Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

controls, as well as systematization and digitalization of asylum and migration policy. In the European context, mobility discourses tend to be reserved for the legitimized intra-European “free movement” of skilled workers, whereas migration discourses are

Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban a 2007–2014 közötti időszakban Európai Integrációs Alap és Európai Menekültügyi Alap keretében támogatást nyert, migráns hátterű fiatalok oktatási rendszerbe történő integrációját segítő programok ex post elemzését vállaltuk. Vizsgáltuk továbbá, hogy egyes intézményekben milyen utóhatásai vannak a korábbi projekteknek, illetve ehhez képest miben különböznek azok az intézmények, akik dolgoznak ugyan harmadik országbeli gyerekekkel, azonban migránsok integrációját elősegítő programban vagy felkészítésen nem vettek részt. Cikkünkben a harmadik országból érkezett gyerekek oktatási helyzetéről alkottunk pillanatképet, vizsgálva az állami fejlesztési intézkedések hatásait és a gyakorlatban megfigyelhető tendenciákat, valamint a jelen helyzetben felmerült igényeket.

Open access

regulatory mechanisms of mobility, such as immigration and asylum agencies, digitalized documentation of citizenship, and enhanced scanning of migrants. Crucial means aiming at reducing the intensity and velocity of mobility of governance technologies such as

Open access

end of the 20th century, the major immigration concerns were around refugees and people seeking asylum, following the so-called worldwide “asylum crisis,” which peaked in the UK in 2002 with 103,000 asylum applicants ( Blinder, 2017 ). Popular and

Open access

Running the Asylum . Sams . Deloitte ( 2019 ): 2019 Banking and Capital Markets Outlook . https://www2.deloitte

Open access

Hungary. Fifty-three percent of the respondents reject the reception of asylum seekers, 46% of them would consider reception, and only 1% would accept asylum seekers ( Simonovits et al., 2016 ). Near refugee camps, school enrollment of migrant

Open access

Asylum Seekers in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 47. No. 1. pp. 72–96. 41 Velasco González, K.,Verkuyten, M., Weesie, J. & Poppe, E. (2008) Prejudice

Open access

] . Budapest : A Gyógypedagógia Fejlesztésért Alapítvány ; 2017 . 6. Goffman , E : Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates . New

Open access

differently. They understand that it makes a difference how long the migrant family has been in Germany, what culture they come from, the religion they belong to, their status in Germany, their right of residence (temporary, or permanent or a rejected asylum

Open access
Society and Economy
Authors: Prespa Ymeri, Arben Musliu, Jehona Shkodra, Iliriana Miftari, and Csaba Fogarassy

‐Iványi , B. ( 2019 ): Refugees, not Economic Migrants – Why do Asylum-Seekers Register in Hungary? International Migration 57 ( 5 ): 323 – 340 . 10.1111/imig.12528 Trading Economics . ( 2020a ): Kosovo GDP Annual Growth Rate . https

Open access