Search Results

You are looking at 1 - 10 of 297 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

Benincà, Paola — Cecilia Poletto 2004. Topic, focus and V2: Defining the CP sublayers. In: Luigi Rizzi (ed.): The structure of CP and IP: The cartography of syntactic structures, vol. 3, 52–75. Oxford University Press, Oxford

Full access

, Becker K , Kovesdy CP , Raj DS : Examining associations of

Open access

CP . In P. Panagiotidis (ed.) The complementiser phrase: Subjects and wh-dependencies . Oxford : Oxford University Press . 143 – 163 . Moro , Andrea . 1997 . The raising of predicates: Predicative noun phrases and the theory of clause

Full access

Introduction Chronic periodontitis (CP) is an infectious disease resulting in inflammation of the supporting tissues of the teeth with progressive attachment loss and bone loss associated with a complex subgingival ecosystem

Open access

-internal movement . GG@G (Generative grammar in Geneva) 4 . 227 – 260 . Laenzlinger , Christopher . 2010 . The CP/DP parallelism revisited . GG@G (Generative grammar in Geneva) 6

Full access

.3 cP. Other PMVBSs products were similarly prepared. Methods The FTIR spectra were registered on Bio-Rad 175C spectrophotometer for neat samples, placed between NaCl plates. 1 H-, 29 Si-, and 11 B

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Hajnalka Barta, Tamás Terebessy, Ildikó Vágó, Marianna Dobi, Adrienn Simai, Csilla Andorka, Dalma Hevér, and Miklós Szabó

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A Semmelweis Egyetem klinikáin cerebralis paresis (CP) miatt gondozott gyerekek betegdokumentációjának minőségi ellenőrzését végeztük el. Módszer: Retrospektív audit vizsgálatunkban a 2005 és 2015 között született, CP-gyanús gyerekek elektronikus kórházi rendszerben rögzített adatait revideáltuk, s ennek során 673, igazoltan CP-vel diagnosztizált esetet regisztráltunk. A fellelhető adatok alapján elvégeztük az esetek klinikai és etiológiai besorolását, valamint ellenőriztük ezen adatok elérhetőségét a betegdokumentációban. Eredmények: A gyerekek 86%-a rendelkezett a klinikai besorolásra alkalmas dokumentációval. A vizsgálható esetek 90,5%-ában spasticus, 7,8%-ában hypoton, 1,2%-ában dyskineticus és 0,5%-ában ataxiás CP-t írtak le. Az osztályozható spasticus állapotok (az összes spasticus eset 98%-a) között 51% tetraparesis/tetraplegia, 26% diparesis/diplegia és 23% hemiparesis/hemiplegia volt; a maradék 2% topológiai besorolására nem volt elegendő információ a dokumentációban. Az esetek 82%-ában volt meghatározható a súlyosság a Gross Motor Function Classification System skála szerint, 43%-ban I–II., 28%-ban III., 29%-ban IV–V. fokú mozgáskorlátozottságot véleményeztek. A születési anamnézisre vonatkozó adatokat az esetek 89%-ában találtunk. Koraszülöttség az esetek 55%-ában, perinatalis asphyxia vagy hypoxiás-ischaemiás encephalopathia 31%-ban, agykamrai vagy agyállományi vérzés 27%-ban, ikerterhesség 19%-ban, méhen belüli sorvadás 18%-ban, intrauterin/perinatalis/csecsemőkori infekció 15%-ban, fejlődési rendellenesség 12%-ban, in vitro fertilisatio 5%-ban, stroke 3%-ban, CP-vel asszociálható genetikai mutáció pedig 3%-ban szerepelt az anamnézisben. A CP rizikótényezőinek szempontjából negatív anamnézist 16%-ban írtak le. Következtetés: Audit vizsgálatunk alapján a CP klinikai leírása egységes kritériumok szerint történt, hiányosságokat a klinikai besorolás és az anamnesztikus adatok rögzítése terén észleltünk. Az adatgyűjtés egységesítése céljából javaslatot teszünk az érintett betegek gondozása során regisztrálandó dokumentációs standardra, mely az egységes betegdokumentáció és egy jövőbeli hazai CP-regiszter alapfeltétele. Orv Hetil. 2020; 161(21): 873–880.

Open access

and 9 mm diameter) were cut from commercially pure (CP4) Ti rods (Denti System®, Hungary). One type of the discs surfaces were modified by sand blasting, acid etching technique and the surfaces of the other discs were polished by the manufacturer

Open access

In the present paper, CFD simulation is used to perform the numerical calculation of behaviours of multi-blade drag typed VAWT. The sliding grid technology, FLUENT software and PISO algorithm are involved. By taking wind power efficiency C p as the goal function, the optimal situations of multi-blade drag typed VAWT with 4 and 6 blades are conducted by CFD simulation. In this investigation, the variable parameters include the rotation rate of wind-mill ω, the blade installation angle θ and the blade width d. The results show that: the optimal working conditions for the 4-blade wind mill at the inlet wind speed 8 m/s are ω = 18 r/ min, θ = 28°, and d = 0.83 m, which induces an optimal wind power efficiency rate C p = 27.127%; the optimal working conditions for the 6-blade wind mill at the inlet wind speed 8 m/s are ω = 18 r/min, θ = 27°, and d = 0.67 m, which leads to an optimal wind power efficiency rate C p = 30.404%.

Open access

This article takes a close look at correlatives in Hungarian and shows that they occupy a particular space in the typology of correlatives: Hungarian correlativization is solely used as a left-peripheral discourse strategy, which will be evidenced by the fact that correlatives display properties of topics, both when it comes to syntax and discourse. Concerning their discourse interpretation it will be argued that correlatives in Hungarian are aboutness topics, and take part in a discourse structure akin to simplifying left dislocation. Concerning their syntax, unlike Hindi correlatives in the analysis of Bhatt (2003), correlatives in Hungarian are not merged to their demonstrative associate in a local manner; nevertheless, their relationship to their associate is subject to locality considerations. Hungarian correlatives are merged at the edge of the CP that contains the base-generated DP and may undergo topic movement to the left, into higher clauses. The demonstrative associate on the other hand minimally raises to the left periphery of its CP, and alternatively into higher clauses, via topicalization or focusing. This means that Hungarian correlativization involves two mobile elements: both the correlative clause and the demonstrative are able to undergo movement.

Full access