Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "Mezőföld" x
  • User-accessible content x
Clear All

Egy középső bronzkori balta Csernátonból (Cernat, Ro)

Adatok a „Pădureni” típusú balták tipológiájához és deponálási szokásához

Archaeologiai Értesítő
Author: J Puskás

Mezőföld (Hungary) . In: S zathmári , I. (ed.): An der Grenze der Bronze- und Eisenzeit . Festschrift für Tibor Kemenczei zum 75 . Geburtstag. Budapest , 477 – 484 . V ulpe , A

Open access