traditional and Distance Education

Educatio
Authors:
Ágnes Engler
,
Valéria Markos
, and
Ágnes Réka Dusa

. 198–220. 15 Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. & Mazza, J. (2020) The Likely Impact of COVID-19 on Education: Reflections Based on

Open access