Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "legitimacy" x
  • Arts and Humanities x
  • User-accessible content x
Clear All

Nero a halála után néhány évvel ismét feltűnt a római politika színpadán, a birodalom keleti tartományaiban, mégpedig legalább kétszer. Az ál-Nerók tevékenységén túl más politikai kalandorok hasonló történetei is ismertek a római történetírásban. A tanulmány elemzi az ismert hasonmások történeteit, bemutatva a közös motívumokat. Továbbá megpróbál magyarázatot adni az ál-Nerók kísérleteire az adott történelmi kontextusban.

Open access

A Keszthely-kultúra fogalma az elmúlt 130 év alatt sokat változott. Az 568 és 630–650 közé keltezhető korai szakasz létét többen kétségbe vonták. A korai szakasz 11 lelőhelyét áttekintve a dolgozat azt igyekszik igazolni, hogy a korai avar korban relatív önállósággal bíró, Keszthely környéki keresztény népességet a tovább élő késő antik elemeken kívül döntően a kelet alpi, dalmáciai, balkáni és germán területekről bevándoroltak alkották. Megjelölésükre a Keszthely-kultúra korai szakasza a megfelelő elnevezés. A késői szakasz a korai szerves folytatása.

The concept of the Keszthely culture has changed significantly over the past 130 years. The legitimacy of the early phase dated between 568 and 630–650 has been challenged by some scholars. By reviewing eleven sites of the culture’s early phase, this study seeks to demonstrate that in addition to surviving late antique elements, the Christian population that lived in the Keszthely area and enjoyed a relative measure of independence was predominantly made up eastern Alpine, Dalmatian, Balkanic and Germanic immigrants. The label “early phase of the Keszthely culture” seems an adequate term for their description. The culture’s late phase is an organic continuation of the early one.

Open access

) 2 Decision making and its legitimacy were mostly formalized in 19 th century Hungary. Along with the strengthening of civic society, a more ‘bottom-up’ political structure developed. 3 We use the term ‘bourgeoisie’ to refer to the business and

Open access

1950s and 1960s, folk culture brought to the stage by the community necessarily became a part of political representation as the political power sought to reinforce its own legitimacy by embedding the visually characteristic elements of folk culture in

Open access