Search Results

You are looking at 1 - 10 of 58 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
Dávid Zakariás
,
Gábor Marics
,
Kata Kovács
,
Ágnes Jermendy
,
Barbara Vatai
,
György Schuster
,
Péter Tóth-Heyn
,
Attila Szabó J.
, and
Csaba Lódi

Absztrakt:

A kritikus állapotú betegek kezelésében elengedhetetlen fontosságú a hemodinamikai monitorozás. Az utóbbi években az intenzív osztályos ellátás a technika fejlődésének köszönhetően ezen a területen is egyre inkább a nem invazív irányt követi. A néhány évtizeddel ezelőtt rutinszerűen bevezetett invazív hemodinamikai monitorozás használata a gyermek intenzív, valamint egyre több helyen a felnőtt intenzív ellátásban is csökkenő tendenciát mutat. A nem invazív monitorozás elterjedésének oka a biztonságossága, szövődménymentessége mellett a költséghatékonysága is. Összefoglalónk témája az elektromos kardiometrián (electric cardiometry) alapuló ICON® betegmonitor ismertetése, amely egy újonnan kifejlesztett nem invazív, hemodinamikai paramétereket mérő és regisztráló eszköz. Klinikai alkalmazhatósága kiterjed a csecsemő-, gyermek- és felnőttosztályos gyakorlatra is. Az ICON® elektromos kardiometriai monitor működési elve egyszerű: az aortában a vér vezetőképessége az idő függvényében változást mutat, az aortabillentyű nyitása előtt a vörösvérsejtek random elhelyezkedést mutatnak, míg kamrai kontrakció hatására párhuzamos irányultságot vesznek fel. Négy elektróda felhelyezését követően az eszköz a két állapot közti vezetőképesség-változást rögzíti, majd a kapott értékekből a perctérfogatot és a verőtérfogatot méri, valamint más cardiovascularis paramétereket (például szisztémás vascularis rezisztencia) számol a mellkasi elektromos bioimpedancia szívciklushoz kapcsolódó változásainak követésével. Az ICON® legfontosabb előnyei az azonnali és folyamatos mérési lehetőség, illetve a nem invazivitásból fakadó alacsony szövődményráta. Az ICON® új, ígéretes hemodinamikai eszköz az intenzív terápia területén. A nem invazív, valós idejű mérési módszerrel szinte azonnal felmérhető a betegek hemodinamikai statusa, így az optimális terápia indítása késlekedés nélkül elkezdhető. A pontosabb klinikai indikációk meghatározásához további kutatások folyamatban vannak. Orv Hetil. 2018; 159(44): 1775–1781.

Open access

grammar approach to argument structure 1995 Haiman, John 1985. Natural syntax: Iconicity and erosion. Cambridge University

Full access

found in analysis of the mythology and sacred scriptures of Hinduism, which indicates that icons of mushroom are also secretly encoded in the Khajuraho sculptures in association with the so-called vandalized or broken sculptures of Khajuraho. A repeated

Open access

–1815), who lived in a village called Niederzwehrn near Kassel, was the only storyteller the Brothers Grimm identifed by name in their published collection. She became an iconic figure, her portrait adorning the cover of the KHM volumes from the second

Open access

psychedelic gospels theory, we had to consider an alternative less contentious explanation. Perhaps, the mushroom icons we had found to date were simply the eccentric creations of an heretical Christian cult flourishing deep in the forests of Central France

Open access

Az alábbi tanulmány összeveti a görögök két ikonikus alakja, Oidipus és Sókratés történetét, és megvizsgálja delphoi jóslatukra adott reakciójukat. Amellett érvel, hogy Oidipus vétke és hybrise nem másban áll, mint a „kettős tudatlanságban”, melytől a sókratési elenchos (’vizsgálat’, ’cáfolat’) megtisztítani szándékozik polgártársait. Sókratés – Oidipusszal ellentétben – elkerüli a tragédiát, mivel megszívleli a delphoi intést, az „ismerd meg tenmagad!” felszólítását. A sókratési filozófia egy olyan katartikus eljárás, melynek célja a tragikus katarzis elkerülése. A sophoklési tragédia és a sókratési-platóni filozófia ugyanarra az örök emberi tényezőre, a „kettős tudatlanság” hybrisére reflektál, s intésük is hasonló. Látszat és valóság, vélekedés és tudás között hányódva – miként az V. századi görögség – választásunk ma is ugyanaz: a tragikus és a filozófiai megtisztulás közötti.

This paper is a comparative study on the iconic Greek heroes, Oedipus and Socrates. In particular, it contrasts their responses to the Delphic oracle and argues that Oedipus’ hamartia, his hubris consists in “double ignorance”, a state of which the Socratic elenchos is meant to purge citizens of Athens. In contrast with Oedipus, Socrates evades tragedy, for he takes the Delphic admonition (“Know thyself!”) to heart. Socratic philosophy is a cathartic procedure meant to preclude tragic catharsis. Sophoclean tragedy and the Socratic-Platonic philosophy respond to the same, perennial human hubris of “double ignorance”, and their lesson is similar. Wavering between appearance and reality, opinion and knowledge – as 5th century Greeks were – our choice is the same today: that between tragic and philosophical catharsis.

Open access

1993 Hopper, Paul — Sandra A. Thompson 1985. The iconicity of the universal categories “noun” and “verb”. In: John Haiman (ed.): Iconicity in syntax

Full access

Abstract

The self-definitions of today's folk artists, as well as the concept(s) of folk art of official umbrella and quality assurance organizations, are rooted in complex, interrelated processes. In my study, I focus on the post-World War II concept of folk art, which is full of contradictions, but, despite all protests, has had an undeniable impact on the folk art of today. The system of applied folk arts paradoxically fostered the prominence of individual creators, in contrast to the communication of its novel cooperatives in the decades after World War II, which emphasized communal work. These creators – often possessing truly authentic folk art knowledge (some having gained their reputation before World War II) but no longer following the peasant way of life – were depicted by the media in rural or bucolic genre situations, thereby heavily aestheticizing the concepts of folk and folk art. At the same time, socialist cultural policy also emphasized their status as artists and creators, making them key figures in the cooperatives' work for decades as lead designers, prompting them to revitalize their local motif stock. At this point, another paradox of the Applied Folk Arts Council's perspective emerges, as the representation of the folk art of emblematic regions can increasingly be seen as the representation of the style of an individual (lead designer or charismatic artist). In my opinion, considering the 19th-century roots of the process, the definition of today's folk artists' products as unique works of art and the profound respect for design skills is rooted in this perspective that focuses on the work of iconic personalities, as I also point out in my case study analyzing Tiszafüred pottery through the work of several generations, a style that was adapted by Sándor Kántor and became known as Karcag pottery.

Open access

Benefit to Human Rights? Remarks on the I·CON Controversy’ ( 2012 ) 3 International Journal of Constitutional Law 687 – 708 . Letsas , G. , A Theory of Interpretation of

Full access

A máj ritka vérellátási variációja járulékos arteria hepatica dextra és sinistra jelenlétével

Rare variation of hepatic blood supply with accessory right and left hepatic artery

Orvosi Hetilap
Authors:
Adél Szűcs
,
Bálint Fábián
,
Kinga Karlinger
, and
Tamás Ruttkay

References 1 Haller A. Icones anatomicae quibus praecipuae aliquae partes corporis humani delineatae proponuntur et arteriarum potissimum historia

Open access