Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "irányelv" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Gondolatok a mesterséges intelligencia egyes polgári jogi kérdéseiről

Reflections on certain civil law aspects of artificial intelligence

Scientia et Securitas
Author: Ádám Auer

irányelv: 2009/24/EK irányelv 20 Ződi Zs. (2018) Platformok, robotok és a jog. Gondolat Kiadó, Budapest

Open access

Sajátos nevelési igények és befogadó nevelés Európában

Special Education Needs and Inclusive Education in Europe

Educatio
Authors: Gabriella Kállai and Anikó Mile

.] 2 Egészségügyi szakmai irányelv (2017) Egészségügyi szakmai irányelv – Az autizmusról/Autizmus spekrumzavarokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Open access