Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "legitimacy" x
  • User-accessible content x
Clear All

Nero a halála után néhány évvel ismét feltűnt a római politika színpadán, a birodalom keleti tartományaiban, mégpedig legalább kétszer. Az ál-Nerók tevékenységén túl más politikai kalandorok hasonló történetei is ismertek a római történetírásban. A tanulmány elemzi az ismert hasonmások történeteit, bemutatva a közös motívumokat. Továbbá megpróbál magyarázatot adni az ál-Nerók kísérleteire az adott történelmi kontextusban.

Open access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access

Venture Growth by Building Legitimacy . Academy of Management Review 27 ( 3 ): 414 – 431 .

Open access

Governance: The Impact of Institutional Design on Legitimacy. Local Government Studies , Vol. 43. No. 2. pp. 218–244. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1261699 22

Open access

themselves in a vulnerable situation. As part of the Chacruna Institute for Psychedelic Plant Medicines’ (herein referred to as “Chacruna”) overall mission to educate the public on plant substances and their cultural aspects and legitimacy, alongside

Open access

definitions ” and the distinction between refugees and migrants labels populations that are evidently blurred. Arguably, refugees are not “ just migrants .” Differentiated political treatment of refugees derives legitimacy from a humanitarian discourse

Open access

party also uses a rhetoric challenging the legitimacy of the 1997 Constitution and accuses the post-Communist political and economic elites of usurpation of power and seizure of reprivatizated property. Notably, they also plan to hold a national

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Daniel L. King, Sally M. Gainsbury, Paul H. Delfabbro, Nerilee Hing and Brett Abarbanel

the game: Assessing the impact of cultural representations on perceptions of legitimacy . Journal of Consumer Research, 40 , 773 – 795 . 10.1086/672358 King , D. L. & Delfabbro

Open access

states. These adverse consequences encourage the legitimacy of WA, but more research is needed. To sum up, this article is very remarkable not only because it summarized the most important question of this field, but also it emphasized the most

Open access

his religious beliefs an air of scientific legitimacy they do not possess. It is in this light that one should retain a healthy skepticism for the “religious leaders” studies now occurring at New York University and Hopkins. Griffiths has

Open access