Search Results

You are looking at 1 - 10 of 82 items for :

  • "hyperplasia" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A focalis nodularis hyperplasia multimodális kezelése

Multimodality management of focal nodular hyperplasia

Orvosi Hetilap
Authors:
Damján Pekli
,
Bálint Kokas
,
Dávid Bárdos
,
András Fülöp
,
Péter Pajor
,
Oszkár Hahn
,
Ildikó Illyés
,
Attila Kovács
, and
Attila Szijártó

–188. 2 Nguyen BN, Fléjou JF, Terris B, et al. Focal nodular hyperplasia of the liver: a comprehensive pathologic study of 305 lesions and recognition of new histologic forms. Am J Surg Pathol. 1999

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Márton Doleschall
,
Dóra Török
,
Katalin Mészáros
,
Andrea Luczay
,
Zita Halász
,
Krisztina Németh
,
Nikolette Szücs
,
Róbert Kiss
,
Judit Tőke
,
János Sólyom
,
György Fekete
,
Attila Patócs
,
Péter Igaz
, and
Miklós Tóth

References 1 El-Maouche D, Arlt W, Merke DP. Congenital adrenal hyperplasia. Lancet 2017; 390: 2194–2210. 2 Finkielstain GP, Kim MS, Sinaii N, et al

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ádám Brzózka
,
Levente Kuthi
,
Erzsébet Hajdú
,
Sándor Magony
,
István Előd Király
,
Zsigmond Tamás Kincses
,
Angelika Szatmári
,
Emese Szalma
,
András Palkó
, and
Zsuzsanna Fejes

. Steroid 21-hydroxylase deficiency, the most frequent cause of congenital adrenal hyperplasia. [Szteroid-21-hidroxiláz-deficiencia, a congenitalis adrenalis hyperplasia leggyakoribb oka.] Orv Hetil

Open access

Cushing-szindrómát okozó macronodularis mellékvese-hyperplasia ARMC5-génmutáció következtében.

Az első hazai eset

Macronodular adrenal hyperplasia causing Cushing’s syndrome due to ARMC5 gene mutation.

The first Hungarian case
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Hella
,
Judit Tőke
,
Attila Patócs
,
Zsolt Varga
,
Gabriella Dabasi
,
Gábor László Kovács
, and
Miklós Tóth

cortical hyperplasia of adrenal glands with clinical and pathological features suggesting adrenocortical tumor. J Clin Endocrinol Metab. 1964; 24: 947–955. 3

Open access

Megelőzhető-e a ciklosporin A okozta fogíny-hyperplasia a dentalis plakk eltávolításával?

Can gingival hyperplasia caused by cyclosporin A be prevented by removing dental plaque?

Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Schönfeld
,
András Szabadi
,
Erika Pintér
,
József Kun
, and
Ágnes Bán

–246. 10 Daley TD, Wysocki GP, Day C. Clinical and pharmacologic correlations in cyclosporine-induced gingival hyperplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986; 62: 417

Open access

Egy különleges pancreaselváltozás: kevert differenciációjú nodularitás és diffúz szigetsejtes hyperplasia

A peculiar pancreatic lesion: nodular foci of trilineage differentiation and diffuse islet cell hyperplasia

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Zalatnai
,
Judit Tőke
,
Gergely Huszty
,
Katalin Müllner
, and
Miklós Tóth

Összefoglaló. A szerzők egy különleges pancreaselváltozás esetét ismertetik, melyben az acinusok neuroendokrin jellegű transzformációja diffúz, atípusos megjelenésű szigetsejtes hyperplasiával társult, valamint a pancreas mindhárom sejtvonalát (acinaris, ductalis, insularis) tartalmazó nodulusok képződtek. A komplex megjelenés ellenére a kórfolyamat nem járt endokrin tünetekkel. Esetünkben a kiváltó ok hátterében a struktúrák kóros progenitorsejt-differenciációja állhatott. Az irodalomban ilyen közlés eddig nem ismert. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Summary. The authors present a case of a peculiar pancreatic lesion, in which the neuroendocrine transformation of the acini was associated with a diffuse, atypical insular hyperplasia, and micronodules exhibiting trilineage differentiation. Despite the complex alteration, no endocrine symptoms were noted. The case may represent the result of an abnormal pancreatic differentiation raising the possibility of reprogramming of the progenitor cells. To the best of our knowledge, this is the first report of such a lesion in the literature. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Open access

Neurofibromatosisban szenvedő anya hétéves leánya alsó állcsontjának középvonalában kifejlődő, klinikailag gingivalis hyperplasia képében jelentkező neurofibroma

A midline neurofibroma, clinically manifested as a mandibular gingival hyperplasia in a seven-year-old girl whose mother suffers from neurofibromatosis

Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Eper
,
Péter Nagy
, and
István Gera

.] Fogorv Szle. 2013; 106: 3–6. [Hungarian] 23 Nolte JW, Baart JA, van der Waal I. A gingival hyperplasia in a patient suffering from neurofibromatosis

Open access

A primer hyperaldosteronismus genetikája

The genetic background of primary aldosteronism

Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Vékony
and
Péter Igaz

A szekunder magas vérnyomás egyik leggyakoribb oka a primer hyperaldosteronismus. A primer hyperaldosteronismus a mellékvesekéreg autonóm aldoszteron-túltermelésével jár; a magas szérum-aldoszteronszint magas vérnyomáshoz és hypokalaemiához vezethet, kezeletlenül pedig számos patofiziológiai következményt von maga után. Diagnózisa és kezelése a beteg tünetmentességét vagy akár teljes gyógyulását eredményezi, mivel kórformától függően műtéti úton gyógyítható vagy gyógyszeresen kezelhető. A diagnózis felállításának nehézségei miatt jelenleg gyakran aluldiagnosztizált kórkép. Két leggyakoribb formája az egyoldali aldoszterontermelő adenoma és a bilaterális adrenalis hyperplasia. Az esetek többségében a betegség kialakulása sporadikus, de léteznek ritka öröklődő formái: a familiaris hyperaldosteronismus I–IV. és a primer hyperaldosteronismus görcsökkel és neurológiai abnormalitásokkal szindróma. Az I-es típusú familiaris hyperaldosteronismust a kortizol- és aldoszteron-bioszintézis utolsó lépését katalizáló enzimet kódoló gének kiegyenlítetlen átkereszteződése okozza, míg a többi öröklődő kórkép kialakulásáért ioncsatornákat kódoló gének mutációi felelősek. A sporadikus adenomák döntő részében a betegség kialakulásában kulcsszerepet játszó szomatikus mutációk mutathatók ki. E szomatikus mutációk által érintett gének között szép számmal találunk az öröklődő formákban csírasejtes mutációk révén érintett géneket, ami az öröklődő és a sporadikus formák közös patomechanizmusára utal. Összefoglaló cikkünkben a primer hyperaldosteronismus genetikai hátterét, a familiaris és sporadikus formáiban szerepet játszó géneket és ezek mutációit mutatjuk be, kitekintve ezen ismeretek tudományos, terápiás és diagnosztikus relevanciáira is. Orv Hetil. 2023; 164(9): 332–338.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Vajda
,
Gergő Borbély
,
Zsuzsa Jakab
,
Péter Riesz
, and
Károly Rácz

Török, D., Eckhardt, G., Sólyom, J.: Twenty years experience in rapid adentification of congenital adrenal hyperplasia in Hungary. Eur. J. Pediatr., 2003, 162 , 844–849. Sólyom J

Open access