Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

. B ónis É va 1970 A brigetiói sávos kerámia (Die streifenverzierte Keramik aus Brigetio) . Folia Archaeologica (Budapest) 21 , 71 – 90

Open access

Az Árpád-Kori Egri Püspöki Központ Kialakulása

Emergence of the Árpádian age Episcopal centre in Eger

Archaeologiai Értesítő
Author: Buzás Gergely

vár 2017-es feltárásának Árpád-kori kerámia anyaga . In: H . Szilasi Á . (szerk.): Örökségünk védelme és jövője 3. A Dobó István Vármúzeumban 2017. február 9–10-én megrendezett restaurátor szimpózium tanulmánykötete. Studia Agriensia 38 , Eger

Open access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors: Raczky Pál, Borhy László, Vida Tivadar, Kalla Gábor, V. Szabó Gábor, and Bartus Dávid

természettudományos kutatások a kő-, a kerámia-és a fémvizsgálatok mellett kiemelkedő eredmények felmutatására képesek a „bioarcheológia” és környezetrégészet megannyi területén. Jelentőségét és társadalmi relevanciáját illetően kiemelkedik az archeogenetikai

Open access

.1556/022.2020.00007 Füvessy , Anikó 1979 A tiszafüredi mázas kerámia stílusának kialakulása és a Katona Nagy fazekasdinasztia [The Development of Tiszafüred Glazed Pottery and the Katona Nagy Dynasty of

Open access

A kerámiaedények formázásának technológiai vizsgálata: Áttekintés a módszertan alapjairól és alkalmazásáról

Technological analysis of ceramic fashioning: A review of the methodological basis and their application

Archaeologiai Értesítő
Author: Solnay Eszter

edény formai típusa rekonstruálható lesz, annak ellenére, hogy az edény bizonyos részei nem kerültek elő. Ezt követően minden jellegzetes ép vagy töredékes kerámia összes ismert formázási fázisának – vagyis az edény összes ismert részének – minden

Open access

5. századi településrészlet és temető Nyíregyháza határában. Csorda-Páskum II., M3-58. lelőhely

Settlement and cemetery from the 5th century AD in the vicinity of Nyíregyháza (Site M3-58), Hungary

Archaeologiai Értesítő
Authors: Beck Attila, Rácz Zsófia, Soós Eszter, Pintye Gábor, and Bárány Annamária

elő az 5. század második feléből. 16 Az egyszerű szerkezet a későbbi évszázadban is továbbélt, mint a gepida kori Alföld leggyakoribb épülettípusa. 17 A település leletanyaga A csekély számú, töredékes 5. századi kerámia leletanyag különleges

Open access

, as based of the evaluation of the findspot no. 5–8–8A at A Rákóczifalva-Bagi földek] . Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar . Budapest 2018 . Miklósity Szőke 2008 = M. Miklósity Szőke : Késő római mázas kerámia Brigetio

Open access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Beáta Tugya, Katalin Náfrádi, Sándor Gulyás, Tünde Törőcsik, Balázs Pál Sümegi, Péter Pomázi, and Pál Sümegi

Törökszentmiklós) . ArchÉrt 117 ( 1990 ) 223 – 240 . Cseh 1991 = J. Cseh : Kora középkori település Rákóczifalván. Adatok a 6. századi gepida kerámia ismeretéhez (Early medieval settlement in Rákóczifalva . Data for ceramic knowledge in 6th centuries AD

Open access

. 1986b : Zsadány-Orosi puszta: Ein alter Hortfund (Grabfund) nach Restaurierung . ComArchHung 1986 , 27 – 48 . Kovács , T. 1994a : Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrájának fémművességéhez (Neuere Beiträge zur Metallkunst der Kultur der

Open access