Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

Az alábbi tanulmányban amellett érvelek, hogy Platón Phaidrosának egyik passzusában tudatos és jól megszerkesztett allúzió olvasható Pindaros első pythói ódájára és az abban kulcsszerepet játszó Typhón mitikus alakjára. A nyelvi és gondolati párhuzamok elemzésével feltárulnak a platóni szövegrész eddig rejtett jelentésrétegei, többek között a Pindaroson túlmutató zenei metaforák. Ezzel együtt felszínre kerülnek olyan témák, mint egység és sokaság, zenei éthos és kritika, melyek Platón gondolatrendszerében központi jelentőségűek, és az elemzett passzus kifejezésmódját meghatározzák.

Open access

Introduction The lunar samples of Apollo missions were investigated and presented in detail in the article [ 1 ]. From the studies of surface properties of lunar regolith from Apollo 11 (mare), 12 (mare) and 16 (highland

Open access

Acad Sci. 2018; 1423: 264–274. 34 Altenmüller E, Schlaug G. Apollo’s gift: new aspects of neurologic music therapy. Prog Brain Res. 2015; 217: 237–252. 35 Landis

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Samiuela Lee, Christa E. Nath, Ben W. R. Balzer, Craig R. Lewis, Toby N. Trahair, Antoinette C. Anazodo, and Peter J. Shaw

) detector (SPD-M30A). Data collection and integration were accomplished using Shimadzu Labsolutions software. The wavelength of detection was at 339 nm. Separation of analytes was performed using an Alltech Apollo 4.6 mm × 250 mm, 5-μm RP-C18 column

Open access

. ( 2017 ). Daring Apollo 8 Astronauts, Rediscovering a Forgotten Math Genius and Other New Science Books . Scientific American . 316 , 74 . Retrieved from https://www.scientificamerican.com/article/daring-apollo-8-astronauts

Open access

University Press . Lekly Gyula , 1896 . Kassa társadalma’ , in Magyarország vármegyéi és városai. Abaúj–Torna vármegye és Kassa , ed. S. Borovszky and J. Sziklay , Budapest : Apolló , 209 – 11 . Lipták , Ľubomír , 1992 . Politické strany na

Open access

History of cataract surgery from ancient times to today

Honorary Lecture at the 13th Conference of the Hungarian Medical Association of America – Hungary Chapter (HMAA-HC) at 30–31 August 2019, in Balatonfüred, Hungary

Developments in Health Sciences
Author: Z. Z. Nagy

natural treatments such as beans, castor oil, onion, pomegranate, and opium. Asclepius was considered a hero and the God of Medicine in ancient Greek mythology and religion. He was the son of Apollo and a mortal woman. Medical procedures were performed in

Open access

Roman European empire ( Ruck et al., 2001 ). Wasson, Hoffman, and Ruck ( 1978 ) identified A. muscaria as the sacramental offering to Apollo, an ancient entheogen of Greek culture that was later substituted with other psychoactive substances. Although

Open access

-tele-Sztálinváros) története a római korban. I. ArchHung 33 . Budapest 1954 , 143 – 193 . Erdélyi 1974 = G. Erdélyi : A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon [ Roman Stone Carving and Sculptures in Hungary ]. Ed. by D. Gáspár . Apollo könyvtár 5

Open access

apples of Apollo: Pagan and Christian mysteries of the Eucharist . Durham, NC : Carolina Academic Press . Ruck , C. A. P. , & Hoffman , M. A. ( 2012 ). The effluents of deity

Open access