Search Results

You are looking at 1 - 10 of 444 items for :

  • "health care" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Katajun Lindenberg, Carolin Szász-Janocha, Sophie Schoenmaekers, Ulrich Wehrmann, and Eva Vonderlin

symptoms and comorbid psychopathology ( King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisar, 2011 ; Kuss & Lopez-Fernandez, 2016 ; Winkler, Dörsing, Rief, Shen, & Glombiewski, 2013 ), health care utilization remained disappointingly low. This might be due to several

Open access

). Goodman , J. , National Health Care in Great Britain: Lessons for The U.S.A. (The Fisher Institute 1980 ). Hacker , J. S. , The Divided Welfare State (CUP

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Veronika Mészáros, Zoltán Cserháti, Attila Oláh, Dóra Perczel Forintos, and Szilvia Ádám

Ben-Zur, H., Michael, K.: Burnout, social support, and coping at work among social workers, psychologists, and nurses: The role of challenge/control appraisals. Soc. Work Health Care, 2007, 45 , 63

Open access

. – Goodman , A. – Stano , M. ( 2013 ): The Economics of Health and Health Care. Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education Inc. Ford , E. – Ajani , U. – Croft , J

Open access

A gyógyító- és ápolómunka fizikai és pszichés terheit női munkavállalók esetében fokozzák a gyermekvállalás és a családi szerepek ellátásából következő kötelezettségek. Célkitűzés: Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy megismerjük és összehasonlítsuk hallgatói és dolgozói szinten a diplomás ápolónők és orvosnők család- és karrierszerep(terv)eit, összefüggésben testi és lelki jóllétükkel, konfliktusaikkal. Módszer: Keresztmetszeti, önkitöltős kérdőíves vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- (N = 226) és orvostanhallgató-nők (N = 117) körében, valamint fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők (N = 409) körében készítettük. Eredmények: A hallgatónők leendő családi és munkahelyi szerepeiket egyaránt nélkülözhetetlennek tartják. Gyermekszámterveik nem térnek el a magyar populáció hasonló eredményeitől. Diplomás ápolónők és orvosnők számára fontosak a családi és munkahelyi szerepek. A szerepek közötti konfliktusok összefüggésben állnak a karrierrel és életúttal kapcsolatos elégedettségükkel, egészségi állapotukkal, pszichoszomatikus tüneteik prevalenciájával. Megállapítható, hogy egészség- és rizikó-magatartásuk nem kielégítő szintű. Következtetések: A leendő és a már magyar egészségügyi viszonyok között dolgozó egészségügyi diplomás nők szerepterveiben, szerepeinek ellátásában számos ponton feszültség figyelhető meg. Sok esetben nem kielégítő a társadalmi szerepeikből adódó kötelezettségek teljesítése. A diplomásápoló-hallgatók és dolgozók hátránya kifejezettebb, ezért fontosnak tartjuk további elemző és összehasonlító vizsgálatok végzését.

Open access

Bevezetés: A Semmelweis Egyetemen 2006 óta elektronikus tesztvizsgáztatás történik az egészségügyi informatika területét felölelő tantárgyakból. A kitöltött tesztsorok statisztikai analízisével vizsgálható a vizsgáztatás (tudásmérés) megbízhatósága, továbbá javítható az oktatási folyamat (tudásátadás) minősége és hatékonysága. Célkitűzés: A Semmelweis Egyetemen oktatott egészségügyi informatika tantárgy vizsgaeredményeit tartalmazó adatbázis analíziseredményeinek felhasználásával a szerzők célul tűzték ki olyan oktatási módszertanra vonatkozó javaslatnak a kidolgozását, amely a vizsgáztatási gyakorlatba is beépíthető. Módszer: A 2006 óta rendelkezésre álló adatokat (2801 hallgató 4933 elektronikus vizsgalapját) mind a vizsgakérdések, mind a vizsgaeredmények szintjén statisztikai módszerekkel vizsgálták, az eredményeket oktatásmódszertani megközelítésből értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a vizsgaeredményekben fokozatos javuló tendencia figyelhető meg. Azonosították azokat a vizsgakérdéseket, amelyeket célszerű átdolgozni vagy kihagyni a vizsgáztatásból, mivel a hallgatók tárgyi tudását nem mérik. Következtetések: A vizsgaeredmények analízise hasznos információt ad a leadott tudásanyag összeállításáról, annak befogadásáról, elsajátításáról, alkalmazhatóságáról. Szükséges a vizsgaeredmények folyamatos monitorozása, mivel pozitív visszacsatolással bír a tudástranszfer-folyamat minőségének javítására, az ellenőrzésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 1269–1276.

Open access
Society and Economy
Authors: Óscar Brito Fernandes, Mukhethwa Netshiombo, László Gulácsi, Niek S. Klazinga, Márta Péntek, and Petra Baji

, expectations and preferences. Moving health care organizations towards patient-centric and value-based care trajectories is aligned with evidence that links the use and dissemination of patient data across health care organizations to steer patient

Open access

service, and indemnity insurance], International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems codes (i.e., ICD-9-CM codes), health-care services and pharmaceuticals provided in all health-care settings in MA, service dates, provider

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Volker Micheel, Benedikt Hogan, Rivo Rakotoarivelo, Raphael Rakotozandrindrainy, Fetra Razafimanatsoa, Tsiriniaina Razafindrabe, Jean Rakotondrainiarivelo, Sabine Crusius, Sven Poppert, Norbert Schwarz, Jürgen May, Hagen Frickmann, and Ralf Hagen

This study assesses the nasal occurrence of β-lactamase-producing Enterobacteriaceae both in patients in a hospital department of infectious diseases at admission and in healthy Madagascan students and health care workers.Nasal swabs from 681 students, 824 health care workers, and 169 patients were obtained in Antananarivo, Madagascar, and transferred to Germany. Screening for β-lactamase (ESBL, ampC) producing Enterobacteriaceae was performed by cultural and molecular approaches, comprising Brilliance ESBL agar, E-testing, ABCD-testing, and commercial hyplex ESBL and SuperBug ID PCR.Regarding ESBL-positive strains and strains with resistance against at least three out of the four tested bactericidal antibiotic drugs, 0.3% (five out of 1541) of the students and health care workers group showed nasal colonization, whereas colonization was observed in 7.1% (12 out of 169) of the hospitalized patients at admission. No appreciably reduced detection rates after sample storage and intercontinental transport were observed.A considerable proportion of nasal colonization with cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae was demonstrated in Madagascan hospital patients at admission, posing a risk of developing future endogenous infections. The nasal colonization of healthy individuals was negligible. Good storage and transport stability of Enterobacteriaceae will allow for future studies even in areas difficult to access.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: András Lorx, Dóra Bartusek, György Losonczy, and János Gál

A légzési elégtelen betegek akut és krónikus ellátása továbbra is nagy terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. A légzési elégtelen betegek magas dependenciájú osztályon való kezelése a költséghatékonyságon túl jobb túlélést, gyorsabb gyógyulást, rövidebb kórházi tartózkodást és alacsonyabb intubációs rátát biztosít. A hazai gyakorlatban ezen betegeket mégis az általános osztályok látják el mindaddig, amíg teljes légzési elégtelenség alakul ki, és ekkor kerülnek a betegek az intenzív osztályokra. A szerzők a Semmelweis Egyetemen hazánkban elsőként létrehozott nem invazív légzési osztály elsőéves tapasztalatait, működését és a hazai rendszerbe történő integrációját mutatják be. Orv. Hetil., 2012, 153, 918–921.

Open access