Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "catching-up" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Europe. Some governments follow Policy A (catching up with the Romanies as a minority), while others follow Policy B (economic uplift of the Romanies). In the following paper we investigate the present (2018–2019) situation of the Romani population of

Open access

Versenyben a felzárkózásért

Hungary in Competition for Social and Economic Increase

Educatio
Author: István Polónyi

Absztrakt:

A tanulmány a hazai elsősorban humánerőforrás-fejlődést vizsgálja a csatlakozás óta eltelt időben, azt igyekszik feltárni, hogy Magyarország mennyire tudta kihasználni a csatlakozás előnyeit, hol tart a felzárkózási versenyben. Az írás a gazdasági fejlődés és fejlettség mutatói mellett elemzi az EU 2020 stratégia humán erőforrások fejlettségére vonatkozó indikátorait (foglalkoztatás, oktatás, iskolázottság, szegénység, társadalmi kirekesztés) összehasonlítva a magyar adatok 2004-óta tartó alakulását a mai 28 tagországéval, valamint ezen belül a Magyarországgal együtt csatlakozó posztszocialista országokéval. Ezt követően néhány további mutató változásait is elemzi (a népesség alakulása, a születéskor várható élettartam, a Human Development Index, a szabadságindex, illetve a Világbanknak a kormányzat minőségével kapcsolatos indikátorai). Megállapítja, hogy a magyar kormányok teljesítménye az egyik legrosszabb az Unió tagországai között.

Magyarország meglehetősen szerény felzárkózást tud felmutatni a vizsgált időszak alatt, ráadásul e szerény felzárkózás mellett rendkívül jelentős elmaradások látszanak a magyar humán erőforrás fejlődésben, ami hosszabb távon radikálisan megbosszulhatja magát. Félő, hogy a diplomások elmaradó aránya, a növekvő alacsony iskolázottságú hányad, a növekedésében elmaradó HDI-érték miatt nagyon hamar felmorzsolódik ez a kicsi és relatív előny.

A tanulmány azzal zárul, hogy úgy tűnik, Magyarországnak nem sikerült kihasználnia az uniós csatlakozás által kínált történelmi lehetőségeket.

Open access

The global automotive industry has been exposed to an overproduction crisis for several decades. Under the pressure of restructuring, automotive companies renew both the geographical scope and the technological standardization of their production processes. We analyze the effects this restructuring had on the development of European economies in order to understand whether vertical specializations in the automotive value chain can lead to Central and Eastern European countries’ catching up to advanced economies, or whether such specializations reproduce new forms of core-periphery relations. In order to answer this question, we introduce a new methodological approach to understand vertical specialization in the global value chain from a semi-peripheral perspective. We combine the theory of global value chains with Vernon's product life-cycle theory. In the research we focus on the standardization of the production of electric engines behind the geographical relocation of production between core and periphery.

Open access

Absztrakt:

Az EU-hoz mint gazdasági és értékközösséghez történt csatlakozás történelmi mércével is kedvező feltételeket és lehetőségeket teremtett a magyar gazdasági szereplők számára tevékenységük bővítéséhez és fejlesztéséhez. Bár jelentősége tagadhatatlan, haszna egyértelmű, a kormányok belpolitikai szempontok által nagymértékben determinált gazdaságpolitikája miatt az EU-tagság önmagában is, nemzetközi összehasonlításban különösen csekély mértékben járult hozzá Magyarország fejlett országok mögötti gazdasági felzárkózáshoz, műszaki-szerkezeti modernizációjához és a szerkezeti reformokhoz. Bár nehezen bizonyítható, mégis megalapozottan feltételezhető, hogy az EU-tagság nélkül Magyarország minden tekintetben elmaradottabb lenne. Bár a tagságból származó előnyök elsősorban az uniós transzferek csökkenése miatt középtávon csökkennek, az EU-n kívüli mozgástér rendkívül szűk Magyarország számára, ezért az EU-tagságnak nincs alternatívája.

Open access

Innováció és hálózat

Innovation and Network

Educatio
Authors: Balázs Hámori and Katalin Szabó†

, INSEAD – World Economic Forum. 11 Fogel, R. (1999) Catching up with the Economy. American Economic Review, Vol. 89. No. 1. (March) pp. 1–21. 12

Open access

was little sign of regional convergence; where it was visible, it seemed to be accompanied by disparities at other (intra-regional or intra-personal) levels. On the global level, the cases of catching-up during the 20th century were due to the

Open access

A pszichológia és a pedagógia az oktatáspolitikában

(Eszme)történeti vázlat

Psychology and Pedagogy in Education Policy

(Idea)Historical Outline
Educatio
Author: Géza Sáska

Kovai M. (2017) ‘Catching up with the West’ – The Modernisation and Self-colonializing Paradigms of Hungarian Psychology during State-socialism. European Yearbook of the History of

Open access

commissioned papers, we covered 14 countries. Our sad conclusion was that the catching-up process for these economies has turned out to be much slower than generally expected. Furthermore, and not independently from the economic performance, many countries have

Free access

developing or emerging country position. Development theory generally rejects this type of mercantilism, since the major source of welfare enhancement is known to be imports, especially in the catching up countries. Thus, the regular surplus on Chinese

Open access

each year over a dozen million employees migrating to industry and services located in urban areas. This is one of the conditions for keeping social peace, much more important than catching up with and outpacing others. After all, the reason why China

Full access