Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Balassa, József 1902. Fonétikus írás a finn-ugor nyelvek számára. I. [Phonetic transcription for Finno-Ugric languages. Part One] In: Nyelvtudományi Közlemények 32: 82

Full access

Honti, László. 2004. „The missing link“, avagy rokon-e a magyar toll és a finn sulka? [Are Hungarian toll and Finnish sulka related?]. In E. Mészáros, S. Szeverényi and B. Wagner-Nagy (eds.) Mikola-konferencia 2002. Szeged: SzTE Finnugor Tanszék

Full access

] Új Erdélyi Múzeum 1 109 22 Bereczki, Gábor 1998. A magyar nyelv finnugor alapjai [Die finnougrischen

Full access

] Virittäjä 49 148 58 Rédei, Károly 1997. A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek között [The place of Hungarian

Full access

finnugor nyelvészet története 1850-től 1920-ig [The history of Hungarian and Finno-Ugric linguistics in Hungary from 1850 to 1920)]. In: Szathmári (1970, 13–26). Bogár, Edit G. 2006. Az etimológus Simonyi és

Full access

54 267 304 Lakó, György 1991. A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai [Finno-Ugric properties of Hungarian syntax]. JPTE, Pécs

Full access

-konferencia 2002. Szeged: SzTE Finnugor Tanszék. 85–90. Kozmács I. Mikola-konferencia 2002 2004

Full access

Uralistics (In honour of the 60th birthday of Péter Hajdú)], 73-84. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek [The pressure of the system. New linguistic

Full access

–556. ELTE BTK Finnugor Tanszék-Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest. Dér C. I. Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére

Full access

. – https://www.nyest.hu/renhirek/istenek-es-falovacskak K lima , L ászló 2016 Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének

Open access