Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "machine learning" x
  • User-accessible content x
Clear All

prediction of resource utilization is not only based upon current usage patterns but also past system behavior may be considered. In this review, it was found that machine learning (ML) models are suitable to predict resource utilization using historical data

Open access

problem gambling with high accuracy. A machine learning-based analysis method is well suited for building this model. The method includes a feature engineering technique, unlike the conventional statistical methods with limited feature engineering, such as

Open access
Acta Linguistica Academica
Authors: Judit Ács, Katalin Pajkossy, and András Kornai

We investigate the digital vitality of Uralic languages and dialects, and discuss how existing approaches to language revitalization relate to this model.

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Dezső Ribli, Richárd Zsuppán, Péter Pollner, Anna Horváth, Zoltán Bánsághi, István Csabai, Viktor Bérczi, and Zsuzsa Unger

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A számítógépes ’mélytanulás’ (deep learning) az elmúlt két évtized számítástechnikai fejlődésének legjelentősebb ajándéka. A számítógépes mélytanulásban rejlő – egyelőre még beláthatatlan – lehetőségek megértése, befogadása és alkalmazása a medicina megkerülhetetlen feladata. Módszer: Ajándék és feladat, hiszen az exponenciálisan növekvő adatok (képalkotó vizsgálati, laboratóriumi, terápiaválasztási lehetőségek, terápia-kölcsönhatások stb.) „bitjeinek” tengerében minden vágyunk és deklarációnk ellenére mind kevésbé tudjuk a személyre és állapotra, a tumorra és környezetére szabott individuális ellátást megvalósítani. Eredmények: A jelen pillanatban felelős ellátóként – és nem kevésbé felelős finanszírozóként – azt élhetjük meg, hogy egyéni és közösségi szinten is szuboptimális folyamatokat tartunk fenn, aminek oka egyszerre az adatok bősége, ugyanakkor az ellátáshoz individuálisan fontos adatok hiánya. A számítógépes mélytanulás, a medicina lényegét adó ember–ember közti találkozás gyógyító erejét nem csorbítva – hanem inkább kiterjesztve –, ebben kínál fényt az alagútban. Következtetés: Belátva tehát saját adatintegrációs és ismereti korlátainkat, nekünk, orvosoknak és ellátásfinanszírozóknak – sajátos előítéleteinket és félelmeinket feladva – kell megtanulni a számítógépes mélytanulásban rejlő különleges lehetőségeket, melyek nemcsak a képalkotó diagnosztikában, hanem már napi realitásként a terápia területén is használhatók (immunterápia). A közlemény ehhez igyekszik kedvet csinálni. Orv Hetil. 2019; 160(4): 138–143.

Open access
Scientia et Securitas
Authors: László Vidács, Márk Jelasity, László Tóth, Péter Hegedűs, and Rudolf Ferenc

) 02 2020 10.1109/ibf50092.2020.9034714 Databricks Inc. Mlflow, an open source platform for the machine learning lifecycle 2020 https

Open access

multiplexed reaction mixtures [ 28 ]. Library Design and Machine Learning One of the critical factors in drug discovery and optimization is the time required to close the loop of the design–synthesize–screen cycle between biological

Open access

that can be identified using machine learning using neurobiological data. Second, although MVPA can differentiate IGD from RGU subjects at a more stringent diagnostic threshold, the accuracy rates were approximately 60%, which are higher than those

Open access

References [1] Bansal N. , Blum A. , Chawla S. Correlation clustering , Machine Learning , Vol. 56 , No. 1-3 , 2004

Open access

. Using machine learning to support debugging with tarantula Proceedings of the 18th IEEE International Symposium on Software Reliability 2007 Washington DC, USA

Open access

Machine Learning for Networking: Workflow, Advances and Opportunities IEEE Network 32 2 2018 03 92-99 10.1109/mnet.2017

Open access