Search Results

You are looking at 1 - 10 of 93 items for :

  • "literature" x
  • Social Sciences and Law x
  • User-accessible content x
Clear All

Preliminary Remarks This contribution is a summary of a report analyzing available empirical research literature about student dropout from universities. The study was commissioned by The Swiss Council for Educational Research

Open access

Sichuan Province. Most migrant parents involved in this study migrated to a less developed area in Tibet. Their voices are a valuable addition to the literature that has so far focused on those going to developed cities. Comparisons between the two groups

Open access

Introduction Volunteering has become an integral part of societies all over the world, including Central and Eastern Europe. There is a growing body of literature that recognizes the importance of volunteering ( Handy et al., 2010 ; Rothwell

Open access

to studying in higher education. 61% of them never read literature, but only three-quarters of them read entertainment literature (most of them rarely). Twenty six percentage of them never read professional literature, and 39% read it rarely. Almost

Open access

shadow education have become a new normal in the 2020s, and a study about private tutoring’s developing patterns may complement the existing research literature in the field. These changes in supply have also brought challenges to the conventional

Open access

, Sheffield. 27 K. Blind, P. (2007) Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues . 7th Global Forum on Reinventing Government

Open access
Educatio
Authors: Gabriella Pusztai, Klára Kovács, and Roland Hegedűs

) Factors Associated with Dropout in Medical Education: A Literature Review. Medical Education, Vol. 45. No. 5. pp. 440–454. 10.1111/j.1365–2923.2010.03898.x . 30 Pascarella, E. T. & Terenzini, P

Open access

Absztrakt:

Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesítményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches–Urquiola 2013; Abdulkadiroglu–Angrist–Pathak 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általánosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók figyelmére tarthatnak számot. Emellett a tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak differenciálására, a vizsgálat módszerének fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. §(2/a); Hunyady–Nádasi 2014). Jelen tanulmány a magyar és a nemzetközi szakirodalom megoldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az uniós források felhasználásának eredményességét vizsgálja a magyar közoktatás terén, és annak okát kutatja, hogy mi állhat a kudarcok mögött. A külföldi és hazai fejlesztéspolitikai szakirodalom alapján sorra veszi a lehetséges okokat, valamint a tipikus hibákat. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jut, hogy nem pusztán a nem megfelelő célkitűzésekkel, eszközök kiválasztásával, az implementáció nehézségeivel és az értékelés elmaradásával magyarázhatjuk az eredmények elmaradását. Eleve a kiindulás tűnik elhibázottnak, hiszen a közoktatás, ami egy diszkrecionális döntésekkel teli, tranzakcióintenzív terület, eredendően nem illik bele a nagy volumenű, rutinizált adminisztratív úton ellenőrzött projektek logikájába. Az Európai Unió fejlesztéspolitikáját újra kellene gombolni.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az értékelt iskolai univerzális prevenciós programok irodalmát összegzi. 3 releváns adatbázis körében, a kérdést megjelenítő kereső algoritmus alapján 8 általános prevenciós program 9 értékelése kerül bemutatásra. Négy közbülső célt azonosítottunk, melyek a (problémás) szerencsejáték használattal kapcsolatban kedvező irányú változást idéztek elő: 1) ismeretátadás; 2) hiedelmek lebontása; 3) attitűdök befolyásolása; 4) készségfejlesztés. Az értékelt programok egy- vagy többüléses intervenciók, tartalmaznak interaktív és/vagy multimédiás elemeket, egy kivételével mindegyik eszköztárában szerepel frontális előadás. Eredményeink a szerencsejáték használat kockázatainak csökkentésére a komplex programok alkalmazását javasolják.

Open access