Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "labour market" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Az egészségkárosodás társadalmi költségei a munkaképes korú lakosság körében 2019-ben Magyarországon

The social cost of ill health among the working-age population in 2019 in Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Joó
,
Petra Fadgyas-Freyler
,
József Vitrai
, and
Zsófia Kollányi

References 1 Bíró A, Branyiczki R, Kollányi Zs. Health status and labour market status in Hungary and Europe. In: Fazekas K, Elek P, Hajdú T. (eds.) Labour

Open access

A betegség és a szociodemográfiai háttér hatása a cerebralis bénulásban szenvedő gyermekek életminőségére

The impact of disease and sociodemographic background on children suffering from cerebral palsy

Orvosi Hetilap
Authors:
Melinda Fejes
,
Beatrix Varga
, and
Katalin Hollódy

Összefoglaló. Bevezetés: A kutatócsoport 99 fő, cerebralis paresisben (CP) szenvedő gyermek (8–18 éves) önállóan közölt életminőségét értékelte, és az eredményeket összehasonlította egy 237 fős kontrollcsoport adataival, amelyek hasonló életkorú, egészséges általános populációhoz tartozó gyermekektől származtak. Célkitűzés: A kutatás célja annak megismerése volt, hogy a CP-ben szenvedő gyermekek hogyan vélekednek egészségi állapotukról és társadalmi helyzetükről. Módszer: Életminőség-kérdőív alkalmazása. Betegségspecifikus és társadalmi-demográfiai mutatók mérése, kiértékelése. Eredmények: Az CP-ben szenvedő gyermekek és szüleik az egészséggel kapcsolatos életminőséget rosszabbnak ítélték meg, mint társaik. Eredményeink azt mutatják, hogy a női nem, a rosszabb motoros funkció és a komorbiditások (epilepszia, incontinentia és intellektuális károsodás) negatív hatású. A szülői vélemény alkalmas volt proxyjelentésként a korreláció mért erőssége miatt. Figyelemre méltó, hogy az agyi bénulás típusai közül az egyoldali spasticus CP-ben szenvedő gyermekek életminőség-értéke a legalacsonyabb. A válaszadók valószínűleg a test két oldala között lévő funkcionális különbséget érezték. A szellemi fogyatékosság a betegpopuláció több mint felénél fordult elő. Testvéreik között a mentális betegség 5,7-szer gyakoribb. A CP-s gyerekek családi környezete sokkal hátrányosabb volt, mint az egészséges gyermekeké. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a szülő alacsonyabb iskolai végzettsége és munkaerőpiaci inaktivitása, valamint az egyszülős család a CP-s gyerekeknél szignifikánsan magasabb arányban fordult elő, és ezek a tényezők negatív hatást gyakoroltak az életminőségre. Következtetés: A fogyatékkal élő gyermekek életminőségét a betegség és a szociodemográfiai környezet egyaránt befolyásolja. Orv Hetil. 2021; 162(7): 269–279.

Summary. Introduction: Self-reported health-related quality of life (HRQoL) of 99 children (8–18 years) with cerebral palsy (CP) was assessed and compared with 237, age-matched healthy control children from the general population. Objective: The aim was to find out the opinions of children with CP about their health status and social condition. Method: Assessment of quality of life questionnaire was carried out. Measurements of disease-specific and sociodemographic variables were done. Results: Children with CP and their parents rated HRQoL poorer than their counterparts. Our results show that female sex, worse gross motor function and comorbidities (epilepsy, incontinence and intellectual impairment) had negative impact. The parental opinion was suitable as proxy report because of the measured strength of the correlation. Among the types of CP, interestingly, children with unilateral spastic CP had the poorest HRQoL. They were likely to feel a functional difference between the two sides of the body. Intellectual disability occurred in more than half of our patient population. Among their siblings, mental illness is 5.7 times more common. The family environment was much more disadvantageous than in the case of healthy children. As our study shows, lower education, inactive status in the labour market and single-parent family occurred at a much higher rate and worsened the quality of life. Conclusion: Quality of life of children with disability was influenced by both the sociodemographic background and the disease. Orv Hetil. 2021; 162(7): 269–279.

Open access

Az egészségügyi szakdolgozók létszámváltozása az európai egészségügyi rendszerekben 2000 és 2018 között

Changes in the number of healthcare professionals in European healthcare systems between 2000 and 2018

Orvosi Hetilap
Authors:
Diána Elmer
,
Dóra Endrei
,
Noémi Németh
,
Tímea Csákvári
,
Luca Fanni Kajos
,
Bálint Molics
, and
Imre Boncz

nursing labour market review 2013. The Royal College of Nursing, London, 2013. Available from: https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/3274/3274.pdf?sequence=1&isAllowed

Open access

( 2020 ) National Survey on Drug Use and health 2002-2019 [Data set] . https://datafiles.samhsa.gov/ . U.S. Department of Labor . ( 2021, August 31 ). Number of jobs, labor market experience, marital status, and health: Results from a national

Open access

material instability, which obscures the structural roots of a precarious labor market. For Ronan Levy and other corporate actors in the psychedelics industry, the comprehensible stresses and anxieties of life under neoliberal capitalism present lucrative

Open access

March 2009 on the social situation of the Roma and their improved access to the labor market in the EU (2008/2137(INI)). Strasbourg, 2009. 8 Ciaian P, Cupák A, Pokrivčák J, et al

Open access

the Northern Great Plain Region: training and the labor market. [A felsőoktatás munkára felkészítő szerepe a hallgatók értelmezésében. In: Kun AI, Polónyi I. (szerk.) Észak-alföldi régió

Open access

Önkormányzat Közgyűlése. Information on the labor market status in Heves county. [Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről.] Heves Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály, Eger, 2018

Open access

Emerging adulthood in medical school. Gender, school-related factors and Big Five traits related to medical students’ quarter-life crisis

Kezdődő felnőttkor az orvosegyetemen. A nem, az egyetemhez kötődő tényezők és a Big Five vonások kapcsolata az orvostanhallgatók kapunyitási pánikjával

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Csaba Hamvai
,
Dániel Baricz
,
Dávid Pócs
, and
Oguz Kelemen

Huffington Post . Retrieved on 22.04.2023 from: https://www.huffpost.com/entry/are-you-having-a-quarterl_b_326612 Henderson , M . ( 2019 ). The quarter-life crisis? Precarious labour market status and mental health among 25-year-old in England

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ibolya Hegedűs
,
Veronika Morvai
,
Péter Rudnai
,
Éva Szakmáry
,
András Paksy
, and
György Ungváry

.): Social report. [Cigánynak lenni. In: Andorka, R., Kolosi, T., Vukovich, G. (szerk.): Társadalmi riport.] TÁRKI, Századvég, Budapest, 1996. [Hungarian] Tardos, K.: Municipial labour market and Roma unemployed. In

Open access