Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "filozófia" x
  • Social Sciences and Law x
  • User-accessible content x
Clear All

. (1979) Az elmaradt reneszánsz. A marxista filozófia Magyarországon . Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern. 3 Hanák T. (1981) Az elfelejtett reneszánsz. A magyar

Open access

Absztrakt:

Amikor a neveléstudomány illetékesei áttekintik a tudományág állását, szívesebben beszélnek a neveléstudomány művelőinek és módszereinek interdiszciplinarizálódásáról, mint arról a tudományszociológiai tényről, hogy az oktatásról több tudományág képviselői is folytatnak kutatást. A tanulmány bemutatja, hogy 1945 előtt elsősorban a statisztika és történettudomány vett részt az oktatásügy leírásában. Az 1960-as évektől jelent meg a szociológia, a közgazdaságtudomány és a filozófia. Az 1970–2010 közötti időszakra vonatkozó empirikus vizsgálat szerint a személyek vonatkozásában erőteljes történettudományi interdiszciplinarizáció ellenére az oktatástörténet és neveléstörténet meglehetős elkülönültségben működik. A művek vonatkozásában domináns szociológiai és pszichológiai interdiszciplinarizáció alapvetően eltérő természetű: míg a szociológiai és neveléstudományi orientáció intézményesen is összefonódott, a pszichológiai interdiszciplinarizáció csupán azt jelenti, hogy vannak olyan pszichológusok, akik oktatásügyi kérdésekkel foglalkoznak.

Open access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken . Budapest, Oktatáskutató Intézet. 22 Keczer G. (2007) A magyar egyetem-irányítás reformkísérlete

Open access