Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "levofloxacin" x
  • User-accessible content x
Clear All

-07-6), cephalexin·H 2 O (CAS No. 23325-78-2), ciprofloxacin HCl (CAS No. 86393-32-0), levofloxacin (CAS No. 100986-85-4), and metronidazole (CAS No. 443-48-1). All of these compounds are antimicrobial pharmaceuticals. In addition, ciprofloxacin HCl and levofloxacin

Open access

sulfamethoxazole/trimethoprim (or co-trimoxazole; 15 mg kg −1 day −1 ) [ 12, 14 ]. Additionally, a recent meta-analysis has concluded that the use of levofloxacin in these infections is non-inferior to sulfamethoxazole/trimethoprim [ 20 ]. Nonetheless, in certain

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A nem fermentáló Gram-negatív baktériumok a környezetben széles körben elterjedtek. Többségükkel opportunista, nosocomialis patogénként találkozunk a klinikai gyakorlatban. A csoport jól ismert tagjai (például a Pseudomonas vagy az Acinetobacter fajok) mellett ritkább fajok is identifikálásra kerülnek, különösen, mióta a klinikai mikrobiológiai gyakorlatba bevezetésre került a „mátrix-asszisztált lézer deszorpciós-ionizációs, repülési idő mérésén alapuló tömegspektrometria” (MALDI-TOF MS) technika. A ritkábban előforduló Gram-negatív baktériumok döntő része légúti mintákból kerül izolálásra. Klinikai jelentőségük az alsó légúti fertőzésekben, akárcsak klinikai mikrobiológiai vizsgálatuk szabályai, egyelőre tisztázatlanok. Célkitűzés: Néhány fontosabb, ritkábban előforduló, alsó légúti fertőzést okozó Gram-negatív pálca klinikai mikrobiológiai jellemzése. Módszer: Négy év adatainak retrospektív feldolgozásával áttekintettük a nem fermentáló Gram-negatív baktériumok alsó légúti fertőzésekben potenciálisan betöltött szerepét és antibiotikum-érzékenységét a Semmelweis Egyetemen. Összesen 3589 beteg alsó légúti mintáit elemeztük a 2013–2016 négyéves periódusban. A baktériumok azonosítása minden esetben MALDI-TOF MS módszerrel, az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat pedig döntően korongdiffúziós módszerrel történt. Eredmények: A Pseudomonas aeruginosát követően a Stenotrophomonas maltophilia volt a második, míg az Acinetobacter baumannii a harmadik leggyakrabban azonosított nem fermentáló Gram-negatív baktérium az alsó légúti mintákban. Összesen 742 olyan izolátumot azonosítottunk, melyek a ritka nem fermentáló pálcák csoportjába tartoztak. Az izolátumok 23%-a Achromobacter xylosoxidans volt. A Chryseobacterium, Rhizobium, Delftia és Elizabethkingia fajok mellett néhány Ralstonia és Ochrobactrum, valamint egy-egy egyéb baktériumfajt azonosítottunk. A pontos fajazonosítás kiemelt jelentőségű, mivel e baktériumok nagy része természetes aminoglikozid-rezisztenciával bír. Gyakran rezisztensek ceftazidimre, cefepimre, piperacillin/tazobactamra és karbapenemekre is. Következtetések: Összességében a ciprofloxacin, a levofloxacin és a trimethoprim/sulfamethoxazol bizonyult a leghatékonyabbnak a csoport tagjaival szemben. Orv Hetil. 2018; 159(1): 23–30.

Open access
Authors: Imre Sallai, Nóra Péterfy, Mohammad Sanatkhani, Zoltán Bejek, Imre Antal, Gyula Prinz, Katalin Kristóf and Gábor Skaliczki

implantation. Cornea 2012; 31: 1128–1134. 5 Scotton PG, Tonon E, Giobbia M, et al. Rhodococcus equi nosocomial meningitis cured by levofloxacin and shunt removal. Clin Infect

Open access

Belorv Arch. 2018; 71: 173–177. [Hungarian] 27 Herszényi L, Barna Z, Varga ZsM, et al. High clarithromycin and levofloxacin resistance in Helicobacter Pylori strains isolated

Open access

. P., et al.: High-dose, short-course levofloxacin for community-acquired pneumonia: a new treatment paradigm. Clin. Infect. Dis., 2003, 37 , 752–760. Habib M. P. High-dose, short

Open access

hypertension along with abdominal pain and a palpable pulsatile epigastric mass. The patient had undergone bilateral total hip replacements, which subsequently got infected. He was initially treated with levofloxacin, teicoplanin, and vancomycin. The implants

Open access
Authors: Isabel Stephany-Brassesco, Stefan Bereswill, Markus M. Heimesaat and Matthias F. Melzig

species, and Stenotrophomonas maltophilia are important causal agents [ 20 ]. In general, HAP should be treated with piperacillin–tazobactam, cefepime, levofloxacin, or a carbapenem. For the treatment of VAP, 3 groups of antibiotics should be considered

Open access
Authors: Hagen Frickmann, Andreas Hahn, Stefan Berlec, Johannes Ulrich, Moritz Jansson, Norbert Georg Schwarz, Philipp Warnke and Andreas Podbielski

, levofloxacin, and moxifloxacin), aminoglycosides (gentamicin and tobramycin), glycopeptides (vancomycin and teicoplanin), the macrolide erythromycin, the lincosamide clindamycin, the streptogramin quinupristin, tetracycline, the glycylcycline tigecycline, the

Open access
Authors: Dustin O'Neall, Emese Juhász, Ákos Tóth, Edit Urbán, Judit Szabó, Szilvia Melegh, Katalin Katona and Katalin Kristóf

), fluoroquinolones (testing ciprofloxacin and levofloxacin) and β-lactams (testing CAZ, cefepime (FEP), piperacillin/tazobactam (P/T)), including both meropenem and imipenem resistance, based on disk diffusion method according to EUCAST guidelines [ 20 ]. Bacterial

Open access