Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "Esztergom" x
  • User-accessible content x
Clear All

. K ocsis E dit 2013 Jézus életét bemutató kályha az esztergomi várból, a XVI. század végéről. (Ofen mit Darstellungen des Lebens Jesu aus der Burg von Esztergom/Gran vom Ende des 16

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Boncz, Dóra Endrei, Tímea Csákvári, István Ágoston, Péter Cserháti, Bálint Molics and Andor Sebestyén

Absztrakt

Bevezetés: A mozgásszervi és bizonyos agyi keringési zavarokhoz kapcsolódó kórképek előfordulási gyakoriságának emelkedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a neuromusculoskeletalis rehabilitációs ellátásokra. Célkitűzés: Elemzésünk célja a neuromusculoskeletalis rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás szakmapolitikai indikátorainak feltérképezése Magyarországon. Módszerek: Elemzésünkhöz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisát használtuk. Az elemzés a 2014 és 2017 közötti időszakot öleli fel. Vizsgáltuk a rehabilitációsmedicina-ágyak megoszlását, a betegforgalmat, a betegutakat. Elemeztük a rehabilitációs ellátások hozzáférésének (ágyszám) és igénybevételének (betegszámok) területi egyenlőtlenségeit. Eredmények: Magyarországon 2017-ben a közfinanszírozott rehabilitációs medicina alaptevékenység végzéséhez összesen 6798 ágy állt rendelkezésre (6,94 ágy/10 000 lakos). A legalacsonyabb ágyszámot Komárom-Esztergom (1,5 ágy/10 000 lakos), Somogy (2,0) és Pest (2,7) megyében találtuk. A 10 000 lakosra jutó legmagasabb ágyszámot Zala (12,6 ágy/10 000 lakos), Győr-Moson-Sopron (12,2) és Baranya (11,5) megyében találtuk. A 10 000 lakosra jutó több mint kétszeres igénybevételi különbségek (Komárom-Esztergom megye: 52,3 beteg; Győr-Moson-Sopron megye: 136 beteg) is területi egyenetlenséget igazolnak. A beteg- és esetszám 2014 és 2017 között növekedő tendenciát mutat, míg az átlagos ápolási idő 21,8 és 22,4 nap között változott évente. A 10 000 lakosra jutó ágyszám és betegszám közötti összefüggés korrelációs együtthatója igen magas, 0,798-as érték. Következtetés: A neuromusculoskeletalis rehabilitáció területén jelentős területi egyenlőtlenségeket találunk mind az ágyszámkapacitásokban, mind az igénybevételi betegforgalmi mutatókban. Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 13–21.

Open access

( 2008 ): A Castellumtemető (Esztergom-Bánomi dűlő) népességének embertani vizsgálata — Anthropologische Analyse der Bevölkerung des Kastellgräberfeldes in Esztergom-Bánomer Flur . In: H. M. K elemen : Esztergom későrómai temetői — Die Spätrömischen

Open access

AÉ Archaeológiai Értesítő BFL Budapest Főváros Levéltára BH Budapesti Hírlap BK Budapesti Közlöny EÉ Evangélikus Élet ÉÉT Építés – Építészettudomány EK Esti Kurír EN Egri Népújság ÉPIP Építő Ipar – Építő Művészet EV Esztergom és Vidéke FB Független

Open access

: Bars vármegye . In: Magyarország vármegyéi és városai . OMT , Budapest [é. n.] Borovszky.Esztergom Borovszky Samu : Esztergom

Open access

) 34 , 105 – 172 . M erczi M ónika 2011 Térdfibulák Komárom–Esztergom megyéből . A Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok

Open access

préhistoriques de la Hongrie . Esztergom 1877 . H ampel 1880 J. H ampel : A rákospalotai bronzlelet [Bronze find from Rákospalota

Open access

locations where fluorite deposits have been identified. 22 The first mention of the mine in the written sources dates from 1226; however, Zoltán Batizi suggested that the denarii of King István I (997–1038) were minted in Esztergom-Kovácsi from silver mined

Open access

Esztergom-Castle hill-Quarry and the Ottoman Period palisade fort at Barcs. respectively. 15 One of the reasons for the scarcity of fish and bird remains in the assemblages under study may be that the excavation methods did not include wet sieving and dry

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Zsolt Tibor Kosztyán, Vivien Valéria Csányi and András Telcs

Budaörs BME BCE 0.04711 0.04711 0.90 5,427 Celldömölk SZE PE 0.07251 0.07143 0.47 767 Devecser PE SZE 0.08115 0.07615 0.10 261 Dombóvár KE PTE 0.06853 0.06833 0.87 906 Enying PTE ELTE 0.06106 0.06084 0.93 347 Esztergom PPKE ELTE 0.05186 0.05172 0.86 1

Open access