Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "institutional autonomy" x
  • User-accessible content x
Clear All

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

intézményirányítási reform. Új pedagógiai Szemle , Vol. 59. No. 12. pp. 3–42. 6 Bergan, S. (2002) Institutional Autonomy between Myth and

Open access

financing HEIs to care about and improve study success. However, it should be acknowledged that England has a fairly tight admissions system (institutional autonomy has been retained and is not regulated), which contributes to higher rates of study success

Open access