Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "antipsychotic" x
  • User-accessible content x
Clear All

A systematic review: Antipsychotic augmentation with treatment refractory obsessive-compulsive disorder Molecular Psychiatry 11 7 622 632

Open access

: baseline results from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) schizophrenia trial and comparison with national estimates from NHANES III. Schizophr. Res., 2005, 80 , 19–32. Goff D. C

Open access
Authors: O.M. Einhorn, K. Georgiou and A. Tompa

central stores, excessive stimulation of M3 and dopamine D2 receptors, as well as inhibition of α2 adrenergic receptors [ 7 ]. For example, clozapine is an atypical antipsychotic drug, prescribed for patients with treatment-resistant schizophrenia and

Open access
Authors: László Tombor, Pál Salacz, Éva Jankelovics and Zoltán Hidasi

Absztrakt:

A szerzők pszichiátriai tünetekkel járó neuroszifiliszes esetet közölnek. Az idősödő férfit zavart, kritikátlan viselkedés, mániform állapot és megalomán téveszmék miatt vettük fel az első alkalommal. Felvételkor jobb centrális facialis paresis, tremor és parkinsonismus volt észlelhető. Akut képalkotó és rutin laborvizsgálatok a tudatzavart egyértelműen magyarázó eltérést nem igazoltak. A pszichiátriai kezelés hatására a delírium megszűnt. Ezután antipszichotikummal kezelt mániform állapot dominálta a képet, majd gyors kognitív leépülést és a motoros tünetek progresszióját észleltük. A koponya-MRI-vizsgálat corticalis és hippocampusatrophiát, fehérállományi hiperintenzitásokat talált. A liquorban pleocytosist, emelkedett összfehérjeszintet találtunk; a neuroszifilisz diagnózisát szerológiai vizsgálatokkal támasztottuk alá. Penicillinkezelést követően a kognitív tünetek enyhültek, a pszichiátriai tünetek remisszióba kerültek. Négy évvel a diagnózist követően a kognitív hanyatlás fokozatos progressziót mutat, a pszichiátriai tünetek relapsusa miatt két további alkalommal volt szükség osztályos felvételre. Orv Hetil. 2018; 159(6): 234–238.

Open access

, Martel ML. Parenteral antipsychotic choice and its association with emergency department length of stay for acute agitation secondary to alcohol intoxication. Acad Emerg Med. 2019; 26: 79

Open access
Authors: Viktor Bencs, János Bencze, V. László Módis, Viktória Simon, János Kálmán and Tibor Hortobágyi

hallucinations unresponsive to atypical antipsychotics treated with cholinesterase inhibitors: a case series. Neurol Neurochir Pol. 2007; 41: 276–279. 48

Open access

consumed medication with the intention of terminating the bad trip , and of these, the medications were diazepam (1.3%), antipsychotic drugs (not specified) (0.9%), bromazepam (0.4%), caffeine (0.4%), or cocaine (0.4%). After

Open access

: 261–269. 13 Kiss B, Horváth A, Némethy Zs, et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D3/D2 dopamine receptor antagonist–partial agonist antipsychotic

Open access
Authors: Róbert Pilisi, Tamás Tényi, András Büki, Norbert Kovács, Antal Zemplényi, Gabriella Sebestyén, Péter Osváth, Sándor Fekete and Viktor Vörös

randomised non-inferiority trial. Lancet 2018; 391: 1683–1692. 49 Schulze L, Remington G, Giacobbe P, et al. Effect of antipsychotic pharmacotherapy on clinical outcomes of

Open access

, et al. The role of the ITIH3 rs2535629 variant in antipsychotic response. Schizophr Res. 2016; 176: 131–135. 32 Liu LK, Finzel, BC. Fragment-based identification of an

Open access