Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • User-accessible content x
Clear All
Acta Alimentaria
Authors: J. Krulj, N. Ćurčıć, A. Bočarov Stančıć, J. Kojıć, L. Pezo, L. Peıć Tukuljac, and M. Bodroža Solarov

sequences for the description and identification of the species using a multilocus approach. PCR-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) is a simple, cost effective and quick tool for rapid detection of specific differences in DNA sequences of

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Lilla Lakner, Veronika Csöngei, Lili Magyari, Márta Varga, Pál Miheller, Patrícia Sarlós, Péter Orosz, Zsolt Bári, István Takács, Luca Járomi, Enikő Sáfrány, Csilla Sipeky, Judit Bene, Zsolt Tulassay, Zoltán Döbrönte, and Béla Melegh

Az idiopathiás krónikus gyulladásos bélbetegség kialakulásában környezeti tényezők, immunológiai és genetikai faktorok egyaránt szerepet játszanak. Az utóbbi években a CARD15 gén mellett egyre több adat támasztja alá más gének, többek között az 5q31-33 régióban elhelyezkedő IBD5 locus (MIM#606348) szerepét. Egyes tanulmányok ezen régióban az SLC22A4 gén C1672T szubsztitúciójának, illetve az SLC22A5 gén G-207C transzverziójának együttes szerepét hangsúlyozzák, különösen Crohn-betegség kialakulásában, míg más szerzők új minor hajlamosító tényezőket azonosítottak az IBD5 kromoszómarégióban, ezek az IGR-variánsok. Célkitűzés: Az SLC22A4 C1672T és SLC22A5 G-207C mutációk mellett az IGR2096a_1 (rs12521868) és az IGR2198a_1 (rs11739135) polimorfizmusok szerepének vizsgálata gyulladásos bélbetegség kialakulásában. Betegek és módszer: Vizsgálatunk során 440 gyulladásos bélbeteg (206 Crohn- és 234 colitis ulcerosás beteg), valamint 279 kontrollegyén perifériás vérmintájából PCR-RFLP technikával végeztünk DNS-analízist. Eredmények: Sem a C1672T, sem a G-207C allélek, sem a TC haplotípus nem bizonyult rizikófaktornak sem Crohn-betegség, sem colitis ulcerosa esetében. Ezzel ellentétben mindkét minor IGR allél frekvenciája: mind az IGR2096a_1 T (48,1%), mind az IGR2198a_1 C (46,1%) szignifikánsan magasabb volt Crohn-betegségben a kontrollokéhoz (38,5%, 38,4%) képest (p<0,05). Korra és nemre standardizált regressziós analízissel mindkét allélnél fokozott rizikót észleltünk Crohn-betegség vonatkozásában (T-allél: OR=1,694, 95%-os CI: 1,137–2,522, p=0,010, C-allél: OR=1,644, 95%-os CI=1,103–2,449, p=0,015). Colitis ulcerosa esetén nem találtunk összefüggést a két IGR-variáns és a betegség kialakulása között. Következtetés: az IGR minor alléleknek a környező kaukázusi népcsoportoktól eltérően magyarországi populációban szerepük lehet a Crohn-betegség kialakulásában.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Mojgan Karimi-Zarchi, Mansour Moghimi, Hajar Abbasi, Amaneh Hadadan, Razieh-Sadat Tabatabaei, Atiyeh Javaheri, and Hossein Neamatzadeh

four were hospital-based studies. One study in the present meta-analysis did not state the source of controls. Four genotyping methods were used, including AS-PCR, PCR-RFLP, Pyrosequencing TM , and TaqMan assay. The genotype distributions among the

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Mojgan Karimi-Zarchi, Mansour Moghimi, Hajar Abbasi, Amaneh Hadadan, Razieh-Sadat Tabatabaei, Atiyeh Javaheri, and Hossein Neamatzadeh

hospital-based studies. One study in the present meta-analysis did not state the source of controls. Four genotyping methods were used, including AS-PCR, PCR-RFLP, Pyrosequencing TM , and TaqMan assay. The genotype distributions among the controls in two

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Barbara Ujvári, Levente Szeredi, László Pertl, Gergely Tóth, Károly Erdélyi, Szilárd Jánosi, Tamás Molnár, and Tibor Magyar

. , Ivanics, É. and Magyar , T. ( 2013 ): Characterisation of avian Pasteurella multocida strains with PCR-RFLP analysis of the ompH gene . Acta Vet. Hung . 61 , 1 – 8 . Sellyei , B. , Wehmann

Open access