Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "Co-authorship" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

under observation such as international co-authorships tends to grow anyway, and an understanding of possible marginal gains are useful to detect net advantages. This research design considers EU04 countries those that went under a “treatment”; other

Open access

create a database from which the corpus could be used to explore the journal's themes, main subject areas and author correlations (gender, origin, co-authorship, affiliation). A further aim was to organise the material of these 11 years into a repertory

Open access

for the relationship can be built with co-authorship as the pathway to the academic life. Consequently, there are four things that a doctoral student needs: Brain, passion, selfishness, and a good supervisor. The first three are under the

Open access

.1093/gigascience/giz053 . George , D. , & Mallery , P. ( 2022 ). IBM SPSS Statistics 27 step by step: A simple guide and reference ( 17th ed. ). Routledge . Henriksen , D. ( 2016 ). The rise in co-authorship in the social sciences (1980

Open access

. David Fulton Publishers . Henriksen , D. ( 2016 ). The rise in co-authorship in the social sciences (1980-2013) . Scientometrics , 107 , 455 – 476 . Hernández-Torrano , D. , & Ibrayeva , L. ( 2020 ). Creativity and education: A bibliometric

Open access

Hét lehetséges kutatás a társadalomtudomány működéséről

Seven Potential Researches about the Social Sciences

Educatio
Author:
Péter Tibor Nagy

Összefoglaló. A tanulmány a szerző Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról, című 2007-es írását továbbgondolva háromféle forrásra, s az ezek közötti három különböző fajta kapcsolatokra építő kutatási tervet vázol fel. Az egyik kutatás a pozíciók (bírálati, vezető, beosztotti pozíciók) elemzését végezné el. A másik kutatás a multipozicionalitás hatásait vizsgálja, megkülönböztetve a munkahelyen belüli nem tudományos, munkahelyen kívüli nem tudományos és munkahelyen kívüli tudományos pozíciókat. A harmadik kutatás a folyóiratok világát elemezné, ahogy a többi esetben is megkülönböztetve a folyóiratok irányítását, a folyóiratok publikációra használását, a manifeszt vitát, a lektori aktivitást és a tematikus számok szerkesztését. A „reflexiók” blokkban az idézetek és a kritikák fő funkciójáról a szerző tudományos térben történő pozícionálásáról folytatnánk kutatást. A társszerzőségre vonatkozó kutatás indítóhipotézise szerint három fő motivációja lehet ennek: közös munka, szövetségi viszony és mester-tanítvány viszony kifejezése. A civil szervezeteket, tudományos társaságokat a folyóiratokhoz hasonló módon az irányítók és egyszerű tagként használók kettősségében írjuk le, de itt szerepet kap a írásos világ ellenőrizhetőségétől különböző szóbeliség világa, mely egy külső körnek is utat nyit. A hatalmi erőkifejtés tudományos termeléshez közvetlenül nem kapcsolódó fajtái a pénzosztás, díjak osztása és az adatok birtoklása.

Summary. Continuing the author’s 2007 Educatio paper Four Possible Researches on Academic Staff, the study outlines a research plan based on three sources and three different types of relationships between them. The first research would analyzed the positions (exeminer, leader, employed positions). The second research examines the effects of multipositionality, distinguishing the non-scientific positions within academic workplace, non-scientific positions outside academic workplace, scientific positions outside academic workplace The third research would analyze the world of journals, as in the other cases, distinguishing between the management of journals, the use of journals for publication, the manifesto debate, the lectorship activity, and the editing of thematic issues. In the “reflections” block, we would conduct research on the main function of quotations and critiques on positioning the author in the scientific space. According to the initial hypothesis of co-authorship, there may be three main motivations for this: working together, expressing a covenant relationship, and expressing a master-student relationship. In the chapter of „civil societies” we describe scientific societies in the duality of managers and simple „users”, but – contrary to the world of journals – here the non controlled oralism of conferences plays a role, which also opens the way for an outside circle. Types of power effort not directly related to scientific production are the distribution of money, the sharing of medals, and the control over data.

Open access

Faculty of educational science (University of Education, Freiburg) approved the study. Funding sources No financial support was received for this study. Authors' contribution There is no co-authorship in this article. I am the only author of this article

Open access