Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "Demosthenes" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

áttekintést közölt a Démosthenés ellen című (továbbiakban Dem.) beszéd papiruszának, a hat (?) csoportra szétesett töredékegyüttes történetéről, azonosításukról és lelőhelyeikről. 1 A kiváló olasz filológus bizonyosan Jensen 1917. évi kritikai kiadásának

Open access

A habent sua fata libelli közhelyszerű igazsága a Hypereidés-corpus kalandos történetének egészére helytálló, de még azon belül is különösen figyelemre méltó az, ami a Démosthenés ellen elmondott beszédet megőrző papirusszal, a

Open access

Obwohl die klischeehafte Wahrheit des habent sua fata libelli für die gesamte abenteuerliche Geschichte des Hypereides-Handschriftencorpus ihre Gültigkeit hat, verdient das Schicksal des Papyrus mit der Rede Gegen Demosthenes – der ersten Hälfte

Open access

, akkor a szabadlábra helyezett személyt bebörtönzik, továbbá a kezesek vagyonát is elkobozzák. 22 Erre válaszul Diodóros graphé nomon mé epitédeion theinai perbe fogta Timokratést, 23 a beszéd szövegírója pedig Démosthenés volt. 24 A Timokratés elleni

Open access

felmerült, korábbi álláspontomtól eltérő vagy azt részben kiegészítő megállapítások indokolják. 1 A közbevetett beszélgetés (hypophora) A császárkori szónoklattani szakíró, Tiberios Démosthenés alakzatairól írt rövid értekezésének 39. fejezetében

Open access

Harminchárom eltérő vagy új olvasat •

Hypereidés Athénogenés elleni beszédében

Antik Tanulmányok
Author:
László Horváth

beszédben olvasható egyéb utalások is. 3 A beszéd már az ókorban híressé vált. A περὶ ὕψους szerzője a ὑπὲρ Φρύνης beszéddel együtt a hypereidési könnyed és kifinomult stílus kiváló példájaként említi, amellyel Démosthenés sem tudott volna versenyezni. 4 „Ő

Open access

School Meals on the Menu

Studies on the Practices of Children's Catering

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Anikó Báti

School Food Plan and the Social Context of Food in Schools . Cambridge Journal of Education 46 ( 2 ): 211 – 231 . DOI: 10.1080/0305764X.2016.1158783 . Matalas , Antonia-Leda – Lazarou , Chrystalleni – B. Panagiotakos , Demosthenes 2012 Meal

Open access

során a beszéd alapelemeinek begyakorlása után a diákok a klasszikus szónokok műveit olvasták mesterségbeli tudásukat gyarapítandó. Az athéni Démosthenés és Aischinés és az antiochiai Libanios beszédei voltak a legolvasottabb kötelezők. 17 Az iskolában

Open access

Lénaion, orchéstra és a régi agora •

Megjegyzések az archaikus Athén topográfiájához

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

nyomát egy színházi előadások befogadására alkalmas szentélykörzetnek. Viszont egy meglehetősen romlott Démosthenés-scholion a Lénaiont közvetett módon az Agorához kapcsolja, de a szöveghelyet számos ok miatt fenntartásokkal kell kezelnünk

Open access