Search Results

You are looking at 1 - 10 of 79 items for :

  • "intentions" x
  • User-accessible content x
Clear All

about ayahuasca's novelty compared to other hallucinogens, and future use intentions. For the purposes of this study, only individuals who used ayahuasca at least once (N = 139) were included in data analysis. All study procedures were completed in

Open access

Migrate? A Comparison of Migration Intentions in Western and Eastern Europe . In: Ester , P. – Muffels , R. – Schippers , J. – Wilthagen , T. (eds): Innovating European Labour Markets . Cheltenham : Edward Elgar , pp. 49 – 71 . Geis , W

Open access
Authors: Christian Nyemcsok, Samantha L. Thomas, Amy Bestman, Hannah Pitt, Mike Daube and Rebecca Cassidy

offer, and a sign-up offer. Young people were then asked to select the promotion they thought would be most influential in encouraging someone to gamble, and to give reasons for their selection. Intentions to gamble

Open access

, 2017 ; Newall, 2015 ). Cross-sectional studies have revealed some associations between exposure to wagering advertising and intentions or behavior among people who gamble. Those with higher Problem Gambling Severity Index (PGSI) scores tended

Open access

. Aims of the article This article analyzes and problematizes common ways of measuring student progression and the interests and intentions of the data production on the topic. The article will also address the implications of researching a

Open access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access

Although hyperbole is a ubiquitous means of discourse, its role in interpersonal rhetoric has been examined to a much lesser extent than that of metaphor or irony. This paper investigates what discourse goals can be fulfilled by hyperbole, using conversations from some classic Hungarian films as the data. The reason why film conversations were selected is that the knowledge of the story and the transparency of the characters' intentions make the understanding of communicative motives easy. Besides, the situations in feature films are very similar to spontaneous everyday interactions. Analyses demonstrate that hyperbolic utterances convey the speakers' attitudes, either real or only presented, towards the topic of conversation. According to the social psychological laws of public behaviour, the expression of emotional relation or attitude is mostly subordinated to the speaker's attempt to construct an intended impression on conversational partners. Thus, the use of hyperbole has two main goals: to express emotions and to reach a desired self-presentation.

Full access

Absztrakt:

A tanulmány az elvándorlási szándékok egyéni szinten megnyilvánuló befolyásoló tényezőit vizsgálja. Amellett érvelünk, hogy a humán tőke elméletben szereplő tételeken túl az intézményekbe vetett bizalom mértéke is befolyásolja a migrációs hajlandóságot. Álláspontunk szerint, ha az emberek nem bíznak abban, hogy az intézmények betöltik bizonytalanságcsökkentő funkciójukat, az kivándorlásra ösztönözheti őket. Hipotézisünket egyéni szintű Eurobarometer-adatokon, logit modell segítségével teszteljük. Eredményeink igazolják, hogy az intézményi működés, illetve az intézményi bizalom a migrációs folyamatok alakulásában is érdemi szereppel bírnak.

Open access

Absztrakt:

A svéd oktatásirányítás az egyik legcentralizáltabb volt Európában, és jó eredményeket ért el a tanulói teljesítmények, az iskolázottság, a foglalkoztatottság és a gazdasági növekedés terén. Idővel azonban kritizálták, hogy nem hatékony, túl drága és nem elég sikeres az egyenlőtlenségek csökkentésében. A kilencvenes évek elején, az akkori neoliberális trenddel összehangban, radikális reformra került sor. Az alap-, közép- és felső középfokú oktatásért csakúgy, mint a felnőttképzésért minden felelősséget a helyhatóságokra ruháztak, a regionális oktatási tanácsok pedig szerepüket vesztették a központi szándékok továbbításában. Fokozatos finanszírozási reformra is sor került, lehetővé téve az önkormányzatok számára, hogy szabadon allokálják a kormányzattól érkező támogatásokat. Az iskolaválasztás szabaddá vált. A növekvő számú független (a svéd terminológia szerint szabad) iskola éppúgy ingyenes lett a diákok számára, mint az önkormányzati iskolák. Egy oktatási utalványrendszer segítségével a magániskolák is jogosulttá váltak az állami finanszírozásra. Bár fennmaradt a kormányzati elkötelezettség az esélyegyenlőség megőrzésére, az oktatás piacosítását gyakran kritizálják a szegregáció erősödése és a romló tanulói teljesítmények miatt.

Open access

] Li L. , Peng M. , Jiang N. , Law R. ( 2017 ), An empirical study on the influence of economy hotel website quality on online booking intentions . Int. J. Hosp. Manag. , 63 , 1 – 10 . [7

Open access