Search Results

You are looking at 81 - 90 of 593 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

The lactic acid bacteria are key microorganisms for the production and preservation of fermented dairy products, cheeses, sourdough bread, and lacto-fermented vegetables. This study was developed to monitor lactic acid produced by Lactobacillus plantarum ATCC 8014 and Lactobacillus casei ATCC 393, as single strains and combined, in fermenting media by Fourier Transform Infrared Spectroscopy coupled to multivariate statistical analysis. Media containing different mixtures of carbohydrates were chosen as model fermenting media for monitoring lactic acid concentration by infrared spectroscopy, due to the fact that vegetable and animal food matrices could contain different carbohydrates as carbon sources. Three different types of media were obtained by adding different carbohydrates to a basic MRS medium. HPLC was used as reference method for lactic acid quantification. The calibration set (n=36) was used for building model, while a validation set (n=13) for testing the robustness of the developed model. The coefficients of determination between predicted and reference values were 0.986 and 0.965, while root mean square error for calibration and validation sets recorded values of 0.127 and 0.263 g·l−1, respectively. Results confirmed the efficiency of FTIR spectroscopy combined with multivariate statistics, as a rapid, reliable, and cost-effective tool for routine monitoring of lactic acid.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Márton Z. Vidovszky, Claudia Kohl, Sándor Boldogh, Tamás Görföl, Gudrun Wibbelt, Andreas Kurth, and Balázs Harrach

From over 1250 extant species of the order Chiroptera, 25 and 28 are known to occur in Germany and Hungary, respectively. Close to 350 samples originating from 28 bat species (17 from Germany, 27 from Hungary) were screened for the presence of adenoviruses (AdVs) using a nested PCR that targets the DNA polymerase gene of AdVs. An additional PCR was designed and applied to amplify a fragment from the gene encoding the IVa2 protein of mastadenoviruses. All German samples originated from organs of bats found moribund or dead. The Hungarian samples were excrements collected from colonies of known bat species, throat or rectal swab samples, taken from live individuals that had been captured for faunistic surveys and migration studies, as well as internal organs of dead specimens. Overall, 51 samples (14.73%) were found positive. We detected 28 seemingly novel and six previously described bat AdVs by sequencing the PCR products. The positivity rate was the highest among the guano samples of bat colonies. In phylogeny reconstructions, the AdVs detected in bats clustered roughly, but not perfectly, according to the hosts’ families (Vespertilionidae, Rhinolophidae, Hipposideridae, Phyllostomidae and Pteropodidae). In a few cases, identical sequences were derived from animals of closely related species. On the other hand, some bat species proved to harbour more than one type of AdV. The high prevalence of infection and the large number of chiropteran species worldwide make us hypothesise that hundreds of different yet unknown AdV types might circulate in bats.

Open access
Acta Alimentaria
Authors: É. Varga-Visi, B. Toxanbayeva, G. Andrássyné Baka, and R. Romváari

:2 ( 2003 ): Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of micro-organisms . EN ISO 6579 ( 2006 ): Microbiology of food and animal feeding stuffs

Open access

Állattartók a Neolitikumtól a késő bronzkorig

Esettanulmány Budapest XVII. kerület Rákoscsaba–Major-hegy Dél lelőhely állatcsontleletei kapcsán

Archaeologiai Értesítő
Author: P Csippán

Irodalom B artosiewicz , L ászló 1996 Bronze age animal keeping in Northwestern Transdanubia, Hungary . Acta Musei Papensis – Pápai

Open access

of piglets [ 4 ]. Piglets exposed to this MRSA concentration for 24 h in an aerosol chamber were persistently colonized with MRSA. An airborne MRSA concentration of 10 4  cfu/m 3 resulted in transiently colonized animals. In contrast to the mean

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Barbara Kinga Barták, Zsófia Brigitta Nagy, Sándor Spisák, Zsolt Tulassay, Magdolna Dank, Péter Igaz, and Béla Molnár

Absztrakt:

Bevezetés: A sejten kívüli szabad DNS-t már az 1940-es években kimutatták. Eredetéről több elmélet is létezik: lehetséges folyamat a tumoros sejtekből, valamint ezzel párhuzamosan az egészséges sejtekből történő felszabadulás is. Célkitűzés: Munkánk célja a szabad DNS felszabadulási ütemének vizsgálata volt SHO-egér/HT-29 humán colorectalis adenocarcinoma sejtvonal xenograftmodellben, valamint célul tűztük ki egészséges és C38 tumorral oltott C57BL/6-os egerek véráramába juttatott mesterségesen fölszaporított metilált és nem metilált DNS-szakaszok lebomlásának nyomon követését. Módszer: SHO-egerekre HT-29 sejteket oltottunk subcutan, majd vért vettünk 8 héten keresztül. A plazma szeparálása után DNS-t izoláltunk, majd mitokondriális és genomiális RT-PCR-próbákkal megállapítottuk a humán/egér DNS-arányt. A szabad DNS lebomlásának vizsgálatához egészséges és C38 tumorsejttel oltott C57BL/6-os állatok vérébe 3000 bázispár (bp) méretű in vitro metilált és nem metilált DNS-fragmentumot juttattunk. Az amplikonok degradációját 19 valós idejű PCR-próbával mértük, a bomlás ütemére a relatív amplikonkoncentrációk alapján következtettünk. Eredmények: A tumorból származó humán DNS mennyisége a 2. hétig a kimutathatósági határ alatt volt, majd a 3. héttől folyamatos emelkedést tapasztaltunk, amely a 8. hétre 18,26%-ot ért el. A véráramba juttatott DNS-szakaszok lebomlásának sebességében különbséget mutattunk ki a nem metilált és a metilált fragmentumok között. Az egészséges állatokban a nem metilált DNS 6 óra után eltűnt a vérplazmából, míg a metilált fragmentum szakaszai 24 óra múlva is kimutathatók voltak. Tumoros állatokban a degradáció mértéke lelassult, és mindkét forma kimutathatóvá vált 24 óra elteltével. Következtetés: A szabad DNS szerepének és hatásmechanizmusának vizsgálatát egyre nagyobb érdeklődés övezi. Munkánk segítséget nyújthat a DNS felszabadulásának és degradációjának pontosabb megismeréséhez. Orv Hetil. 2018; 159(6): 223–233.

Open access

Interleukin-8 (IL-8) is a potent neutrophil-activating chemokine which triggers the infiltration and migration of neutrophils into areas of bacterial infection. Helicobacter pylori-infected patient studies as well as animal models have revealed that H. pylori type I strains carrying an intact cytotoxin-associated gene pathogenicity island (cag-PAI) with a functional type IV secretion system (T4SS) induce IL-8 expression and secretion in gastric mucosa. This gastric mucosal IL-8 expression correlates with severe histological changes due to H. pylori infection.

In the present study, we explored a new recognition pattern on the bacterial adhesion protein CagL inducing IL-8 expression in H. pylori-infected host cells. To analyze the secreted IL-8 concentration, we performed IL-8 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). To investigate the H. pylori-induced IL-8 expression on the transcriptional level, we transiently transfected gastric epithelial cells (AGS) with a human IL-8 luciferase reporter construct.

The results of this study demonstrate that specifically the C-terminal coiled-coil region of the H. pylori CagL protein, a protein described to be located on the tip of the T4SS-pilus, is responsible for several in vitro observations: 1) H. pylori-induced IL-8 secretion via the transforming growth factor (TGF)-α activated epidermal growth factor-receptor (EGF-R) signaling pathway; 2) H. pylori-induced elongation of the cells, a typical CagA-induced phenotype; and 3) the bridging of the T4SS to its human target cells. This novel bacterial-host recognition sequence allows a new insight into how H. pylori induces the inflammatory response in gastric epithelial cells and facilitates the development of precancerous conditions.

Open access

Absztrakt:

A toxikológia a xenobiotikumok és az endogén fiziológiai folyamatok okozta mérgező hatások tudománya. Empirikus előzményei visszavezetnek az emberré válás folyamatáig, hiszen eleink életben maradásának egyik fontos záloga volt az ehető és a mérgező növények, illetve állatok elkülönítése. Az emberiség fejlődésének kiteljesedő folyamatában a mérgek használata három fő területen jelent meg: 1) a vadászatban, majd a hadviselésben, 2) békeidőben az ellenfelek megmérgezésében, miután a rejtőzködő stratégia jellemzően előnyösebbnek bizonyult a nyíltan alkalmazott durva fizikai eszközöknél, és 3) a gyógyászatban az ellenmérgek, majd a betegségeket legyőző erős anyagok révén, de paradox módon az orvoslási segédlettel végrehajtott emberölést, vagyis az aktív eutanáziát is idesorolhatjuk. A XIX. század ipari forradalma az addig marginális foglalkozási ártalmakat népbetegséggé tette, majd a vegyipar forradalma és a műanyagok tömegtermelése a XXI. században globális környezeti katasztrófával fenyegeti az emberiséget. Ez a változás a humántoxikológia után az ökológiai toxikológia színrelépését eredményezte, ami már nem történelme, hanem jövője ennek a tudománynak. Orv Hetil. 2018; 159(3): 83–90.

Open access

Absztrakt

A közleményben a szerző cardiovascularis megbetegedésekben az oxidatív stressz szerepével kapcsolatos eddigi munkásságát foglalja össze röviden. In vitro biokémiai, biofizikai és in vivo állatkísérletes vizsgálatokkal igazolta az oxidatív stressz lényeges szerepét az amiodarontoxicitás patogenezisében, valamint azt, hogy az amiodaronnal együtt adott antioxidánsok az amiodarontoxicitással szemben legalább részleges védőhatást nyújtanak úgy, hogy az amiodaron antiarrhythmiás hatását nem csökkentik, sőt esetleg fokozzák. Ezáltal lehetővé válhat a leghatékonyabb antiarrhythmiás szerként ismert, de nem ritka és potenciálisan súlyos mellékhatásai miatt csak korlátozottan alkalmazható amiodaron szélesebb körű alkalmazása. Humán vizsgálatban bizonyította, hogy a megőrzött ejekciós frakciójú szívelégtelenség leggyakoribb prekurzor állapotának tekinthető hypertoniás normális ejekciós frakciójú betegekben az oxidatív stressznek, gyulladásnak primer oki szerepe lehet a bal kamrai szisztolés, diasztolés és pitvari diszfunkcióban, amelyek fontos meghatározói a hypertoniás szívbetegség megőrzött ejekciós frakciójú szívelégtelenségbe történő átmenetének. Orv. Hetil., 2015, 156(47), 1921–1925.

Open access

A rapid, accurate, and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic method was developed and validated for the simultaneous determination and quantification of glibenclamide and thymoquinone in rat plasma in the presence of internal standard (thymol). Chromatograms were developed with methanol, acetonitrile, and buffer (50:20:30, v/v/v) solvent system on a Symmetry® C18 (5 μm, 3.9 × 150 mm) column, and pH was adjusted to 4.5 with orthophosphoric acid. Mobile phase was pumped at a flow rate of 1.5 mL min−1 with 254 nm ultraviolet (UV) detection. Validation of the method was performed in order to demonstrate its selectivity, linearity, precision, accuracy, limits of detection, and quantification (LOD and LOQ). Standard curves were linear (r 2 = 0.996 and 0.999 for glibenclamide and thymoquinone) over the concentration range 0.5–50 μg mL−1. The coefficient of variation (CV) of < 6% and accurate recovery of 87.54–105.19% for glibenclamide and CV of <5% and accurate recovery of 86.08–103.19% for thymoquinone were found to be in the selected concentration range of 0.5–50 μg mL−1. The lower limits of detection and quantitation of the method were 0.109 and 0.332 μg mL−1 for glibenclamide and 0.119 and 0.361 μg mL−1 for thymoquinone, respectively. The within and between-day coefficients of variation were less than 7%. The validated method has been successfully applied to measure the plasma concentrations in a drug interaction study of glibenclamide with thymoquinone in an animal model to illustrate the scope and application of the method.

Open access