Search Results

You are looking at 1 - 10 of 567 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

Ob-Ugric database

Corpus and lexicon databases of Khanty and Mansi dialects

Acta Linguistica Academica
Authors: Axel Wisiorek and Zsófia Schön

Languages . 57 – 68 . Davies , Mark . 2005 . The advantage of using relational databases for large corpora: Speed, advanced queries, and unlimited annotation . International Journal of Corpus Linguistics 10 . 307 – 334 . Filtchenko , Andrey

Full access

P. , Kumar S. , Satija M. P. ( 2012 ), Problems in searching online databases: A case study of select central university libraries in India . DESIDOC Journal of Library and Information Technology , 32 ( 1 ), 59 – 63

Open access
Acta Linguistica Academica
Authors: Timofey Arkhangelskiy, Natalia Serdobolskaya and Maria Usacheva

Beserman Udmurt documentation project is a long-term undertaking aimed primarily at collecting lexicographic and corpus data in the field. During our work on the project, we developed a pipeline for collecting, annotating and publishing our data. In this paper, we describe this pipeline and present the online web interface we developed for providing public access to Beserman materials. We use TLex lexicographic software for working on the dictionary and Fieldworks FLEX for annotating the corpus. After the data have been annotated, they are exported to XML and stored in the online web interface, where these two types of data become interconnected and searchable. We propose solutions to challenges that arise in projects of such kind and reflect on various constraints imposed on lexicographic databases being developed in long-term projects aimed at description of underresourced languages. We suggest that the proposed pipeline and the web interface we developed could be employed by similar projects dealing with other minority languages. The web interface based on the database and a corpus of oral Beserman texts is available online at beserman.ru.

Full access

learning outcomes. Based on OKM 2016 database, our study examines the relationship between the popularity of foreign languages and the learning effectiveness in order to demonstrate a relationship between these two factors. Foreign language competences are

Open access

A myocardialis infarctus miatt kórházban kezelt betegek ellátásáról, korai és késői prognózisáról eddig nem jelent meg átfogó hazai közlemény. Célkitűzés: Az infarktus miatt kezelt betegek ellátási módjának, a betegek prognózisának vizsgálata. Módszer: A szerzők hat év (2004–2009) finanszírozási adatbázisának elemzésével vizsgálják a kórházban kezelt infarktusos betegek számát, a kezelés során elvégzett katéteres érmegnyitás gyakoriságát, valamint a betegek 30 és 365 napos halálozását. Eredmények: Megállapítják, hogy a vizsgált időszakban a kórházban kezelt infarktusos betegek száma lényegében nem változott (körülbelül 16 500 beteg/év). A kórházi esetek alapján számított incidenciaérték a férfiak esetén minden korcsoportban magasabb, mint a nőknél, a különbség az idősebb korcsoportok esetén csökken. A megfigyelési idő alatt a 30 és a 365 napos halálozás 1,8%-kal csökkent (18,9% vs. 17,1%, illetve 29,9% vs. 28,1%), ami a 70 évnél idősebb betegpopuláció halálozásának csökkenéséből adódik. A vizsgált időszakban az infarktus kezelése során végzett katéteres érmegnyitások lényegesen gyakoribbá váltak (18,2% vs. 49,8%). A finanszírozási adatbázisban használt betegségek nemzetközi osztályozása egységesen kezeli a myocardialis infarctus különböző formáit, ezért a katéteres érmegnyitás életkilátásokra kifejtett hatása – kórformák szerint – nem vizsgálható. Következtetések: A szerzők megállapítják, hogy a finanszírozási adatbázis alkalmas az ellátás alapvető adatainak vizsgálatára, ellátásszervezési döntések támogatására, ugyanakkor az ellátás megfelelőségének, az egyes beavatkozások eredményességének mérése prospektív, a speciális szempontokat kielégítő adatbázisok működtetésével lehetséges, amelyek a részleteket is feltáró elemzéseket tesznek lehetővé. Orv. Hetil., 2012, 153, 102–112.

Open access

Biases affecting the proportional reporting ratio (PRR spontaneous reports pharmacovigilance databases: The example of sertindole Pharmacoepidemiology and Drug Safety 12 4 271

Open access

theoretical works which are the point of reference for the study itself. Taking into account the number of records registered in ISI databases and achieved levels of indicators, there is a bottomless gap between the body of science , social science and the

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Iljicsov, Magdolna Simó, Nárcisz Tegze, Miklós Szócska, Péter Mátyus and Dániel Bereczki

database. Available from: https://www.edmus.org/ [accessed: July 17, 2018]. 26 Confavreux C, Compston DA, Hommes OR, et al. EDMUS, a European database for

Open access

Practice Research Database for pharmacoepidemiology. Br. J. Clin. Pharmacol., 1998, 45 (5), 419–425. 15 Morgan, C. L., Mukherjee, J., Jenkins-Jones, S., et al

Open access

Citation Reports. Available from: https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ [accessed November 7, 2017]. 8 Clarivate Analytics (2017). Chinese Science Citation Database

Open access