Search Results

You are looking at 1 - 10 of 107 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Márton Z. Vidovszky, Claudia Kohl, Sándor Boldogh, Tamás Görföl, Gudrun Wibbelt, Andreas Kurth, and Balázs Harrach

paramyxoviruses from pteropid bat urine . J. Gen. Virol . 96 , 24 – 3 . Benko , M. and Harrach , B. ( 2003 ): Molecular evolution of adenoviruses . In: Doerfler , W. and Böhm P

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Krisztin Szőke, Attila D. Sándor, Sándor A. Boldogh, Tamás Görföl, Jan Votýpka, Nóra Takács, Péter Estók, Dávid Kováts, Alexandra Corduneanu, Viktor Molnár, Jenő Kontschán, and Sándor Hornok

, 709 – 713 . Hamilton , P. B. , Teixeira , M. M. G. and Stevens , J. R. ( 2012 ): The evolution of Trypanosoma cruzi : the ‘bat seeding’ hypothesis . Trends Parasitol. 28

Open access

The essential oil extracted from Nardostachys chinensis Batal (NCB) was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) combined with two chemometric resolution methods (CRM), heuristic evolving latent projections (HELP), and selective ion analysis (SIA). Qualitative analysis was performed by comparing the obtained pure mass spectra with those in National Institute of Standards and Technology (NIST) mass spectra database. Identification of some compounds was assisted by comparison of programmed temperature retention indices (PTRIs). The quantitative results were obtained by overall volume integration (OVI). A total of 69 compounds in the essential oil of N. chinensis Batal were identified, accounting for 93.98% of the total content. The major compounds were (−)-spathulenol, epiglobulol, trans-longipinocarveol, and patchouli alcohol which contribute to the antimicrobial and antioxidant activity. The results showed that the efficiency and reliability were greatly improved by use of chemometric techniques and programmed temperature retention index as assistants of GC-MS in identification of the plant essential oil.

Open access

. Hornok , S. , Szoke , K. , Boldogh , S. A. , Sándor , A. D. , Kontschán , J. , Tu , V. T. , Halajian , A. , Takács , N. , Görföl , T. and Estók , P. ( 2017 ): Phylogenetic analyses of bat-associated bugs (Hemiptera: Cimicidae

Open access

References Adam , Galit and Outi Bat-El . 2008 . The trochaic bias is universal: Evidence from Hebrew . In A. Gavarró and M. J. Freitas (eds.) Language acquisition and development: Proceedings of GALA 2007 . Newcastle

Full access

. , Földvári , G. , Tu , V. T. , Takács , N. , Kontschán , J. , Sándor , A. D. , Estók , P. , Epis , S. , Boldogh , S. , Kováts , D. and Wang , Y. ( 2017 ): Molecular investigations of the bat tick Argas vespertilionis (Ixodida

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Dolgozatunk célja a 2014 és 2018 között osztályos ellátást igénylő szemsérülések klasszifikációja, epidemiológiai összefoglalása. Módszer: Retrospektív módon vizsgáltuk a 2014. január 01. és 2018. december 31. között kórházunkban szemsérülés miatt osztályos ellátást igénylő betegcsoportot. A vizsgálatba 97 beteg 98 szeme került bevonásra. A sérülések klasszifikációjához a Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT) és a Shukla és mtsai által létrehozott kibővített klasszifikációt alkalmaztuk. Eredmények: A vizsgált 97 páciensből 16 nő, 81 férfi volt. Az átlagos életkor 43,3 ± 22,5 (min.: 3, max.: 92) év, 20 páciens 18 éven aluli volt. 46,4%-nál a jobb szem, 52,5%-nál a bal szem volt érintett, 1%-nál kétoldali sérülés történt. A sérüléstől az ellátásig eltelt átlagos idő 1,3 nap volt. A sérülések kapcsán átlagosan kórházban töltött idő 5,2 nap, az átlagos obszervációs idő 9,7 hónap volt. A szemsérülések 95,8%-a mechanikai sérülés volt, melyből 74,2% szemgolyóra lokalizálódó sérülés, 20,4% adnexumokat érintő, 5,4% destruktív szemsérülés volt. A szemgolyót ért sérülések között 15 zárt, 60 a bulbus megnyílásával járó szemsérülés volt, és 21 esetben került idegen test a szemgolyóba. Az esetek 93%-ában sikerült megőrizni vagy javítani a beteg legjobb korrigált látóélességét az ellátás során. Következtetés: A kibővített klasszifikáció segítségével az osztályos ellátást igénylő összes szemsérülés csoportosíthatóvá vált. A szemsérülés mértékétől függően az időben megfelelő ellátásban részesülő szemsérülések esetén javítható vagy megőrizhető a látóélesség. Orv Hetil. 2019; 160(49): 1941–1947.

Open access

) Ulaanbaatar, Mongolia , Translated, 2006 . [2] Bat-Ulzii B. , Dagmid O. Encyclopedia of the ger, the dwelling house of Mongols , (in

Open access

Bates, Elizabeth—Brian MacWhinney— Cristina Caselli— Antonella Devescovi— Francesco Natale— Valeria Venza 1984. A cross-linguistic study of the development of sentence interpretation strategies. In: Child

Full access

. Interviews were conducted by trained research assistants or the first author. All interviews were recorded and reviewed in staff meetings to confirm diagnostic results. Behavior assessment task (BAT

Open access