Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Almád monostorának régészeti kutatása 2014–2022 között

Archaeological research in the monastery of Almád, 2014–2022

Archaeologiai Értesítő
Author:
Gergely Buzás

 végeztük el, alatta meghagytunk még körülbelül 30–40 cm vastag, habarcstörmelékes omladékréteget. Ebből egy mázas kora újkori fazék pereme és egy ólom pisztolygolyó került elő. A 2017/2. kutatóárok délnyugati részét dél felé szelvénnyé bővítettük. Itt a

Open access